Kategóriák
Uncat

HÁTTÉRHATALOM

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
HÁTTÉRHATALOM
/

A komplex elme, és az egyszerű igazság. 

Csak azok mondják, hogy a háttérhatalom emberek kezében van, akik nem akarják elengedni a maguk és embertársaik élete felett a kontrollt, az uralmat. Mivel saját magukból indulnak ki, és ők kontrollálni, uralkodni akarnak, azt hiszik, hogy emberek kezében van a világ felett a kontroll. Úgy gondolják, hogy a pénzes emberek képezik a világ feletti háttérhatalmat. Holott a hatalom mindig is a Mindenható Isten kezében volt, mert urak ura, királyok királya Ő. Senkinek nem lehet hatalma e Földön, csak Őáltala. Még a gonosznak is, hogy azáltal szembesülhessenek az emberek istentelen életvitelük következményével. 

Betekintést nyerhettem az egyedüli háttérhatalom működésébe. 

Láthattam Istent munka közben, és megérthettem egy nagyon fontos dolgot: a legrosszabb, legveszélyesebb és leggonoszabb dolog e Földön az, amikor az ember isten akar lenni. Na de miről is beszélek én, hisz senki sem mondja, hogy isten akar lenni? Így szószerint nem, de azáltal, hogy a kezébe veszi az irányítást akár a saját, akár a mások élete fölött, mindenki istenné teszi magát, ekképp elviselhetetlen fájdalmakat okozva saját magának és másoknak. 

Tamás, te láttad, és hiszel. Boldog, aki nem látta, és úgy is hisz. 

…ugyanis az agyalásnak, a hiábavaló látásának és a fölösleges emberi beszédnek sosincs vége. 

Mindez hiábavalóság és a léleknek gyötrelme. 

„Mindezekbõl, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek. 

A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az õ parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fõdolga! 

Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

Pred 12:14

A legfélelmetesebb felismerés, amivel valaha találkoztam, az, hogy Isten nem rabszolgatartó. Ez annyit tesz, hogy akarata ellenére senkit sem fog megmenteni. És arra sem fog kényszeríteni, hogy megtérjen a bűneiből, a saját akaratának cselekvéséből, és az Ő szavára bízza az életét. Emiatt sokan mennek a feneketlen szakadékba úgy, hogy meg vannak győződve arról, hogy helyesen élték az életüket. 

Mi a különbség az Istenhez fordulás és a megtérés között? 

Mindenki Istenhez fordul a betegségben, a fájdalomban, s a bajban, mint a tíz leprás, de a bűneit, a saját gondolatait, a saját akaratát jóformán senki sem akarja elhagyni. Senki sem kívánja az élete felett a kontrollt Isten kezébe helyezni. Senki sem akarja a teljes életét Őrá bízni. Senki sem akar az Ő gyermeke lenni. Senki sem akarja az életével saját maga helyett Istent dicsőíteni. 

Tehát a legtöbben Istenhez fordulnak, ha baj van, de a saját útjáról a Krisztus által megmutatott útra, az élet útjára, már jóformán senki sem akar áttérni. 

Ekképp a tíz leprásból kilenc visszamegy a leprába, és csak egy mondja ki, hogy mostantól ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod; Mostantól az életem nem az enyém, hanem a tiéd; Mostantól a bennem lévő jóért ne engem dícsérjenek, hanem téged; 

Mostantól ne az én jóságomat lássa bennem a világ, hanem a te jóságodat! 

…hogy aki azt látja ne engem keressen, és dícsérjen, hanem Téged, hogy ő is feltámadjon és örökkön éljen a te szavad által. 

Tudom, hogy sokszor Istenhez fordultál, mint a betegsége miatt a tíz leprás, de megtértél-e a saját útjaidról a Krisztus által megmutatott útra, az élet útjára? 

Letetted-e a múltad és a bűneid nehéz terhét a kereszt elé? Magadra vetted-e az Ő terhét, amely könnyű, és gyönyörűséges? Van-e új életed, vagy még mindig a régit cipeled? 

Kit dicsérnek az emberek a te jóságodért? Téged, vagy azt, Aki a jót adta neked?

ALVÁSZAVAR, ÁLMATLANSÁG, INSMONIA – Mi okozza?

MIÉRT NEM SÍR MÁR A GYERMEK?

MIT JELENT, HOGY ÚJ NEVET KAPTAM?

KIKET (nem) VIHETNEK EL A HÁBORÚBA?

MENNYIBE KERÜLT A SZENT ISTVÁN NAPI TŰZIJÁTÉK?

BOSZORKÁNYKONYHA

A MUNKA NEM SZÉGYEN (de nem is egészséges)

HOGY LEHET MEGÉRTENI AZ ÁLMOKAT?

FÖLDRENGÉS MAGYARORSZÁGON | NAGYOBB UTÓRENGÉSEK VÁRHATÓK

VALLÁSI HÁBORÚ A BÉKE NEVÉBEN: KERESZTÉNY ÉPÜLETEKET ROMBOL AZ ISZLÁM

MIÉRT SZŐRÖSÖDNEK A NŐK?

JÉZUS MIÉRT NEM ALAPÍTOTT VALLÁST?

AZ ÉDENKERTI ELBUKÁS JELENTÉSE

MIÉRT FÁJ A SZERETET?

AZ ÉJSZAKA JÁRTAM A POKOLBAN

TITKOS BŰNÖK 18+

KERESZTÉNY EROTIKA

AZ ASSZONYOK SIRATJÁK GYERMEKEIKET

TESTEN KÍVÜLI ÉLMÉNY

4D-X RÖVIDÍTŐ

A LÉLEK ÖSSZETÉTELE

ZSIDÓK, AKIK ÉLŐ EMBEREKET TEMETNEK

PUTYIN KERESZTES HÁBORÚJA AZ LMBTQ MOZGALOM ELLEN

PERVERZ ÁLMOK 2

JÉZUS GYÓGYÍTÁSAINAK TITKA

JELENÉSEK KÖNYVE

A PAPOK MIKOR MENNEK NYUGDÍJBA?

A GYERMEK, AKI EMBERHÚST EVETT

HAARP ÖSSZEESKÜVÉS

MIÉRT FÉL AZ EMBER?

KIK HOZZÁK BE A MUZULMÁN MIGRÁNSOKAT MAGYARORSZÁGRA?

ISTEN FIGYELMEZTET, BUDAPEST!

ÍTÉLETIDŐ SZÉKELYFÖLDÖN – MIKOR LESZ VÉGE?

⚠️ MAGYARORSZÁG AMERIKA MELLETT DÖNTÖTT ⚠️ ISMÉT A VESZTES OLDALT VÁLASZTOTTA.

VALÓJÁBAN KIK IRÁNYÍTJÁK A MAGYAR NEMZETET?

A MAGYAR SZÜLŐK HÁBORÚBA KÜLDIK GYERMEKEIKET | ‼️figyelmeztetés‼️

ÍGY VISZIK HÁBORÚBA A MAGYAR FIATALOKAT

Figyelmeztetés!

Hirtelen jön a veszedelem, amelynek során rengeteg magyar el fog veszni. A nagy nyomorúság napjaiban sokan emlékezni fognak ezekre a szavakra, és arra, hogy Isten milyen sokszor figyelmeztette őket az Ő gyermekei által. Sokaknak az is eszükbe fog jutni, hogy annak ellenére, hogy a szívükben érezték, hogy Isten féltő szeretetéből szólunk, még annyit sem tettek, hogy megosszák embertársaikkal ezeket a figyelmeztetéseket. Helyette megkeményítették a szívüket, és figyelmen kívül hagyva a Jóságos Isten figyelmeztetését, visszamentek a mulandó dolgokért való robotolásba, és a testi élvezetek hajszolásába. 

„…A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” 

Mi sem kárhoztatunk senkit, mert nem az a mi dolgunk. Viszont azok a szavak, amelyeket szólhattunk Isten kegyelméből kárhoztatni fognak mindenkit az utolsó napon, aki annak ellenére, hogy hallotta, a kicsi ujjával sem érintette azokat.

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?