Kategóriák
Uncat

FIGYELMEZTETÉS A SZOMSZÉDOM ÉS EGY VOLT TANÁROM SZÁMÁRA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FIGYELMEZTETÉS A SZOMSZÉDOM ÉS EGY VOLT TANÁROM SZÁMÁRA
/

Szia Huba! 

Azért írok, mert az Úristen ma éjszaka immár harmadjára hozott téged elém álomban. Arra már nincs idő, hogy mindent megmagyarázzak, de röviden megpróbálom leírni a lényeget. Te pedig azt kezdesz vele, amit akarsz. Ha akarod megszívleled, és kérsz látást a szemeidre. Ha nem, bolondnak nézel engem, és figyelmen kívül hagyod ezeket a szavakat. 

Teremtőnk figyelmeztet, hogy ami most jön az emberekre, az sokkal durvább, mint a COVID volt. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek, nemtől és kortól függetlenül. Akik nem kérnek, és nem kapnak látást személyesen Istentől, hinni fognak a médiának, és a vezetőknek. És el fognak veszni. Tehát a lényeg röviden. Hogy ha kérsz, kapsz. Ha nem kérsz, nem fogsz kapni látást Istentől. Az embereknek fogsz hinni, és azáltal veszélybe sodrod a saját életedet, és a családtagjaid életét. 

A média és a médiában felszólaló emberek szisztematikusan félre fogják vezetni az embereket, ahogy az történt a COVID időszakban is. Ha netán ismered valamennyire a Bibliát, tudhatod, hogy Jézus a Jelenések könyvében beszél a fenevad képéről, és a fenevad szájáról. Ő ezekkel a szavakkal írja le a világmédiát, amely elhiteti és a halálba viszi a tömeget. Azt mondja, aki hisz a fenevad szájának, illetve a fenevad képének, vagy mondhatjuk úgy, hogy a fenevad képernyőjének, felveszi a fenevad bélyegét a homlokára. Egészen pontosan az agyára, a gondolkodására. Ezért azt fogja cselekedni, amit a vezetők és a média mond neki. Ezt jelenti az, hogy felveszi a fenevad bélyegét a kezére, ugyanis az ember a kezével cselekszi azt, amit bevesz a fejébe. És aki ezt megteszi, el fog veszni. Már a COVID-ban is ez történt annyi különbséggel, hogy a COVID viszonylag enyhe volt ahhoz képest, ami jön, és azt sokan megúszták. De ami most jön, azt csak azok fogják megúszni, akik kértek, és kaptak látást (ahogy Jézus mondja szemgyógyító írt) a szemeikre. 

Eddig többnyire csak az interneten beszéltem, és nagyon alapvető és általános dolgokat mondtam el a videókban, de egy ideje az Úristen egyenként hoz elém embereket, mint ma éjjel téged is (már harmadjára). Én pedig kedvesen megkeresem, és figyelmeztetem őket, vagy telefonon, vagy üzenetben. Régi ismerősöket, osztálytársakat, barátokat, tanárokat stb. 

Arra, mint mondtam, már nincs idő, hogy személyesen mindenkit megkeressek, ahogy próbáltalak téged megkeresni a múltkor. Eddig csak néhány emberrel beszéltem személyesen is, akikkel volt arra lehetőség. 

Egyúttal elmondom a három álmot is. Ha van benned alázat a Teremtőddel, a Mindenható Istennel szemben, meg fogod érteni. 

Az első álom. Nálatok voltam, és volt nektek egy háromágú vízcsapotok. Elvileg mind a három ágon jól kellett volna folyjon a víz, de csak két ágon folyt. A harmadikon alig csepegett. Ez volt az álom. És ez a jelentése. A két vízcsap a két gyermeked. A harmadik vízcsap az Istennel való személyes kapcsolatotok. A két gyermeken keresztül most még befolyik a házatokba az Élő Isten kegyelme, de a harmadik csapon keresztül, ami a személyes kapcsolat Vele, azon szinte semmi sem folyik. Itt megjegyzem, hogy emiatt egyrészt az egyén a hibás, másrészt pedig a vallás. Nem csupán a katolikus, hanem az összes, amelyet a pénz és a földi hatalom irányít. Ezek a vallások mára már szó szerint azt teszik, hogy elhitetik az emberekkel azt, hogy hisznek istenben, és elhallgatják azt az egyszerű tényt, amit mond Jézus, hogy van újjászületés, ami ajándék azok számára, akik kérik. Az újjászületés után mindenki személyesen hallja Teremtőjét, és érti az Ő szavát. Azt mondja Jézus, hogy senki sem láthatja az Isten országát, igazságot, aki nem születik újjá az ő szavai és Isten ereje által. Ez az, amit elrejtenek a vallások az emberek elől. Erre mondja Ő, hogy a vakok követik a világtalant, és mindannyian a szakadékba esnek. 

A második álom. Mentem lefelé a harmadik emeletről. Te kijöttél a tiétekből a lakrészből, és deréktól lefelé nem volt rajtad semmi. Ennek a jelentése, megtalálható a Jelenések könyvének 3. részében a 14. bekezdéstől, amit ha alázattal, istenfélelemmel olvasol, megérted a jelentését. A lényeg röviden az, hogy a hirtelen meggazdagodás, és az a sok földi teendő, amit szereztünk magunknak, megvakította a lelki szemeinket, ki van aludva a lelkiismeretünk, és már nem halljuk Istent. 

A harmadik álomban, amit ma reggelre kaptam, Teremtőnk megmutatta, hogy te tétováztál, hogy beszélj velem, vagy ne beszélj. De végül úgy döntöttél, hogy a kényelmesebb utat választod, nehogy olyan dolgot halljál, ami megzavarhatja nyugalmad. Huba, ezek kemény szavak, de egy dolgot ne feledj. Nem olyan kemények, mint egy kemény betegség, vagy akár a gyermekeid szenvedése, vagy egy váratlan tragédia. Gyergyóba is épp olyan hirtelen fog jönni a veszedelem, mint Törökországba, vagy Marokkóba, ahol hirtelen ezrek vesztek oda. Vagy úgy, mint a második világháború idején a légi támadás Zetelaka és más környező település fölött. 

Boldog az az ember, aki ezekre a szavakra felébred, kér, és kap látást Teremtőjétől, és nem kell súlyosabb dolog történjen az ő életében. A szembesülés, főképp a saját gonoszságainkkal, bűneinkkel mindenki számára kényelmetlen, de ha kérjük a Jóságos Isten megadja nemcsak a szembesítést, hanem a bűneink bocsánatát is, és szabaddá tesz, oltalmaz, megvéd bennünket. 

Mint mondtam, arra már nincs idő, hogy mindent megmagyarázzak. Lehet, hogy személyesen sosem fogunk beszélni ezekről a dolgokról. De nem is az a lényeg. Én a mindennapi kenyeret, amit kapok, megosztom a www.kialtoszo.hu oldalon. A http://kialtoszo.go.ro/Janos oldalon le lehet tölteni egy két beszélgetést, amely által megértheti bárki, mit jelent az Istennel való személyes kapcsolat. Ha Isten megsegít, erről az álomról is fogok készíteni egy hangos felvételt, amit fel fogok tenni a kialtoszo.hu -ra. 

Ezt mondta Jézus, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és (meg-)találtok. Aki éhezi az igazságot, meg fogja kapni azt, és szabaddá válik általa. Te tudod, hogy nincs nekem semmilyen vallásom. Elvileg katolikusnak vagyok keresztelve, mint te, és nem álltam be semmilyen más vallásba, vagy szektába, mert bár a katolikus sem tökéletesen, azok a vallások, amelyeket utána hoztak be Székelyföldre, sajnos még olyanok sincsenek, mint az öreg római elődjük. Tehát nem azért írtam neked, hogy beállj, vagy átállj valami más vallásba, hanem azért, hogy átadjam Atyánk üzenetét, miszerint, borzalmas idők jönnek, sokan el fognak veszni. Ha kérsz, és kapsz Tőle látást a szemeidre, megmenekülsz mind te, mind a te családod. 

Drága szomszéd, amit írtam, féltő szeretettel írtam. De nem a felnőtt, meggazdagodott és bekeményedett Hubának, hanem a gyermeknek, akivel annak idején a blokk hátán lábvoléztunk, és azután pedig jóízűen elfogyasztottuk Jutka néni hurutos levesét. 

A Jóságos Isten féltő szeretete ölelgessen meg téged és kedves családodat! Attila

Drága tanárnéni! Itt az egyik legrosszabb diákod, aki annak idején mindent megtett a mindennapos fejfájásodért. Bodó Attila, az ikrek bátyja, a kis Lilla unokabátyja. 

Azért írok, mert az Úristen téged is elém hozott néhány napja álomban, mint ahogy több más régi ismerőst, tanárt, barátot is, akiket szerre megkerestem telefonon, vagy facebookon egy rövidke üzenettel. 

Az álomkép, amelyben szerepelsz, és annak jelentése (még) megtalálható az alábbi címen: https://kialtoszo.hu/izrael-vagy-izmael/ 

vagy pedig: http://kialtoszo.go.ro/03878. IZRAEL vagy IZMAEL?.mp3

A szavak meglehetősen kemények, de gondolom, abban egyetértünk, hogy kevésbé rossz kemény szavak által kapni az ébresztőt, mint kemény fájdalmak, gyógyíthatatlan betegségek, tragédiák által. 

A rövid üzenet pedig, amelyet majdnem szó szerint elküldök minden egyes személynek, akiket megmutat nekem a Jóságos Isten, a következő: 

Ami a COVID-ban történt, semmi ahhoz képest, ami nemsokára jönni fog, és ami már a küszöbön van. Azok az emberek, akik nem kértek, és nem kaptak látást az Ég és a Föld Teremtőjétől, hinni fognak az elöljáróknak, politikai és vallási vezetőknek, egy szóval a médiának, és el fognak veszni. Akik pedig, ahogy az írás mondja, segítségül hívják az Úrnak nevét, megtartatnak. 

Ha netán ismered valamennyire a Bibliát, tudod, hogy Jézus a Jelenések könyvében említést tesz a fenevad szájáról, és a fenevad képéről. Az Ő kegyelme által megérthettem, hogy az nem más, mint amit a modern ember úgy nevez, hogy média, ahol az elöljárók, vallási és politikai vezetők megmondják az embereknek, mit kell gondolni, mit kell hinni, hogyan kell dönteni stb. Jeremiás, az ószövetségi próféta által ezt mondja az Úr, az Ég és a Föld Teremtője: Átkozott minden ember, aki emberi erőre és emberi értelemre támaszkodik, és Istentől elfordul az ő szíve. Ez ma azt jelenti, hogy aki Teremtője szava helyett a saját értelmében, földi vezetők szavában, avagy a fenevad képében (képernyőjében) fog bízni, el fog veszni, mert felveszi a fenevad bélyegét a homlokára és a kezére. 

Ennek jelentése: A fenevad képéről, avagy a képernyőről felveszi a hazugságot az ő homlokára (gondolkodására). Magyarul beveszi azt a fejébe. A kezére pedig úgy veszi fel a fenevad bélyegét, hogy megcselekszi azt, amit felvett a homlokára, amit bevett a fejébe. Ekképp, mivelhogy nem a Lélek szavát fogja követni, ami életre hív, hanem a gyarló emberek szavát, ami veszedelembe visz, elveszíti az életét. Ahogy Jézus mondta: vak vezet világtalant, és mindketten a szakadékba esnek. 

Aki pedig látást kér az ő szemeire, meg fogja azt kapni. Az elején ez nyilván igencsak kellemetlen. Mivel sok hazugságot hittünk igaznak a világról, és saját magunkról is, fájdalmas a szembesülés és az ébredés. Viszont a Jóságos Isten nem csupán szembesít a hazugságainkkal, tévelygéseinkkel és bűneinkkel, hanem, meg is bocsátja azokat, és meg is szabadít. De csak akkor, ha alázattal, gyermeki szívvel kérjük Őt. Jézus arról beszél, hogy senki sem láthatja Isten országát, az igazságot, aki nem születik újjá az Ő szava, és Isten ereje által. Az ilyen kénytelen lesz elfogadni azt, amit az emberek mondanak neki, és azok sorsára fog jutni, akiknek hisz. (János evangéliumának a harmadik fejezete szól erről.) 

Noha néhány személlyel élőben is beszélhettem, sajnos arra már nincs fizikai idő, hogy mindenkit személyesen megkeressek ezzel a figyelmeztetéssel. A mindennapi kenyeret, a megértéseket és a kijelentéseket, amiket kapok Atyánktól, rendszeresen megosztom a www.kialtoszo.hu oldalon. Minden egyes hanganyag engedélykérés nélkül ingyen letölthető, szabadon terjeszthető. 

Ezt mondja az Úr, Jézus Krisztus, akit a vasárnapi egy órát leszámítva szégyell a keresztény társadalom: 

Kérjetek, és adatik, Keressetek, és (meg-)találtok. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert megkapják azt, és az igazság szavaddá teszi őket. Aki nem kér, annak erőszakkal nem fognak adni! 

A Jóságos Isten féltő szeretete ölelgessen, és óvjon meg téged minden bajtól!  

Attila

Bármennyire is hihetetlen, senki sem menekülhet meg azáltal, hogy hisz Istenben, csak azáltal, hogy hisz Istennek.

Istennek pedig senki sem hihet, aki nem hallja az Ő szavát. Az Ő szavát senki sem hallhatja, aki nincs újjászületve. Senki sem születhet újjá, aki nem gyűlöli meg, és nem adja fel a saját elképzeléseit; nem látja meg, és nem bánja meg a bűneit, életellenes cselekedeteit. Senki sem láthatja meg a hibás elképzeléseit, és nem bánhatja meg a bűneit, aki nem fordul Istenhez látásáért, igazságért. És senki sem fordulhat Istenhez látásért és igazságért. aki nem hallotta, hogy a látást és az igazságot Isten személyesen adja Jézus szavainak megismerése, megszeretése és megcselekvése által.

Tehát a sorrend a következő.

– Először van a megtörettetés a bennünk lévő bűnök miatt, életellenes cselekedetek miatt a törvény által, az apokalipszis lovai által. (Fehér ló: betegségek, fájdalmak, ‘balesetek’, Vörös ló: konfliktusok, veszekedés, háború. Fekete ló: nélkülözés, éhezés, szegénység, betegség általi kényszerböjt. Sárga ló: halál, és ítélet.)

– Azután van az igazság hallása azon személyek szavai által, akik már megismerhették azt. (Korábban a világ hazugságai miatt, a földi kincsek miatt lelkileg süket és vak az ember.)

– Azután van a személyes Istenhez fordulás, és az igazsággal, Jézus szavaival való ismerkedés, ami tisztánlátást eredményez.

– Azután következik a bennünk lévő életellenesség és bűnök meglátása, belátás, és őszinte megbánás. Ez együtt jár a megtéréssel, a bűn megtagadásával. (Nem összetévesztendő a vallási felekezetbevaló betéréssel.)

– Erre válaszképp jön az Istentől való bűnbocsánat, feloldozás, szabadulás, és újjászületés.

– Ezt követi a Szent Lélek ajándéka, az Istentől való taníttatás, és a bizonyságtétel. Az, hogy nem rejtjük el, amit Tőle kapunk, hanem megosztjuk embertársainkkal, hogy ők is megkaphassák az újjászületés ajándékát az Úristentől Jézus Krisztus szavai és áldozata által.

– Végül pedig a megboldogulás, a földi életből való elköltözés, mennybemenetel.

Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

TÍZPARANCSOLAT JELENTÉSE

LEGVESZÉLYESEBB TALENTUM

TALÁLKOZÁSOM ELON MUSKKAL | SOS FAGYI

IZRAEL VAGY IZMAEL?

SZENT LÉLEK KÁROMLÁS – jelentése

FULDOKLÁS A FACEBOOK TENGERÉBEN

AZ ÚR FIGYELMEZTETI A GYERGYÓI BAPTISTA KÖZÖSSÉGET

VILÁGVÉGE

HALÁLFÉLELEM – beszélgetés

JÁVOR PÁL KÍVÁNSÁGÁT MEGHALLGATTA ISTEN

A LEGNAGYOBB ÁTVERÉS

TÚLÉLTEM A HALÁLOMAT – MILYEN ÉRZÉS MEGHALNI?

FÉLREÉRTETTEM ISTENT

NOBEL – jelentése

BIZONYSÁG – jelentése

JÉZABEL 2: ELVÁLT SZÜLŐK GYERMEKEI

KIKNEK SZÓLNAK AZ ÁLMOK?

INTELLEKTUÁLIS ELHALÁLOZÁS

MIÉRT BESZÉLTEM LE AZ EMBEREKET AZ OLTÁSRÓL?

A FELTÁMADÁS JELENTÉSE – János evangéliuma, 20. fejezet

JÉZABEL

A TERMODINAMIKA ELSŐ TÖRVÉNYE BIZONYÍTJA A POKOL ÉS A MENNY LÉTEZÉSÉT

FÉLVEZETŐK, FOGYASZTÓK ÉS ISTEN – példabeszéd

OVERDOSE – Egy szúnyog üzenete

IGAZSÁG ÉS GNÓZIS – MI A KÜLÖNBSÉG?

ILLATOS TOJÁS – ‘Isten bennünk van’ – jelentése

EGYETLEN DOLOG, AMI MEGMENTHET

FÉLREÉRTETTEM ISTENT

AZ IGAZSÁGBAN NINCS FEJLŐDÉS

KIK ÖLTÉK MEG JÉZUST VALÓJÁBAN (János 19)

FÖLDÖNKÍVÜLIEK SZÉKELYFÖLDÖN

MIÉRT NEM TUDSZ BESZÉLNI ISTENRŐL?

VAKCINA ÉS SZEX

A PÉNZ ELVÉTETIK – figyelmeztető álom

LÁTTAM A HÁBORÚT – figyelmeztető álom

TWISTED SISTER – TOPELLA

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027

https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200

https://www.youtube.com/@tibordobra4241

https://www.youtube.com/@vakvoltam

https://www.youtube.com/@azurmenedekem

https://www.youtube.com/@fosztozsi

https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215

https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_

https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806

https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten

https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod

https://www.youtube.com/@keskenyuton4110

https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023

https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422

https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj

https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928

https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227

https://www.youtube.com/@HajnalSzasz

https://www.youtube.com/@almokistentol6277

https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw

https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471

https://www.youtube.com/@fustifoccs

https://samariai-asszony.blog.hu

https://szabadulas.github.io

https://www.youtube.com/@aketszivu3081

https://www.youtube.com/@schwabischen

https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764

https://www.youtube.com/@elveszettbarany

https://www.youtube.com/@olajlampas6229

https://www.youtube.com/@totyorgo3649

https://www.youtube.com/@tiborpacser

https://www.youtube.com/@glermimiklos

https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602

https://www.youtube.com/@tix236

https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot

https://www.youtube.com/@alegkisebb13

https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro