Kategóriák
Uncat

A fenevad bélyegének jelentése

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A fenevad bélyegének jelentése
/

Szia Péter! 

Tudtommal a szián kívül nem sokat beszéltünk mi egymással ebben az életben. Ennek ellenére ma hajnalban elém hozott téged is az Úristen álomban. Mostanig többnyire csak a világhálón beszéltem, a www.kialtoszo.hu oldalon, valamint az ahhoz tartozó Facebook, illetve YouTube oldalon osztottam meg az Istentől kapott megértéseket, figyelmeztetéseket, amelyeket ahhoz képest, hogy milyen a tartalom, elég sokan hallgattak főképp a COVID időszakban. Viszont mostanában a Jóságos Isten elém hoz régi barátokat, ismerősöket, volt tanárokat is, akikkel rég nem beszéltem, és akiket, mint most téged, interneten, telefonon, vagy élőben megkeresek. 

Arra nincs már idő, hogy mindent elmagyarázzak. Különben is, ha elém hozott téged az Úristen, azt jelenti, hogy már eddig is kaptál Tőle figyelmeztetéseket, és ez csupán megerősítés számodra. Csak nagyon röviden írom a lényeget, amit szinte szó szerint mindenkinek elküldök, akit megmutat számomra a Jóságos Isten. 

Ami a COVID időszakban volt semmi ahhoz képest, ami jön, és ami már a Küszöbön van. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Akik gyermeki alázattal személyesen nem fordulnak Istenhez, nem kérnek, és nem kapnak Tőle látást a szemeikre, kénytelenek lesznek embereket követni, vagy pedig a saját értelmükre támaszkodni, amikor jön a veszedelem, és elvesznek. 

„Jer 17:5 Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az õ szíve!” 

Ha netán ismered a Bibliát, tudod, hogy a Jelenések könyvében Jézus azt mondja, hogy akik felveszik a fenevad bélyegét, elvesznek, a tüzes tóba vettetnek. Erről a kijelentésről sokan hallottak már, de mivel a vallások és az amerikai filmek a misztika és a sci-fi tárgyává tették azt, az emberek nem értik a lényeget. A fenevad nem más, mint az elbukott, Istentől eltávolodott, emberi gondolkodás kreálta bábeli rendszer, amiben élünk. 

A Fenevad bélyege annak szellemisége, annak hazugságai. A fenevad képe pedig nem más, mint amit mi úgy ismerünk, hogy média, aminek hazugságai a képernyőkön keresztül jutnak el az emberekhez. A fenevad nagyokat mondó szája pedig szintén a média. 

Tehát hogyan veszik fel az emberek a fenevad bélyegét? A fenevad képéből, képernyőiről felveszik a rendszer hazugságait a homlokukra, avagy beveszik azt a fejükbe. A kezükre pedig úgy veszik fel, hogy meg is cselekszik azt, amit felvettek a homlokukra, avagy bevettek a fejükbe. 

Mostantól tehát két típusú ember lesz a Földön. Aki hinni fog a fenevad rendszerének, és magára veszi annak bélyegét. És aki hinni fog Jézus Krisztus szavainak, és magára veszi az élet pecsétjét, ami nem más, mint az Ő szavai, és szavainak cselekvése. 

Kedves Péter, a tisztánlátás ajándék az Ég és a Föld Teremtőjétől. Ezért ingyen van. De csak azok kapják meg, akik gyermeki alázattal kérik Tőle. Az elején kellemetlen, mert fontos az embernek szembesülni az általa elkövetett bűnökkel, életellenes cselekedetekkel ahhoz hogy Isten megtisztíthassa őt azoktól. Ha nincs szembesülés, tisztulás, szabadulás sem történhet. A jó hír az, hogy Teremtőnk nem azért adja a szembesülést, hogy kinyírjon minket, hanem azért, hogy megszabadulhassunk minden akadálytól, amely elválaszt minket Tőle. Bibliai nyelvezettel szólva, hogy megbocsáthassa bűneinket. 

Azt mondja Jézus, kérjetek, és adatik. Keressetek és (meg-) találtok. Boldogok akik éhezik az igazságot, mert meg fogják ismerni azt, és az igazság szabaddá teszi őket. 

Viszont fontos azt is kijelenteni, hogy aki nem kér látást, nem keresi a Teremtője szavát, arra Ő nem fogja ráerőszakolni azt. Ezért, amikor jön a veszély, kénytelen lesz emberekre, földi vezetőkre hallgatni, vagy a saját értelmére támaszkodni, és el fog veszni. 

Kedves Péter, az Úr Jézus féltő szeretete ölelgessen meg, és oltalmazzon téged, és kedves családodat. Ha kértél, és kaptál látást, tedd meg te is, hogy figyelmezteted a családodat, szeretteidet, ismerőseidet, mert mint mondhattam, az igazság, az Élő Isten szava hiányában rengetegen el fognak veszni az elkövetkezendő 3.5 évben. 

Attila 

Letöltés:

http://kialtoszo.go.ro/03898.%20FIGYELMEZTETES%20PETERNEK%20-%20A%20fenevad%20belyegenek%20jelentese.mp3

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

http://kialtoszo.go.ro/03855. A TERMODINAMIKA ORVENYE.mp3

Letoltesek:

http://kialtoszo.go.ro

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027
https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200
https://www.youtube.com/@tibordobra4241
https://www.youtube.com/@vakvoltam
https://www.youtube.com/@azurmenedekem
https://www.youtube.com/@fosztozsi
https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215
https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_
https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806
https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten
https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod
https://www.youtube.com/@keskenyuton4110
https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023
https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422
https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj
https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928
https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227
https://www.youtube.com/@HajnalSzasz
https://www.youtube.com/@almokistentol6277
https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw
https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471
https://www.youtube.com/@fustifoccs
https://samariai-asszony.blog.hu
https://szabadulas.github.io
https://www.youtube.com/@aketszivu3081
https://www.youtube.com/@schwabischen
https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764
https://www.youtube.com/@elveszettbarany
https://www.youtube.com/@olajlampas6229
https://www.youtube.com/@totyorgo3649
https://www.youtube.com/@tiborpacser
https://www.youtube.com/@glermimiklos
https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602
https://www.youtube.com/@tix236
https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot
https://www.youtube.com/@alegkisebb13
https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro