Kategóriák
Uncat

MI FOGLALKOZTAT?

A hipotetikus kérdés az, amellyel magára vonja a figyelmet, és amelyre nem vár választ a kérdező…

Ha igazán érdeklené a válasz, megkaphatná azt az ő Teremtőjétől, aki azt mondja hogy éppen ez a következménye annak, hogy az ember elfordult Istentől, és az Ő szava helyett a saját értelmére és erejére támaszkodott, végül pedig visszamegy a földbe.

„Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.” ‘ Mózes 3:17

Viszont felkínálja a megbékélés lehetőségét is a Jóságos Isten Krisztus szavai által, ami a legtöbb embert nem érdekel.

Így marad a kérdés megválaszolatlan, hipotetikus, meddő…

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne (az Ő szavában), el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16

https://fb.watch/mHmnMRFf0k/

Ami az embert foglalkoztatja, vagy elvesz tőle, vagy ad neki valamit.
A fáraók például foglalatosságot adtak rabszolgáiknak. Ekképp a rabszolgákat a rájuk bízott munka foglalkoztatta, amely révén a fáraó elvette az életük idejét és energiáját, avagy a lelküket. Ugyanezt teszik a modern rabszolgatartók is, annyi különbséggel, hogy az életidőd és életerőd egy parányi részét visszaadják pénz formájában.
Ugyanígy Isten is foglalatosságot ad az ő gyermekeinek. Azt kéri tőlük, hogy mondják el az igazságot, osszák meg bizonyságaikat embertársaikkal.
Amikor azzal foglalkozunk, amit Isten, Jézus Krisztus szava által kér tőlünk, életerőt, bátorságot, örömöt és békét kapunk. Viszont amikor azzal foglalkozunk, amit a földi rabszolgatartók kérnek tőlünk, az életerőt, az életidőt, és az életörömöt beleöljük a halott dolgokba.
Téged mi foglalkoztat? Téged Ki foglalkoztat? Egy földi rabszolgatartó, a test? Vagy az Ég és a Föld dicsőséges Teremtője, Isten?
„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket az istentelenek kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” Mt 6:31
„Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” Jn 6:27