Kategóriák
Uncat

MAGYARORSZÁGOT KETTÉ AKARJÁK SZAKÍTANI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MAGYARORSZÁGOT KETTÉ AKARJÁK SZAKÍTANI
/

Hogy, miért, és milyen eszközökkel akarják kettészakítani az országot?

Ha én tettem magam prófétává, jól teszitek, ha figyelmen kívül hagyjátok, amit mondok, és kinevettek. Viszont ha Isten az, aki adja nekem e szavakat, Őt utasítjátok el, amikor megvetitek az én beszédemet, és az Ő szava helyett az emberek szavát választjátok.

Mivel sokakban alszik a lélek, szükséges, hogy a testi ember először testi módon hallja a Lélek szavát. Ezért mi, akik megismerhettük a feltámadás Lelkét, testi módon szólunk a lelkiekről a testiekhez, hogy akik hallják a mi beszédünket, lelkivé válhassanak az újjászületés, és a Krisztus szavába vetett hit által.

„…A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” Jn 3:6

Második rész: