Kategóriák
Uncat

AZOK VANNAK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN, AKIK AZT HISZIK, HISZNEK ISTENBEN

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZOK VANNAK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN, AKIK AZT HISZIK, HISZNEK ISTENBEN
/

Azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik azt hiszik, hisznek Istenben, de nem hallják az Ő szavát, és nem is cselekszik, amit Ő mond.

Ha el tudod hallgatni, amit Isten tett, és folyamatosan tesz veled, nem Istenben hiszel, hanem az elmédben lévő, általad alkotott istenképben, ami egy beteg, bűnös és haldokló ember találmánya. És ha nem vágysz arra, hogy embertársaid megszabaduljanak, még te sem szabadultál meg. Még mindig a bűneid, a benned lévő életellenesség rabja vagy.

Tudod, miért hallgatják el az emberek, amit az Ég és a Föld Teremtője tesz velük? Azért, mert bár elfogadták a segítséget, és a gyógyulást, amit kértek Tőle, a betegség okától, a bűneiktől való szabadulást nem kérték, és nem is fogadták el. A bűnös embernek pedig nincs sem késztetése, sem bátorsága, sem ereje bizonyságot tenni Arról, aki megszabadította az Ő lelkét a kárhozattól. Ugyanis Isten nem adja sem a késztetést, sem a bátorságot, sem az erőt annak az embernek, aki még azok után is, hogy megtapasztalta az Ő jóságát, féltő szeretetét, még mindig emberek szavához, és a saját elképzeléseihez ragaszkodik.

Az Istenhez fordulás az, amikor a testi ember segítséget, gyógyulást kér Istentől, amit Isten sokszor meg is válaszol, hogy az illető személy meggyőződjön az Ő létezéséről, élő valóságáról. A megtérés pedig az, amikor az ember meglátja, és megvallja, mi van az ő szívében, megundorodik a saját bűneitől, és a teljes életét Krisztus szavára bízza, az Ő kezébe helyezi. És onnantól kezdve kapni fogja a mindennapi kenyeret, a lelki eledelt, amit örömmel megoszt embertársaival.

Jézus azt mondta azoknak, akik Őrá bízták az életüket, hogy vegyetek Szent Lelket. És aki azt fogadja, annak lesz késztetése, bátorsága és ereje beszélni Isten jóságáról, szeretetéről, szabadításáról, mert már ő maga is szabad.

Tudom, hogy már sokszor fordultál Istenhez, amikor bajban voltál, de vajon megtértél-e bűneidből, a saját elképzeléseidből Isten szavához? Az Ő kezébe helyezted-e a teljes életed? Emberek szavára hallgatsz, vagy Krisztus szavára? Kapsz-e tőle mindennapi kenyeret? Megosztod-e azt az éhezőkkel? Szégyelled-e az Ő nevét, vagy bátran és szeretettel felvállalod, hogy Ő az, aki megszabadította a lelked a kárhozattól? Elmondod-e, hogy Ő felkínálja ezt a szabadítást mindenkinek, aki alázatos szívvel hozzá fordul, mert Ő tényleg legyőzte a bűnt és a halált?

Bizonyságot teszel-e arról, hogy Ő nem a vallásban van, hanem azon személyek szívében, akik megtérve saját útjaikról, az Ő kezébe helyezték az életüket? Beszélsz-e arról, hogy Ő mindenkinek ajándékba adja a győzelmet a bűn és a halál felett, aki az emberek szava helyett az Ő szavára bízza az életét?

Vagy illedelmesen hallgatod, amint embertársaid a saját életükről és dicsőségükről beszélnek a te jelenlétedben, miközben súlyos bűnök és betegségek gyötrik az ő lelküket? 

Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Jézus Krisztus

VEZETŐK, AKIK TÉVÚTRA VISZIK A NEMZETET – figyelmeztető álom

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

PUSKAPOR ÉS LÉLEK

A POSTÁS ESTE CSENGET

MAGYARORSZÁGOT KETTÉ AKARJÁK SZAKÍTANI

FIGYELMEZTETÉS: VARÁZSLÁS A ZENÉVEL

EGY GYERMEK SZÜLETÉSE ÉS HAZAKÖLTÖZÉSE

SZABADÍTÓ BESZÉD

MI FOGLALKOZTAT?

KUTYÁK ÉS OROSZLÁNOK – példabeszéd

MIÉRT SZENVEDNEK A SZERETTEID?

MITŐL SZEBBEK A NŐK, MINT A FÉRFIAK?

FEHÉR KÓKUSZOS CSOKOLÁDÉ

TALÁLKOZÁS KÉKVÉRŰEKKEL

JÉZUS, MÁRIA HITVESE, ÉS AZ EGYIPTOMI ÉVEK

HÁTTÉRHATALOM

ALVÁSZAVAR, ÁLMATLANSÁG, INSMONIA – Mi okozza?

MIÉRT NEM SÍR MÁR A GYERMEK?

MIT JELENT, HOGY ÚJ NEVET KAPTAM?

KIKET (nem) VIHETNEK EL A HÁBORÚBA?

MENNYIBE KERÜLT A SZENT ISTVÁN NAPI TŰZIJÁTÉK?

BOSZORKÁNYKONYHA

A MUNKA NEM SZÉGYEN (de nem is egészséges)

HOGY LEHET MEGÉRTENI AZ ÁLMOKAT?

FÖLDRENGÉS MAGYARORSZÁGON | NAGYOBB UTÓRENGÉSEK VÁRHATÓK

VALLÁSI HÁBORÚ A BÉKE NEVÉBEN: KERESZTÉNY ÉPÜLETEKET ROMBOL AZ ISZLÁM

MIÉRT SZŐRÖSÖDNEK A NŐK?

JÉZUS MIÉRT NEM ALAPÍTOTT VALLÁST?

AZ ÉDENKERTI ELBUKÁS JELENTÉSE

MIÉRT FÁJ A SZERETET?

AZ ÉJSZAKA JÁRTAM A POKOLBAN

TITKOS BŰNÖK 18+

KERESZTÉNY EROTIKA

AZ ASSZONYOK SIRATJÁK GYERMEKEIKET

TESTEN KÍVÜLI ÉLMÉNY

4D-X RÖVIDÍTŐ

A LÉLEK ÖSSZETÉTELE

ZSIDÓK, AKIK ÉLŐ EMBEREKET TEMETNEK

PUTYIN KERESZTES HÁBORÚJA AZ LMBTQ MOZGALOM ELLEN

PERVERZ ÁLMOK 2

JÉZUS GYÓGYÍTÁSAINAK TITKA

JELENÉSEK KÖNYVE

A PAPOK MIKOR MENNEK NYUGDÍJBA?

A GYERMEK, AKI EMBERHÚST EVETT

HAARP ÖSSZEESKÜVÉS

MIÉRT FÉL AZ EMBER?

KIK HOZZÁK BE A MUZULMÁN MIGRÁNSOKAT MAGYARORSZÁGRA?

ISTEN FIGYELMEZTET, BUDAPEST!

ÍTÉLETIDŐ SZÉKELYFÖLDÖN – MIKOR LESZ VÉGE?

⚠️ MAGYARORSZÁG AMERIKA MELLETT DÖNTÖTT ⚠️ ISMÉT A VESZTES OLDALT VÁLASZTOTTA.

VALÓJÁBAN KIK IRÁNYÍTJÁK A MAGYAR NEMZETET?

A MAGYAR SZÜLŐK HÁBORÚBA KÜLDIK GYERMEKEIKET | ‼️figyelmeztetés‼️

ÍGY VISZIK HÁBORÚBA A MAGYAR FIATALOKAT

Figyelmeztetés!

Hirtelen jön a veszedelem, amelynek során rengeteg magyar el fog veszni. A nagy nyomorúság napjaiban sokan emlékezni fognak ezekre a szavakra, és arra, hogy Isten milyen sokszor figyelmeztette őket az Ő gyermekei által. Sokaknak az is eszükbe fog jutni, hogy annak ellenére, hogy a szívükben érezték, hogy Isten féltő szeretetéből szólunk, még annyit sem tettek, hogy megosszák embertársaikkal ezeket a figyelmeztetéseket. Helyette megkeményítették a szívüket, és figyelmen kívül hagyva a Jóságos Isten figyelmeztetését, visszamentek a mulandó dolgokért való robotolásba, és a testi élvezetek hajszolásába. 

„…A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” 

Mi sem kárhoztatunk senkit, mert nem az a mi dolgunk. Viszont azok a szavak, amelyeket szólhattunk Isten kegyelméből kárhoztatni fognak mindenkit az utolsó napon, aki annak ellenére, hogy hallotta, a kicsi ujjával sem érintette azokat.

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?