Kategóriák
Uncat

FULDOKLÁS A FACEBOOK TENGERÉBEN

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FULDOKLÁS A FACEBOOK TENGERÉBEN
/

Bármennyire is hihetetlen, senki sem menekülhet meg azáltal, hogy hisz Istenben, csak azáltal, hogy hisz Istennek.

Istennek pedig senki sem hihet, aki nem hallja az Ő szavát. Az Ő szavát senki sem hallhatja, aki nincs újjászületve. Senki sem születhet újjá, aki nem gyűlöli meg, és nem adja fel a saját elképzeléseit; nem látja meg, és nem bánja meg a bűneit, életellenes cselekedeteit. Senki sem láthatja meg a hibás elképzeléseit, és nem bánhatja meg a bűneit, aki nem fordul Istenhez látásáért, igazságért. És senki sem fordulhat Istenhez látásért és igazságért. aki nem hallotta, hogy a látást és az igazságot Isten személyesen adja Jézus szavainak megismerése, megszeretése és megcselekvése által.

Tehát a sorrend a következő.

– Először van a megtörettetés a bennünk lévő bűnök miatt, életellenes cselekedetek miatt a törvény által, az apokalipszis lovai által. (Fehér ló: betegségek, fájdalmak, ‘balesetek’, Vörös ló: konfliktusok, veszekedés, háború. Fekete ló: nélkülözés, éhezés, szegénység, betegség általi kényszerböjt. Sárga ló: halál, és ítélet.)

– Azután van az igazság hallása azon személyek szavai által, akik már megismerhették azt. (Korábban a világ hazugságai miatt, a földi kincsek miatt lelkileg süket és vak az ember.)

– Azután van a személyes Istenhez fordulás, és az igazsággal, Jézus szavaival való ismerkedés, ami tisztánlátást eredményez.

– Azután következik a bennünk lévő életellenesség és bűnök meglátása, belátás, és őszinte megbánás. Ez együtt jár a megtéréssel, a bűn megtagadásával. (Nem összetévesztendő a vallási felekezetbe való betéréssel.)

– Erre válaszképp jön az Istentől való bűnbocsánat, feloldozás, szabadulás, és újjászületés.

– Ezt követi a Szent Lélek ajándéka, az Istentől való taníttatás, és a bizonyságtétel. Az, hogy nem rejtjük el, amit Tőle kapunk, hanem megosztjuk embertársainkkal, hogy ők is megkaphassák az újjászületés ajándékát az Úristentől Jézus Krisztus szavai és áldozata által.

– Végül pedig a megboldogulás, a földi életből való elköltözés, mennybemenetel.

Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

Letöltés:

http://kialtoszo.go.ro/03876.%20FULDOKLAS%20A%20FACEBOOK%20TENGEREBEN.mp3

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027
https://www.youtube.com/@azurmenedekem
https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023
https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200
https://www.youtube.com/@tibordobra4241
https://www.youtube.com/@vakvoltam
https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422
https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten
https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215
https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_
https://www.youtube.com/@keskenyuton4110
https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj
https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928
https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod
https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227
https://www.youtube.com/@fosztozsi
https://www.youtube.com/@HajnalSzasz
https://www.youtube.com/@almokistentol6277
https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw
https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806
https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471
https://samariai-asszony.blog.hu
https://szabadulas.github.io
https://www.youtube.com/@aketszivu3081
https://www.youtube.com/@schwabischen
https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764
https://www.youtube.com/@elveszettbarany
https://www.youtube.com/@olajlampas6229
https://www.youtube.com/@totyorgo3649
https://www.youtube.com/@tiborpacser
https://www.youtube.com/@glermimiklos
https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602
https://www.youtube.com/@tix236
https://www.youtube.com/@fustifoccs
https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot
https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro