Kategóriák
Uncat

SZABADÍTÓ BESZÉD

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
SZABADÍTÓ BESZÉD
/

Aki az igazságot szabadidejében keresi, sohasem fogja megtalálni azt. 

Aki az igazságot szabadidejében keresi, nem az igazságot keresi, hanem a saját igazát. 

Aki az igazságot csak szabadidejében keresi, követeli magának a rabságot. 

Az igazságot senki sem keresheti szabadidejében, mert amíg hazugságban és bűnben van az ember, szolgája a bűnnek, rabja az ő testének. Tehát nem szabad. Így szabadideje sincsen. Amikor azt hiszi, szabad, akkor is rab, hisz köteles engedelmeskedni a test kívánságának. 

Mielőtt találkozna az Élő Istennel, az ember maximum csak álmában szabad, amikor Isten megpróbálja figyelmeztetni őt. Ha azt is figyelmen kívül hagyja, és nem fordul hozzá látásért , és a lelket felszabadító igazságért, örökre benne marad a rabságban. 

„Mert egyszer az Isten ily módon beszél, máskor meg másképpen szól, de nem vesszük észre. Álomlátásokban, éjjeli képekben, amikor még álom borul az emberre, és akkor, amikor ágyában szendereg. Ilyenkor megnyitja az emberek fülét, felriasztja őket ijesztő jelekkel, hogy tettétől visszatartsa az embert, hogy az emberekből kiűzze a gőgöt; hogy az alvilágtól megmentse a lelkét,” Job 33:14

„Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” Jn 8:34

Tudtad, hogy minden betegség és fájdalom 'lelki oka': a TESTISÉG. 

MI FOGLALKOZTAT?

KUTYÁK ÉS OROSZLÁNOK – példabeszéd

MIÉRT SZENVEDNEK A SZERETTEID?

MITŐL SZEBBEK A NŐK, MINT A FÉRFIAK?

FEHÉR KÓKUSZOS CSOKOLÁDÉ

TALÁLKOZÁS KÉKVÉRŰEKKEL

JÉZUS, MÁRIA HITVESE, ÉS AZ EGYIPTOMI ÉVEK

HÁTTÉRHATALOM

ALVÁSZAVAR, ÁLMATLANSÁG, INSMONIA – Mi okozza?

MIÉRT NEM SÍR MÁR A GYERMEK?

MIT JELENT, HOGY ÚJ NEVET KAPTAM?

KIKET (nem) VIHETNEK EL A HÁBORÚBA?

MENNYIBE KERÜLT A SZENT ISTVÁN NAPI TŰZIJÁTÉK?

BOSZORKÁNYKONYHA

A MUNKA NEM SZÉGYEN (de nem is egészséges)

HOGY LEHET MEGÉRTENI AZ ÁLMOKAT?

FÖLDRENGÉS MAGYARORSZÁGON | NAGYOBB UTÓRENGÉSEK VÁRHATÓK

VALLÁSI HÁBORÚ A BÉKE NEVÉBEN: KERESZTÉNY ÉPÜLETEKET ROMBOL AZ ISZLÁM

MIÉRT SZŐRÖSÖDNEK A NŐK?

JÉZUS MIÉRT NEM ALAPÍTOTT VALLÁST?

AZ ÉDENKERTI ELBUKÁS JELENTÉSE

MIÉRT FÁJ A SZERETET?

AZ ÉJSZAKA JÁRTAM A POKOLBAN

TITKOS BŰNÖK 18+

KERESZTÉNY EROTIKA

AZ ASSZONYOK SIRATJÁK GYERMEKEIKET

TESTEN KÍVÜLI ÉLMÉNY

4D-X RÖVIDÍTŐ

A LÉLEK ÖSSZETÉTELE

ZSIDÓK, AKIK ÉLŐ EMBEREKET TEMETNEK

PUTYIN KERESZTES HÁBORÚJA AZ LMBTQ MOZGALOM ELLEN

PERVERZ ÁLMOK 2

JÉZUS GYÓGYÍTÁSAINAK TITKA

JELENÉSEK KÖNYVE

A PAPOK MIKOR MENNEK NYUGDÍJBA?

A GYERMEK, AKI EMBERHÚST EVETT

HAARP ÖSSZEESKÜVÉS

MIÉRT FÉL AZ EMBER?

KIK HOZZÁK BE A MUZULMÁN MIGRÁNSOKAT MAGYARORSZÁGRA?

ISTEN FIGYELMEZTET, BUDAPEST!

ÍTÉLETIDŐ SZÉKELYFÖLDÖN – MIKOR LESZ VÉGE?

⚠️ MAGYARORSZÁG AMERIKA MELLETT DÖNTÖTT ⚠️ ISMÉT A VESZTES OLDALT VÁLASZTOTTA.

VALÓJÁBAN KIK IRÁNYÍTJÁK A MAGYAR NEMZETET?

A MAGYAR SZÜLŐK HÁBORÚBA KÜLDIK GYERMEKEIKET | ‼️figyelmeztetés‼️

ÍGY VISZIK HÁBORÚBA A MAGYAR FIATALOKAT

Figyelmeztetés!

Hirtelen jön a veszedelem, amelynek során rengeteg magyar el fog veszni. A nagy nyomorúság napjaiban sokan emlékezni fognak ezekre a szavakra, és arra, hogy Isten milyen sokszor figyelmeztette őket az Ő gyermekei által. Sokaknak az is eszükbe fog jutni, hogy annak ellenére, hogy a szívükben érezték, hogy Isten féltő szeretetéből szólunk, még annyit sem tettek, hogy megosszák embertársaikkal ezeket a figyelmeztetéseket. Helyette megkeményítették a szívüket, és figyelmen kívül hagyva a Jóságos Isten figyelmeztetését, visszamentek a mulandó dolgokért való robotolásba, és a testi élvezetek hajszolásába. 

„…A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” 

Mi sem kárhoztatunk senkit, mert nem az a mi dolgunk. Viszont azok a szavak, amelyeket szólhattunk Isten kegyelméből kárhoztatni fognak mindenkit az utolsó napon, aki annak ellenére, hogy hallotta, a kicsi ujjával sem érintette azokat.

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?