Kategóriák
Uncat

FIGYELMEZTETÉS ATTILÁNAK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FIGYELMEZTETÉS ATTILÁNAK
/

Szia Attila! Nem emlékszem, hogy túl gyakran beszéltünk volna ebben az életben. Tudtommal az iskolában néhány évvel előttem jártál, jégkorongban pedig, ha nem tévedek, az unokatestvérem, Bodó Csaba korosztályához tartoztál.

Ennek ellenére ma hajnalban álomban téged is elém hozott az Úristen. Én eddig többnyire csak az interneten beszéltem a kialtoszo.hu oldalon, valamint az ahhoz tartozó facebook és youtube csatornán, de mostanában olyan régi ismerősöket, barátokat, tanárokat is elém hoz az Úristen, akikkel rég nem beszéltem. Őket szerre meg is keresem telefonon, vagy üzenetben. De ha van lehetőség, élőben is beszélek, mint nemrég egy volt tanárommal. A figyelmeztetés lényege, amelyet majdnem szó szerint elküldök mindenkinek, a következő. 

Ami volt a COVID időszakban, semmi ahhoz képest, ami most jön, és ami már a küszöbön van. Az emberek úgy fognak hullni, mint a legyek. Azok a személyek, akik nem kértek látást a szemeikre a mindenható Istentől, amikor jön a veszély, nem fogják hallani az Ő szavát. Ezért a saját értelmükre fognak támaszkodni, vagy földi vezetőket fognak követni, és elvesznek. Akik őszintén nem térnek meg a bűneikből az emberkövetésből, és nem születnek újjá Jézus szava és a Mi Atyánk ereje által, amikor jön a veszély, nem fogják hallani Isten szavát, és el fognak veszni. Akik pedig a saját erejükben és értelmükben bíznak Isten szava helyett, úgyszintén. 

Amennyiben olvastad a Bibliát, bizonyára tudod, hogy Jézus beszél a fenevad bélyegéről, a fenevad képéről és a fenevad szájáról. Úgy fogalmaz, hogy akik felveszik a homlokukra, illetve a kezükre a fenevad bélyegét, a tüzes tóba vettetnek. 

Na de mit is jelent felvenni a fenevad bélyegét? A fenevad szája, és a fenevad képe, nem más, mint a fenevad képernyője, a média, amelyen keresztül az emberek el vannak hitetve. A fenevad bélyege tehát az a sok emberi hazugság, ami a médián, a fenevad képén keresztül bekerül az emberek fejébe. Így vesszük fel a fenevad bélyegét a homlokunkra, avagy a gondolkodásunkra. A jobb kezünkre pedig úgy, hogy meg is cselekedjük azt, amit bevettünk a fejünkbe, felvettünk a homlokunkra. Erről régebb sokat beszéltem, de egyszerű szavakkal mondva ez a lényeg. Sajnos a vallások is bűnrészesek ebben a dologban, mert elhitetik az emberekkel, hogy hisznek Istenben, miközben nincs személyes kapcsolatuk Vele, nem hallják, és nem cselekszik az Ő szavát, hanem embereket követnek. Ennek az oka az, hogy a vallási szervezetek szövetségre léptek a földi hatalommal, és megszerették a pénzt. Ekképp már nem Jézus szavának engedelmeskednek, hanem emberi érdekeknek, és aszerint beszélnek. De szerintem ezeket a dolgokat te is épp olyan jól látod, mint én. Hisz teljesen nyilvánosan történik minden. Sajnos az újonnan megjelenő keresztény felekezetek még nagyobb tévelygésbe vitték híveiket, mint a katolikus vallás, és az embereket továbbra is az emberkövetésben tartották, elrejtve előlük Jézus legfontosabb üzenetét, miszerint fontos az embernek újjászületni; különben nem láthatja Isten országát. (János evangéliumának harmadik fejezetében van feljegyezve, mit mond Jézus az újjászületésről.) 

Az ószövetségi próféta által azt mondja Teremtőnk, hogy átkozott mindenki, aki emberi értelemben és emberi erőben bízik, és az Úrtól elfordul az ő szíve. Vagy ahogy Jézus mondja: vak vezeti a világtalant, és mindketten a szakadékba esnek. Ezért mondja, hogy kérjünk tőle szemgyógyító írt a szemeinkre, hogy lássunk, mert aki kér, annak ő személyesen megadja. Az elején kellemetlen a látás, mert sok hazugságot hittünk igaznak a világról és saját magunkról is. De az Úristen, nem csupán megmutatja a fájdalmas valóságot és a bűneinket, hanem meg is bocsátja azokat. De csak akkor, ha kérjük. Tudom, hogy kemény szavak ezek. De abban gondolom, egyetértünk, hogy jobb kemény szavak által kapni az ébresztőt, mint kemény fájdalom, kemény betegség és szenvedés által; vagy pedig egyáltalán nem kapni, és benne maradni a bűnben, és úgy elveszni. 

Ezt mondja Jézus Krisztus: Aki kér, az kap, aki keres (meg-)talál. Boldog, aki éhezi az igazságot, mert meg fogja látni azt, és az igazság szabaddá teszi őt. A látás, a bűnök bocsánata és az újjászületés ajándék Istentől, amit senki más nem adhat meg az embernek, csak Ő. Nincs olyan vallás, és nincs az a pénz, ami megadhatná az embernek ezt a hatalmas kincset. Ezért fontos azt is elmondani, hogy Isten nem fogja senkire sem ráerőszakolni ezt az ajándékot. Aki nem fordul személyesen Hozzá látásért, a bűnök bocsánatáért, nem fogja azt megkapni. Ezért, amikor jön a veszély, kénytelen lesz a saját értelmére támaszkodni, vagy földi vezetőket követni, és el fog veszni. 

Attila, ha Isten megadta neked azt az ajándékot, hogy megértetted ezeket a szavakat, és még látást is kapsz Tőle, tedd meg azt, hogy te is figyelmezteted embertársaidat, mert óriási veszedelem, és háború közeleg, amely borzalmasabb lesz, mint a nagyszüleink idejében. És nagyon kevesen fognak megmenekülni. 

Az Úr Jézus féltő szeretete öleljen át téged, és kedves családodat, és óvjon meg minden bajtól! 

Attila

P.S.

Ez az üzenet nem titok, bárkinek megmutathatod. Ezek a gondolatok talán segíthetnek a megértésben. 

http://kialtoszo.go.ro/Janos

Röviden arról, hogy ki adja az álmokat és a tanításokat. Egy gyergyói fiatalember teljesen megvakult az egyik szemére. A gyergyói szemorvos azt mondta, ha Londonig megy gyógyulásért, akkor sem fog többé látni. Az udvarhelyi szemorvos ezt megerősítette. Miután beszélhettem vele Jézus szavairól, amit Ő örömmel fogadott, a Mi Atyánk visszaadta a látását. A feleségét pedig, aki több, mint három éven keresztül vérrákos volt, teljesen meggyógyította. Amikor utoljára ment az onkológushoz, egy nagy szatyor leukémia elleni orvosságot vitt vissza neki. A be nem vett orvosságok összértéke 24500 euró. Egy új Dacia Duster ára. Ez az az Isten, aki téged elém hozott ma hajnalban, álomban. Ő a Mi Atyánk, akihez elvileg imádkozunk, amikor mondjuk a Miatyánk imát. És Ő az, aki figyelmezteti azokat a lelkeket, akik még menthetők, hogy veszély közeleg, amelyet csak az kerülhet el, aki kér, és kap Tőle látást, és újjászületik Jézus szava által. 

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027
https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200
https://www.youtube.com/@tibordobra4241
https://www.youtube.com/@vakvoltam
https://www.youtube.com/@azurmenedekem
https://www.youtube.com/@fosztozsi
https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215
https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_
https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806
https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten
https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod
https://www.youtube.com/@keskenyuton4110
https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023
https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422
https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj
https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928
https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227
https://www.youtube.com/@HajnalSzasz
https://www.youtube.com/@almokistentol6277
https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw
https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471
https://www.youtube.com/@fustifoccs
https://samariai-asszony.blog.hu
https://szabadulas.github.io
https://www.youtube.com/@aketszivu3081
https://www.youtube.com/@schwabischen
https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764
https://www.youtube.com/@elveszettbarany
https://www.youtube.com/@olajlampas6229
https://www.youtube.com/@totyorgo3649
https://www.youtube.com/@tiborpacser
https://www.youtube.com/@glermimiklos
https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602
https://www.youtube.com/@tix236
https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot
https://www.youtube.com/@alegkisebb13
https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro