Kategóriák
Uncat

Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében
/

Szempontok, amelyek alapján megkülönböztethető a hamis New Age ezotéria Krisztus tanításaitól

Megjegyzés: az alábbi összeállítást egy hét évig tartó intenzív igazságkeresés tapasztalatainak, megfigyeléseinek, és az azokból származó megértéseknek az  összesűrített kivonata. Őszintén bízom benne, hogy mindenki, aki elolvassa, inspirációt és bátorságot tud meríteni belőle a továbblépéshez.

A legfontosabb ismertető jele a hazugságokkal és a részigazságokkal megtévesztő New Age tanoknak, az, hogy Krisztus tanításait mindig felületesen emlegetik, oly módon, hogy a hangzatos, a fülnek tetsző dolgokat kiemelik a szövegkörnyezetből. Ezáltal piacosabbá, eladhatóbbá teszik az általuk képviselt „spirituális” irányzatot.
Ha egy spirituális kurzuson a következőket hallod, szinte biztos lehetsz, hogy a megtévesztés áldozata vagy, ki pénzért olyan tanokat vásárol magának, melyek súlyos károkat okozhatnak a lelkében, és melyektől nagyon nehéz lesz megszabadulni:

– Ti is Istenek vagytok!
– Mustármagnyi hittel hegyeket mozdíthattok!
– Bármit kértek, megadatik!
– Isten bennetek lakik.
– Ne ítélj, hogy ne ítéljenek! Stb.

Aki őszinte igazságszeretet által fűtve megismerte valamennyire Krisztus urunk beszédeit, és meggyőződött arról, hogy azok tényleg a Teremtőnktől származnak, tisztában van vele, hogy az volt az Ő egyik legfőbb tulajdonsága, hogy gyűlölte a hazugságot és szerette az igazságot. Nem akart haver lenni mindenkivel. Nem akarta belopni magát mindenki szívébe, hanem határozottan megszidta, és megdorgálta azokat, akik a zsarnokoskodás és a félrevezetés szándékával hazug tanokkal butították az embereket.
Ez olyannyira igaz volt rá, hogy az Úristen megdicsőítette, azaz megdicsérte őt azáltal, hogy az Ő jelenlétében nagy csodákat tett az emberek között: gyógyított, halottakat támasztott fel, végül pedig visszahozta Őt is a halálból, hogy akik hallották az Ő tanításait, és hittek benne, teljesen meggyőződhessenek arról, hogy, minden, amit mondott, igaz, hogy az ő beszédei az élet igéi.

Kedves olvasó! Nagyon fontosnak tartom már a legelején kihangsúlyozni, hogy ezt a gondolatcsomagot nem a megvetés és az ítélkezés szándékával teszem közzé, hanem azért, hogy aki igazán éhezi és szomjúhozza az igazságot, és hisz abban, hogy az a “tudomány”, melyről az a Krisztus beszélt, kit a Teremtőnk feltámasztott a halálból, szabaddá tehet, ne ragadjon le olyan részigazságokat tartalmazó hangzatos New Age tanok mellett, melyek szellemi vakságot, ekképp súlyos lelki és fizikai gyötrelmeket hozhatnak számára.
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a bejegyzés ellenszenvet, rosszabb esetben kevélységet, még rosszabb esetben gyűlöletet fog ébreszteni minden egyes személyben, ki még mindig benne van az itt felsorolt spirituális irányzatok valamelyikében. Főképp akkor, ha már sok időt, pénzt és energiát fektetett az általuk képviselt elméletek és technikák elsajátításába. Minden józan gondolkodású ember számára magától értetődő, hogy minél több időt és energiát fordítunk egy hazugság elsajátítására, annál nehezebben fogjuk tudni belátni, hogy be vagyunk csapva, minden erőlködésünk hiábavaló volt. Miért? Azért, mert, mint ahogy az anya élete árán is megvédi gyermekét, úgy az üzletember is, ha kell, élete árán is megvédi befektetését. Sokakat annyira megviselhet a veszteség, hogy képesek végezni az életükkel, amikor találkoznak azzal a szomorú ténnyel, hogy a befektetésük adott értelmet az egész életüknek. Ugyanilyen szituációba kerül mindenki, aki miután sokáig hitt a hazugságokban, hirtelen találkozik az igazsággal.

