Kategóriák
Uncat

JÉZUS GYÓGYÍTÁSAINAK TITKA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
JÉZUS GYÓGYÍTÁSAINAK TITKA
/

Jèzus nem volt varàzsló, nem cselekedett olyat, amit az ” Emberfia” meg nem cselekedhetne , ha az Atyja Lelkèvel van összefonódva. A csodákat , amiket vèghez vitt, nem valamifèle varàzserővel tette. Nem volt földöntúli kèpessègekkel megàldva, semmivel sem többel, ami minden olyan embernek megadatik, aki szemèlyes kapcsolatban àll az Èlő Istennel. A betegek nem azèrt gyógyultak meg , a halottak nem azèrt tàmadtak fel mert valami varàzslatot hajtott vègre Jézus, vagy mantràzott volna bàrmifèle varàzsigèt is. A betegek azèrt gyógyultak meg ès a halottak azért tàmadtak fel , mert hallottàk‼️lèlek àltal a beszédeket, amiket kijelentett Jèzus, ès belàtàsra jutottak a beszèdek által. Így nyílottak meg a szemeik a làtàsra, a befelè làtásra. Arra a làtàsra, ami megmutatja mi van bennünk, mi van a szívükben. Meglàthattàk bűneiket, megláthattàk, hogy, hogyan mentek szembe az èlettel, hol vètettek Isten – az Èlet ellen, ès ahelyett hogy fellàzadtak volna a sajàt bűnük ellen, meglàttàk ès elfogadtàk azt, hogy vètkesek, ès hogy a betegsègeiket saját maguknak okozták, ( vèfolyàsos asszony, vak, bèna, megszàllott), netàn más àrtatlan is szenved általuk( Làzàr halàla, a kislányka halàla, a fiatal kisfiú halàla) ès Krisztus beszède által nemcsak szembesültek, hanem feloldozàst is kaptak. Megbocsájtàst ès kegyelmet.

A vallàs, főleg a modern karizmatikus keresztènysèg ès az ezotèriànak minden ága a csodatètelekre èpül ès azzal csalogatjàk be , kebelezik be az áldozataikat.Folyamatosan a jelekre èpítenek. De nem adatik màs jel nekik , mint a Jónàs prófèta jele, azaz a hallgatàs, a nèmaság, a süket Lèlek ès hogy elnyeli őket a vallàs ès màs irànyzatok.

Ezek az irànyzatok kivettek egy- egy rèszt, momentumot Jèzus valódi jellemèből ès beszèdeiből, ahogy az íràs is mutatja: ruhàit szètszaggattàk ès megosztoztak rajta. Elvettek egy- egy darabot a Krisztusból , ès arra èpítettek egyhàzakat.

Fussunk ki az olyan helyekről, ahol a csodákat, gyógyulàsokat reklàmozva hívogatnak be minket. Mert ez a hàz bizony ingovànyos talajra èpül, homokra….ami nem tart meg ha jön a vihar.

Jèzus legnagyobb csodatètele nem a gyógyítàs ès nem is a feltàmasztàs volt, hanem az, hogy akadtak olyanok akik belátàsra jutottak a szívükben, hallottàk az Igazsàgot. meglátták bűneiket, ès elvetettèk azokat azàltal, hogy èlő kapcsolatban lehettek az Atyàval. Ezèrt nem gyógyulhatott meg mindenki, mert nem mindenki jutott el a belàtàsra.

Ekkèppen ma is törtènnek csodàk….betegek gyógyulnak meg ès ma is halottak támadnak fel ( lelkileg is ès testileg is megengedi Atyànk) azàltal hogy halljàk az Èlő Isten szavàt, aki beszèl ès szól ma is mindenkihez. De ha csupàn a csodàkra vàgyunk , ha csupàn a test gyógyulàsàt kívànjuk, bizony nekünk sem adatik màs, csak a nèma Lèlek, ès a test felemèszti a Lelkünket.

Kornélia

Figyelmeztetés!

Hirtelen jön a veszedelem, amelynek során rengeteg magyar el fog veszni. A nagy nyomorúság napjaiban sokan emlékezni fognak ezekre a szavakra, és arra, hogy Isten milyen sokszor figyelmeztette őket az Ő gyermekei által. Sokaknak az is eszükbe fog jutni, hogy annak ellenére, hogy a szívükben érezték, hogy Isten féltő szeretetéből szólunk, még annyit sem tettek, hogy megosszák embertársaikkal ezeket a figyelmeztetéseket. Helyette megkeményítették a szívüket, és figyelmen kívül hagyva a Jóságos Isten figyelmeztetését, visszamentek a mulandó dolgokért való robotolásba, és a testi élvezetek hajszolásába. 

„…A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” 

Mi sem kárhoztatunk senkit, mert nem az a mi dolgunk. Viszont azok a szavak, amelyeket szólhattunk Isten kegyelméből kárhoztatni fognak mindenkit az utolsó napon, aki annak ellenére, hogy hallotta, a kicsi ujjával sem érintette azokat.

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?