Kategóriák
Uncat

TÍZPARANCSOLAT JELENTÉSE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
TÍZPARANCSOLAT JELENTÉSE
/

Aki megérti a tízparancsolat lényegét, mindent ért, amit érteni szükséges ahhoz, hogy teljes szabadulást nyerjen a lélek.

Bármennyire is hihetetlen, senki sem menekülhet meg azáltal, hogy hisz Istenben, csak azáltal, hogy hisz Istennek.

Istennek pedig senki sem hihet, aki nem hallja az Ő szavát. Az Ő szavát senki sem hallhatja, aki nincs újjászületve. Senki sem születhet újjá, aki nem gyűlöli meg, és nem adja fel a saját elképzeléseit; nem látja meg, és nem bánja meg a bűneit, életellenes cselekedeteit. Senki sem láthatja meg a hibás elképzeléseit, és nem bánhatja meg a bűneit, aki nem fordul Istenhez látásáért, igazságért. És senki sem fordulhat Istenhez látásért és igazságért. aki nem hallotta, hogy a látást és az igazságot Isten személyesen adja Jézus szavainak megismerése, megszeretése és megcselekvése által.

Tehát a sorrend a következő.

– Először van a megtörettetés a bennünk lévő bűnök miatt, életellenes cselekedetek miatt a törvény által, az apokalipszis lovai által. (Fehér ló: betegségek, fájdalmak, ‘balesetek’, Vörös ló: konfliktusok, veszekedés, háború. Fekete ló: nélkülözés, éhezés, szegénység, betegség általi kényszerböjt. Sárga ló: halál, és ítélet.)

– Azután van az igazság hallása azon személyek szavai által, akik már megismerhették azt. (Korábban a világ hazugságai miatt, a földi kincsek miatt lelkileg süket és vak az ember.)

– Azután van a személyes Istenhez fordulás, és az igazsággal, Jézus szavaival való ismerkedés, ami tisztánlátást eredményez.

– Azután következik a bennünk lévő életellenesség és bűnök meglátása, belátás, és őszinte megbánás. Ez együtt jár a megtéréssel, a bűn megtagadásával. (Nem összetévesztendő a vallási felekezetbevaló betéréssel.)

– Erre válaszképp jön az Istentől való bűnbocsánat, feloldozás, szabadulás, és újjászületés.

– Ezt követi a Szent Lélek ajándéka, az Istentől való taníttatás, és a bizonyságtétel. Az, hogy nem rejtjük el, amit Tőle kapunk, hanem megosztjuk embertársainkkal, hogy ők is megkaphassák az újjászületés ajándékát az Úristentől Jézus Krisztus szavai és áldozata által.

– Végül pedig a megboldogulás, a földi életből való elköltözés, mennybemenetel.

Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

Letöltés:

http://kialtoszo.go.ro/03876. FULDOKLAS A FACEBOOK TENGEREBEN.mp3

LEGVESZÉLYESEBB TALENTUM

TALÁLKOZÁSOM ELON MUSKKAL | SOS FAGYI

IZRAEL VAGY IZMAEL?

SZENT LÉLEK KÁROMLÁS – jelentése

FULDOKLÁS A FACEBOOK TENGERÉBEN

AZ ÚR FIGYELMEZTETI A GYERGYÓI BAPTISTA KÖZÖSSÉGET

VILÁGVÉGE

HALÁLFÉLELEM – beszélgetés

JÁVOR PÁL KÍVÁNSÁGÁT MEGHALLGATTA ISTEN

A LEGNAGYOBB ÁTVERÉS

TÚLÉLTEM A HALÁLOMAT – MILYEN ÉRZÉS MEGHALNI?

FÉLREÉRTETTEM ISTENT

NOBEL – jelentése

BIZONYSÁG – jelentése

JÉZABEL 2: ELVÁLT SZÜLŐK GYERMEKEI

KIKNEK SZÓLNAK AZ ÁLMOK?

INTELLEKTUÁLIS ELHALÁLOZÁS

MIÉRT BESZÉLTEM LE AZ EMBEREKET AZ OLTÁSRÓL?

A FELTÁMADÁS JELENTÉSE – János evangéliuma, 20. fejezet

JÉZABEL

A TERMODINAMIKA ELSŐ TÖRVÉNYE BIZONYÍTJA A POKOL ÉS A MENNY LÉTEZÉSÉT

FÉLVEZETŐK, FOGYASZTÓK ÉS ISTEN – példabeszéd

OVERDOSE – Egy szúnyog üzenete

IGAZSÁG ÉS GNÓZIS – MI A KÜLÖNBSÉG?

ILLATOS TOJÁS – ‘Isten bennünk van’ – jelentése

EGYETLEN DOLOG, AMI MEGMENTHET

FÉLREÉRTETTEM ISTENT

AZ IGAZSÁGBAN NINCS FEJLŐDÉS

KIK ÖLTÉK MEG JÉZUST VALÓJÁBAN (János 19)

FÖLDÖNKÍVÜLIEK SZÉKELYFÖLDÖN

MIÉRT NEM TUDSZ BESZÉLNI ISTENRŐL?

VAKCINA ÉS SZEX

A PÉNZ ELVÉTETIK – figyelmeztető álom

LÁTTAM A HÁBORÚT – figyelmeztető álom

TWISTED SISTER – TOPELLA

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027

https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200

https://www.youtube.com/@tibordobra4241

https://www.youtube.com/@vakvoltam

https://www.youtube.com/@azurmenedekem

https://www.youtube.com/@fosztozsi

https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215

https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_

https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806

https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten

https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod

https://www.youtube.com/@keskenyuton4110

https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023

https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422

https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj

https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928

https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227

https://www.youtube.com/@HajnalSzasz

https://www.youtube.com/@almokistentol6277

https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw

https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471

https://www.youtube.com/@fustifoccs

https://samariai-asszony.blog.hu

https://szabadulas.github.io

https://www.youtube.com/@aketszivu3081

https://www.youtube.com/@schwabischen

https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764

https://www.youtube.com/@elveszettbarany

https://www.youtube.com/@olajlampas6229

https://www.youtube.com/@totyorgo3649

https://www.youtube.com/@tiborpacser

https://www.youtube.com/@glermimiklos

https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602

https://www.youtube.com/@tix236

https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot

https://www.youtube.com/@alegkisebb13

https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro