Kategóriák
Uncat

HAMIS TANÍTÓK MAGYARORSZÁGON, AKIK VESZÉLYBE SODORTÁK A NEMZETET

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
HAMIS TANÍTÓK MAGYARORSZÁGON, AKIK VESZÉLYBE SODORTÁK A NEMZETET
/

Azok, akik azt állítják magukról, hogy tanítók, valójában nem tesznek mást, mint tanítás címszó alatt magukhoz kötözik, és kizsákmányolják az embereket úgy anyagilag, mint lelkileg. Ekképp, aki földi tanítókhoz szegődik, annak úgy alszik ki a fénye, hogy közben azt hiszi magáról, hogy sokat tud, mivelhogy már sokat tanult az ő mesterétől. Amit ő tudásnak nevez, valójában nem más, mint kintről az elméjébe táplált információ csomag, ami ahelyett hogy felszabadítaná, az elme programjaihoz láncolja őt. 

Mi alapján állapítható meg valakiről, hogy hamis tanító? Mit jelent az a kijelentése Jézusnak, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus? 

Ezzel a kijelentésével ő teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy nincsenek tanítók ezen a Földön, mert a magasságos Istennek úgy volt kedves, hogy minden egyes ember, aki megismeri és megérti Jézus szavait, élő kapcsolatba kerüljön az Ő lelkével, Krisztussal, és tőle tanuljon. 

Aki személyesen Istentől tanul, abban van világosság, amelyet meg tud mutatni másoknak, de nem úgy, mint tanító, hanem úgy, mint gyermek, aki nem az elméjéből nyeri a tudását, hanem az Atya Lelkéből. Isten gyermekei nem tanítanak, hanem hallják a Teremtő Lelkét, és mint Jézus is cselekedte, bizonyságot tesznek arról, amit ők személyesen látnak, és hallanak. Ekképp, aki őket látja, megtudhatja, hogy nincs szükség emberi tanítókra, mert a Magasságos Isten lelke minden egyes embert tanít, aki személyesen Hozzá fordul. 

Azért van sötétségben a magyar nemzet, mert az emberek földi tanítóktól tanulnak, akik a tekintélyükkel befödik az ő fejüket. elszakítva őket az Élő Isten lelkétől. 

A vallások, szekták, ezoterikus iskolák követői azért nem tudnak bizonyságot tenni a lelket felszabadító igazságról, mert nincs is kapcsolatuk azzal. Ekképp egyértelműen kijelenthető, hogy a központosított vallási felekezetek, intézményesített spirituális csoportosulások sokkal többet ártottak a magyar nemzetnek, mint amennyit használnak. 

Ha olyan helyen vagy, ahol az alábbi fogalmakat gyakran ismételgetik, biztos lehetsz abban, hogy az ördög csapdájában vagy. Olyan szellemiséget követ, amely lassan, de biztosan megfertőzi, majd a feneketlen szakadékba taszítja a lelkedet: 

ÖNISMERET ⟹ ÖNSZERETET ⟹ ÖNAZONOSSÁG ⟹ ÖNBIZALOM ⟹ ÖNKIELÉGÍTÉS ⟹ ÖNFEJLESZTÉS ⟹ ÖNÉRTÉKELÉS ⟹ ÖNIGAZULTSÁG ⟹ ÖNELÉGÜLTSÉG ⟹ ÖNIMÁDAT ⟹ ÖNMEGBOCSÁTÁS ⟹ ÖNZŐSÉG ⟹ ÖNMEGVALÓSÍTÁS ⟹ ÖNMEGVÁLTÁS ⟹ ÖNKIFEJEZÉS ⟹ öngyilkosság. 

Sokan, amikor elhiszik a világi tanítóknak, hogy a legnagyobb problémájuk az, hogy nem szeretik eléggé önmagukat, és nem bocsájtanak meg önmaguknak, figyelmen kívül hagyják az apró betűs részt, amely a felsorolás végén található. 

Ezek azok a fogalmak, amelyek mögé megbújik az a szellemiség, amely sokakat az őrületbe fog kergetni, ha hirtelen elveszik az internetet és a villanyáramot. 

Amit mi, emberek úgy hívunk, tudomány, kívülről van, kintről jön be a fejünkbe. A kintet Jézus úgy nevezi, hogy külső sötétség. Oda kerül mindenki, aki a kíntről táplálkozik, az emberektől tanul. 

Amit Isten úgy hív, hogy élet, az belülről van. Aki befogadja az Ő szavát, annak bent van az élet világossága, és nem kerül ki a külső sötétségre. 

!! Az egoisták hatalmas veszélyben vannak. Akik leplezetten egoisták, azok még nagyobb veszélyben. 

…mert az egoizmust és az önimádatot csak úgy lehet megélni, ha van, ki asszisztáljon abban. Amikor a társaság elvétetik, és az ember egyedül marad, az ego felfalja a lelket. Sokak számára a pokol már testben el fog kezdődni, amikor hosszabb időre egyedül maradnak internet nélkül. Ez pedig a világ jelenlegi helyzetét figyelembe véve, bármelyik percen megtörténhet. A test halálával ez az állapot tovább folytatódik az örökkévalóságban. 

Azt mondja a próféta, hogy minden ember igaznak gondolja magát, aki nem Istentől kéri, hogy megmutassa, ki is ő valójában. Ekképp sokan úgy mennek a feneketlen szakadék felé, hogy azt hiszik, jó úton haladnak. 

'Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.' Jn 14:23 

Letöltés: 

http://kialtoszo.go.ro

MAGYAROK, AKIK HAZUGNAK NEVEZTÉK ISTENT

10 SZÁZALÉK

EGY KÁNTOR VALLOMÁSA

SZABADULÁS A GYERMEKKORI TRAUMÁKTÓL

Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében

AZ EZOTÉRIÁBÓL LEHETETLEN MEGSZABADULNI

MIÉRT VAGYOK IRIGY?

MEGCSONKÍTOTT NEMI SZERVEK

HÁZASSÁG EGYSZERŰEN

A PLETYKA MIATT HALDOKLIK A NEMZET

ÖRÖK ÉLET TITKA

KARANTÉN INTERNET NÉLKÜL – ‼️KIHÍVÁS‼️

MIÉRT NEM FOGAN MEG A GYERMEK?

A SZEX RABSZOLGÁI

EGY HÁZ FOGYASZTÁSA – 2666.666666667

MIÉRT NINCS GYÓGYULÁS, MIÉRT NEM TARTÓS AZ EGÉSZSÉG?

KIK ÖLTÉK MEG A KÉT PRÓFÉTÁT?

SÚLYOS BŰNT KÖVETTEM EL

ELHALÁLOZÁSI SORREND

NAGY VEREKEDÉS 3

NINCS HALÁL – A 17-es csapdája

PÉNZZEL PÉNZ NÉLKÜL

EGY NYUGDÍJAS TANÁR VALLOMÁSA

TUDOD-E, MIKOR FOGSZ MEGHALNI?

‼️VESZÉLYBEN A MAGYAR CSALÁD‼️

MEGDORGÁL ÉS MEGVIGASZTAL

KÖZELEBBRŐL EGY ‘NAGY KUTYA’ MEG FOG HALNI

ÚJBÓL KARANTÉN⁉️

AZ ÖRÖKSÉG ÁRA – figyelmeztető álom

MIÉRT NINCS EGYETÉRTÉS FÉRFI ÉS NŐ KÖZÖTT?

HIRTELEN ELHUNYT

FIGYELMEZTETÉS: A LANGYOSSÁG FUTÓTŰZKÉNT TERJED

TERVEK NÉLKÜL SZINTE LEHETETLEN LENNE MEGHALNI

MENNYIT KELL MÉG TANULNUNK?

AZOK VANNAK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN, AKIK AZT HISZIK, HISZNEK ISTENBEN

HAMAROSAN MEG FOGJÁK TILTANI, HOGY ISTENRŐL BESZÉLJÜNK

EMBEREK, AKIK MEGGAZDAGODTAK EMBERTÁRSAIK NYOMORÚSÁGÁBÓL

VEZETŐK, AKIK TÉVÚTRA VISZIK A NEMZETET – figyelmeztető álom

PUSKAPOR ÉS LÉLEK

A POSTÁS ESTE CSENGET

KARANTÉN INTERNET NÉLKÜL

Nagyon erőteljes jelzéseket kapunk arra vonatkozóan, hogy ismét hirtelen fog jönni a veszedelem. Nem tudhatjuk, Isten meddig adja meg azt a kegyelmet, hogy az online térben 

jelen legyen a Kiáltó Szó. 

Fontos megértenünk, hogy annak ellenére, hogy a világháló egy jól kifundált, erős és biztonságos rendszernek látszik, Isten szava és akarata szerint, egyik napról a másikra teljesen összeomolhat. Ekkor lesz az, hogy az emberek maradnak a készülékeikkel, amelyeken nem lesz más, mint néhány száz szelfi és családi fotó. 

Próbáld meg elképzelni a következő karantént a világhálóhoz való kapcsolódás nélkül. Sokakat az őrületbe, sőt egyenesen a pokolba fog kergetni az egyedüllét, a bűneikkel és a hiábavaló életükkel való szembesülés. Ekkor lesz majd életmentő, néhány, számítógépre, vagy telefonra lementett felvétel, amelyet az emberek megoszthatnak egymás között. 

Az alábbi címen található hanganyagok méretét lecsökkentettem, hogy könnyen lehessen letölteni, és továbbküldeni (messengeren, whatsappon, skypeon, viberen, telegramon stb) 

Ha Lélekben vagyunk, pontosan fogjuk tudni, hogy kinek küldhetünk el egy-egy felvételt, amely életmentő lehet egy depresszió által gyötört lélek számára. 

Sok esetben lehet, csak annyit kell tenned, hogy mindenféle kommentár nélkül elküldesz egy bizonyos felvételt valakinek, akit eléd hoz a Lélek, és a többit Istenre bízod. Számodra semmiség, de számára életmentő lehet, mint ahogy feltehetőleg számodra is életmentő volt egy bizonyos hanganyag, amelyet hallottál akár általunk, akár mások által, akik Krisztus lelkéből szólhattak.  

A letöltött hanganyagokat bárhova fel lehet tölteni, és meg lehet osztani bármilyen formátumban, engedélykérés nélkül. A lényeg az, hogy minél több menthető lélekhez eljussanak. 

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. 

Az összes eddigi felvétel csökkentett méretben: 

http://kialtoszo.go.ro 

Az ezután következő hanganyagokat pedig innen töltheted le: 

https://redcircle.com/kialtoszo