A legelső, ellenszenvet keltő hír azok számára, kik még mindig benne vannak valamilyen spirituális mozgalomban, az lehet, hogy Krisztus egyértelműen kijelentette, hogy minden igazi érték, ami az örökkévaló Istentől adatik, AJÁNDÉK: “Ingyen vettétek. Ingyen adjátok”.
Amikor először kiküldte tanítványait az emberek közé, a következőket mondta:
“Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Mt 10:8)
Láthatjuk, hogy a legtöbb megtévesztő ezoterikus „tudomány” minden igazságot szerető ember számára már ezen a ponton lelepleződik, és elbukik. És jóformán még semmit sem szóltunk a mester, mély, életet adó és életet megtartó tanításairól.

Figyelmeztetlek tehát, kedves olvasó, hogy ha még mindig pénzt, időt és energiát fektetsz valamilyen önmegváltást kínáló New Age tudományba vagy technikába, a következő sorokban nagyon meg fogsz ütközni, és meg fogsz rám haragudni. Viszont ha ez az ára a szabadulásodnak, hát legyen! Hisz ebben az életben csak egyetlen dolog számít: aki igazán vágyik rá, hogy megismerhesse Teremtőnk tervét, megszabaduljon minden olyan hazugságtól, mely szellemi vakságot, testi rabságot, lelki romlást okoz milliók számára. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a most következő sorokban annál kevésbé fog megütközni egy személy, minél kevesebb hamisság van benne, mert én annak beszédére és segítségére támaszkodok, ki engem is kihúzott a világ sötétségéből. Most már nem szégyellem bevallani, hogy amikor a Jóisten megmutatta nekem az igazságot, olyan sok hazugság volt bennem, hogy durván megütköztem, szó szerint lebetegedtem. Testileg-lelkileg tönkrementem. Lázadtam, erőlködtem, harcoltam. Egy szóval mindent megtettem, hogy megvédjem azokat a hazugságokat, melyeket mint ékes trófeákat összegyűjtögettem a világból.
Őszintén bízok benne, hogy az alábbi sorok nem csupán haragot fognak kiváltani az olvasókból, hanem megértést is. És lesznek, kik őszinte hálát fognak érezni, mert általuk megszabadulhatnak olyan hazugságoktól, melyek hosszú időn keresztül elrabolták és felemésztették életük energiáját.

Szomorúan tapasztalom, hogy a legtöbb new age tanokat népszerűsítő személy, bár gyakran emlegeti a nevét, NEM ismeri, és nem is nagyon szándékszik megismerni Krisztust. Mély tisztelet a kivétel! Aki valóban kivétel, és őszintén vágyik rá, hogy megismerje Teremtőnk Krisztus által kijelentett igazságait, azáltal ismerszik meg, hogy az igazságszeretete nem fogja hagyni, hogy megmaradjon a mai ezotéria által képviselt részigazságok álnyugalmat kínáló parkolójában, mert lelke éhségét már képtelen monoton, ismétlődő spirituális gyakorlatokkal, okkult információkkal, meditációs technikákkal kielégíteni.
Azon embertársaim, kiket még fogva tart a lelket sanyargató New Age szellemisége, sajnos csupán azokat a fülnek tetsző szólamokat ismerik a megváltónk tanításaiból, amelyek a csodákról szólnak. Viszont a legalapvetőbb bölcsességeket, melyek nélkül lehetetlen megismerni az élet rendjét, rendszeresen figyelmen kívül hagyják.
A legtöbb ezoterikus iskolában tehát NEM hirdetik, a saját hazugságaink, gonoszságaink, bűneink felismerésének, beismerésének és őszinte megbánásnak fontosságát. Sőt, ellenkezőleg: azt tanítják, hogy a bűn nem is létezik. A New Age az újjászületés, a jellembeli átformálódás, átalakulás helyett a mindenek elfogadását és a reinkarnációt hirdeti. A pénz (uralmának) megtagadása, a szegények segítése, az özvegyek és a betegek látogatása helyett a bővölködést, az anyagi jólétet, a fizikai kényelmet népszerűsítik.
Az igazság hirdetéséből és megcselekvéséből származó lelki béke helyett, a spirituális gyakorlatokból származó ideiglenes nyugalmat, a testi jólétet helyezik előtérbe: (wellness, fitnesz, jógagyakorlatok, tengerparti meditációk, masszázs, tantrikus szex, gruppen szex; testápoló szerek, kenőcsök, illóolajak, sminkek használata stb.)
Azon személyek közül, kik belementek ezekbe a gyakorlatokba, csak nagyon kevesen veszik észre, hogy ezek az örömforrások a lelki szabadulás helyett testi függőséget okoznak, és hogy a boldogságuk már rég nem a lélek békéjéből, hanem a testi vágyak ismételt kielégítéséből származik. Így testi függőségeik révén szellemileg is megkötözöttekké válnak.

És most következzen a legkényelmetlenebb rész, melyben név szerint is megemlítek néhány New Age mozgalmat, ezoterikus irányzatot, melyek bár látszólag különböznek egymástól, a mozgatórugójuk ugyanaz, ami nem más, mint az önmegváltás tana. Az az elképzelés, miszerint az ember saját erejéből, különböző spirituális technikák, tudományok által megemelheti a tudatossági szintjét, eljuthat az isteni tudatra, a megvilágosodásra, a mennyek országába.

Székelyföldön a legnagyobb népszerűségnek örvendő New Age mozgalom az úgynevezett
Metafizika, pontos nevén „Metafizikai Szellemtudományi Akadémia”. És lassan már a Jógánál is erőteljesebben hódít. Tudomásom van róla, hogy már az első képzéseken olyan információkkal töltik az emberek fejét, hogy van 12 tudatossági szint, melyből Jézus a nyolcadikon van (ha jól emlékszem). Ez a „tanítás”, nyilván egy nagyon jó marketingfogásnak bizonyul. Ugyanis aki ezt hallja, már startból arra gondolhat, hogy teljesen fölösleges megismernie Jézus tanításait, mert ő épp egy olyan iskolába jár, melynek tudománya messze felülmúlja, a mester, egyszerű, életről szóló beszédeit.
A Romániában legfőképp Greogorian Bivolaru által terjesztett és népszerűsített
Jóga egyik legrégebbi változata a hindu misztikus tanokra épülő New Age mozgalomnak. Ennek csalárdsága abban rejlik, hogy kezdetben a test egészségét helyreállítani és megőrizni hivatott gyakorlatokra fókuszál. Viszont, aki körültekintőbben megvizsgálja az irányzatot, megtudhatja, hogy a jógagyakorlatok nem választhatók el azoktól a hinduizmusra épülő spirituális tanoktól, melyek a legtöbb, ma népszerű New Age mozgalomban fellelhetők. A jógának sok esetben szerves részét képezi a hindu istenek, guruk, “felemelkedett mesterek” előtti tisztelgés, néhol pedig a Gregorian Bivolaru képe előtti imádkozás is.
A Pránanadi mintha egy kicsit háttérbe került volna itt, Székelyföldön csak úgy, mint a Zyrius Nemzetközi Felnöttképző Intézet és Akadémia. Viszont egy időben nagyon hódítottak. Talán elmondható róluk, hogy ők voltak az okkultizmus modernkori úttörői Székelyföldön. Ők hozták be az első ingákat, a szimbólumokat, és más “gyógyító eszközöket”, melyek révén sokan a saját kezükbe vették sorsuk irányítását, egészségük mesterséges eszközökkel történő helyreállítását, fenntartását.
A reiki még mindig igencsak népszerű… kurzusokat, titkos tudományokba történő beavatásokat tartanak a Kárpát-medence különböző pontjain. Tudomásom van olyan esetről, ahol a reiki tanonc olyan „démoni” megszállás alá került, melyet a pszichiátria eszközeivel sem tudtak kezelni.
Szimbólumokkal gyógyítanak, melyeken keresztül “lecsatornáztatik” az energia, a gyógyító erő.
Az okkult szimbólumokról lehetne reggeltől estig beszélni, de fölösleges. Hogy miért? Azért, mert Isten gyermekének NINCS SZÜKSÉGE semmiféle szimbólumra, még keresztre sem! Ugyanis megmondatott, hogy az ő gyógyulása, az ő boldogsága, az ő öröme a Szent Lélektől, azaz a Mindenható Istentől van. Attól az istentől, aki szimbólumok nélkül is, köszöni szépen jól van, és meg tud gyógyítani bárkit. Sőt, saját tetszésére, kedvtelésére még a halottat is fel tudja támasztani szimbólumok nélkül, annak bizonyságául, hogy ÉRDEMES MEGISMERNI ŐT az általa kijelölt úton, Krisztus beszédein keresztül.
A reiki egyik különlegessége, értesüléseim szerint abban rejlik, hogy lehet angyalokkal kommunikálni, tőlük segítséget kérni. Minden emberi, hús-vér kívánságra van egy angyal, akit meg lehet szólítani, és aki „a lélek egy kis részéért” cserében teljesíti a megrendelő kívánságait.
Kérlek, ne haragudjál, kedves olvasó, ha néhol egy kissé szarkasztikusan fogalmazok. Mikor ezeket a sorokat rovom, én nem mosolygok. Sőt, nagyon is szomorú vagyok, mert embertársaim életéről, lelki békéjének és szabadságának elvesztéséről van szó. Egyáltalán nem szándékszom viccet csinálni ezekből a dolgokból, mert az olyan lenne, mint azon nevetni, hogy valakit kettévág a villamos.”
A Theta Healing egy másik igencsak nagy népszerűségnek örvendő ezoterikus irányzat, melynek egyik legfőbb szlogenje, hogy egyenesen a Teremtőhöz fordulnak energiáért és gyógyításért. Azt nem tudom, hogy ők a Krisztus Jézust hányadik szintre helyezik. De abban biztos vagyok, hogy nekik nincs szükségük sem rá, sem az ő tanításaira, mert lemennek thétába, és ott egyenesen a Teremtővel kommunikálnak, aki megrendelésre küldi számukra az energiát, és a gyógyítást.
Ismételten hangsúlyozom, hogy amit ide leírok azt a legnagyobb fájdalommal írom.
De egyszerűen képtelen vagyok figyelmen kívül hagyni, hogy ez az Isten kicsit olyan, mint a rajzfilmek, meg a sci-fi filmek szuperhősei, a „Superman”-ek és a „Batman”-ek fölött álló erő, mely intelligencia és bölcsesség helyett kigyúrt testet, és természetfölötti erőket ad a szolgálóinak, hogy szuperfegyvereikkel megmentsék a világot.
Többek között ez az egyik leglényegesebb különbség a Krisztus Jézus tudománya és a New Age tudományok között: az utóbbiban a hangsúly az energiákon meg a csodákon van. Az előző meg arra szólít, hogy megismerjük Isten bölcsességét, és megcselekedjük azt.
Gondolom, feltűnt, hogy ezeket az ezoterikus iskolákat nem a népszerűség sorrendjében említem, hanem spontánul, ahogy eszembe jutnak. Ha népszerűségi sorrendben akartam volna állítani őket, elképzelhető, hogy a
Villás Béla féle Árkádia Fényeinek Spirituális egyháza -val kellett volna kezdjem a felsorolást, melynek egyik legfőbb jellemzője a sokoldalúság. Ötvözi a Bibliának egy részét, Jézus tanításainak egy parányi töredékét, a reikit, és más okkult tudományokat, melyekbe külön-külön beavatást kínál egy előre meghatározott összegért. Ezen kívül papokat is képeznek és szentelnek fel a megcsonkított, részigazságokat tartalmazó ige hirdetésére. Sokan azért robotolnak napi minimum nyolc órán keresztül, és azért szaladnak a mókuskerékben, hogy meg tudják fizetni Villás Béla kurzusait, “tananyagait” és beavatásait. A marketingszöveg Villás Bélánál az, hogy ő nagyon sok beavatáson ment keresztül, hogy elérje azt a szintet, amelyen most épp van. Állítólag még mérget is ivott. És az a tény, hogy a mérget megitta, és nem halt meg tőle, a legfőbb bizonyítéka annak, hogy ő egy olyan beavatási szinten van, ahonnét egy csekélyke összegért beavatásokat osztogathat azoknak, akik még csak most indultak el az úton.

Drága embertársaim! Fontos tudnod, hogy az élet tudományába való beavatás teljesen ingyen van! Ingyen kapjuk és ingyen is adjuk azok számára, akik őszintén meg szeretnék ismerni Isten tervét! Ez a lényeg! Az élet tudománya, épp úgy, mint az élet maga, Teremtő istenünk kegyelmi ajándéka számunkra! Ha fizetned kell a tudományért a spiritualitásért, száz százalékos, hogy nem az élet tudományát sajátítod el, hanem a test és a lélek rabságának, és romlásának tudományát, melyet egy kis ideig, egészséget megőrző gyakorlatokkal, és ideiglenes megnugvást kínáló meditációkkal leplezhetsz, eltakarhatsz.
Megértem, ha már nagyon megundorodtál a vatikáni kereszténységtől, és már hallani sem akarsz róla, de ne hidd azt, hogy ezek a hangzatos New Age iskolák igazságra visznek téged! Milliószor jobban jársz, ha elmész egy tisztességes, 80-90 év körüli bácsikához vagy nénikéhez, ki becsületesen végighordozta a maga keresztjét, belátta és megbánta tévedéseit; és ragyognak a szemei, mert már közel van a megboldoguláshoz, Isten országához. Tőle nagyon sokat tanulhatsz. Talán még egy szelet házikenyeret is elfogyaszthatsz szalonnával és hagymával.
Tudomásom van róla, hogy a Numerológia (szinte azt írtam, hogy numerolo iga) és a Szcientológia is beköszöntött már Székelyföldre, de a fentiek mellett ők még gyerekcipőben szaladgálnak egyik városról a másikra. Ismerek személyeket, kik már euró ezreket áldoztak a numerológia budapesti oltárán, és akik úgy gondolták, (remélem, már nem), hogy a numerológia „tudományának”oktatói földre szállt istenek.
családállítás tudományáról és a regresszióról is tudomásom van. Ezek a technikák, ahogy látom, a fent említett New Age tudományok segédeszközei, kísérői.
A Vipassana meditáció még nem annyira elterjedt Székelyföldön. Röviden most csak annyit mondok róla, hogy ha egy katolikus vallásos ember találkozik a Vipassana meditációval, nagy valószínűséggel váltani fog: Vipassanát gyakorló vallásos ember válik belőle. A másik lehetőség az, hogy eljár templomba, és közben a Vipassanát is gyakorolja. A vipassana újraélesztője, Goenka mester köztudottan baráti viszonyt ápolt a világ vallásainak vezetőivel. Ugyanazokban a kitüntetésekben és elismerésekben részesült, mint ők, mivel ugyanazt a szellemiséget szolgálja, és terjeszti mint az összes felekezet és irányzat, mely a vallásos szellem uralma alatt van.
Részletes beszámolót írtam a Vipassanáról évekkel ezelőtt, amikor én magam is részt vettem Nepálban egy tíz napos Vipassana elvonuláson. Ez a meditációs gyakorlat ugyanúgy az önmegváltásra, az önerőből történő felemelkedésre fókuszál, mint megannyi, hinduizmusra és buddhizmusra épülő ezoterikus tudomány. Bár külsőleg különbözik más buddhista irányzatoktól, a lényegét illetően ugyanazt a célt szolgálja, mint a többi.
Minden okkult irányzat közül a legnépszerűbb és a legrégebbi import-tudomány meglátásom szerint
az asztrológia, mely többnyire kéz-a-kézben jár a fent említett irányzatokkal. Az asztrológia szinte mindenütt alap. A szívem összeszorul, amikor az emberek már az ismerkedés első órájában a csillagjegyekkel próbálják beazonosítani, bekategorizálni egymást. Jelenlegi látásom szerint az asztrológia a ráolvasás az ember szellemi megkötözésének egyik legalattomosabb módszere. Miért mondom ezt? Azért, mert valamilyen mértékben bekategorizálja, körülhatárolja, ezáltal predesztinálja az embert. Talán az asztrológiának mond ellent leginkább Krisztus legeslegfontosabb tanítása, az újjászületésről szóló beszéde miszerint, aki nem születik újjá lélektől, NEM LÁTHATJA MEG az igazságot, az isten országát. A következőképpen fogalmaz:

“A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.”
“A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.”

Tehát, aki újjászületett, nem lehet kos, nem lehet szűz, nem lehet mérleg, és a kínai horoszkóp szerint sem lehet semmilyenféle csúszómászó, mert olyanná válik mint a szél, melyet a rendszer nem tud kiszámítani, irányítása alatt tartani. Azt hiszem, hogy Krisztus Urunk ezen tanítása magyarázatot ad arra is, hogy miért kellett őt olyan sürgősen eltenni láb alól. Az Ő tanításai szerint, tehát, egyértelműen kijelenthető, hogy aki jósnőktől, asztrológusoktól és más jelmagyarázóktól, parázson járóktól, ingát, kártyát és más misztikus eszközöket használóktól akarja megtudni, hogy ki ő valójában, az nem méltó az igazságra, mely a Lélek által kijelentetik. Nem lehet annak sem ismerője, sem cselekvője. Ekképp szabaddá sem válhat. Nem szabadulhat meg világi kötelékeitől, mert örömét, lelki békéjét és szellemi érettségét kiszolgáltatta gyarló embertársai tudományainak, jóslatainak, magyarázatainak.
Amennyiben igaz, hogy az ember a teremtés koronája, teljesen egyértelmű, hogy több, mint megalázó számára, hogy az állatokról elnevezett csillagképek szerint próbálja beazonosítani magát, egyedi és megismételhetetlen emberi mivoltát. Ez, az egyszerű józan paraszt fejében, ki egész életében semmit sem olvasott, de lelkiismeretes és tisztességes életet élt, nem kérdés. Csupán számunkra az, mert tele van a fejünk olyan tudományokkal, melyek elszakítanak bennünket az élet legalapvetőbb törvényeitől.
Talán csak egyetlen olyan honfoglaló van, mely még az asztrológiánál is hamarabb beköltözött a Székelyek földjére. És ez nem más, mint
a jóslás, melynek különböző válfajai ismeretesek: kártyavetés, kávéból való jelolvasás, „vízvetés” stb. Úgy érzem, hogy a fentiek után nincs értelme még erre is részletesen kitérni.
Helyette említést tennék az
angyalokhoz való imádkozásról, mely ugyanúgy, mint az asztrológia, a fent említett New Age mozgalmak szerves kísérője.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincs semmi szükség arra, hogy testi kívánságaink szerint angyaloknak adjunk le rendeléseket, ugyanis megmondatott, hogy a segítő, kit a Krisztus Jézus nevében küld a Teremtőnk, személyesen megtanít minden alázatos szívű isten-gyermeket mindenre, ami számára soron következő. Ezért, ahogy János apostol is írta, nincs szükségük arra, hogy bárki is tanítsa őket, mert az a kenet, melyet Krisztus beszédeinek megismerése és megcselekvése révén kapnak, megtanítja őket mindenre. A Szent Lélek fogalma mindannyiunk számára egy misztérium. Én sem tudnám egyértelműen megmondani, hogy mi az. Azt mondom, hogy Istenünk láthatatlan, de mégis érzékelhető jelenléte, ereje. Pont. Majd megtudom, ha eljön az ideje. Egy biztos: a Krisztus bölcsessége szerint tanítja és segíti azokat, akik Istenhez fordulnak. Aki tapasztalta már, tudja, hogy létezik, és nem tétlenkedik.
Az úgynevezett
sámánok és táltosok sajnos, ugyanazt a szellemiséget szolgálják, amit a fenti irányzatok. Elnézést a szarkasztikus kifejezésért, de úgy lehetne a legegyszerűbben és a legtömörebben bemutatni a tevékenységüket, hogy különböző szimbólumokat, indián-ősmagyar szokásokhoz hasonló rítusokat alkalmazva keverik a Jézuskát a géppuskával. Az a Jézus, akiről ők beszélnek, sajnos szintén emberi elképzelés szüleménye, melyet titkos tanokra és emberi fantáziálásra építenek, és melynek nem sok köze van az evangéliumok Krisztusához. Ezért nem képes gyógyítani, és a lelki békét sem tudja visszaadni senki számára. Ez az irányzat a díszes körítéseknek, parázson járásoknak, és más szertartásoknak köszönhetően hosszan tartó függőséget okozhat a legtöbb keresőnek. A mesébe illő rituálék sokszor csak még jobban elterelik az ember figyelmét azokról a problémákról, melyekről, ha nem vesz tudomást, testi és lelki épségét kockáztatja. Tudok olyan esetről, melyben a sámán által kezelésbe vett és rendszeresen „gyógyítgatott” beteg végül az orvosok szikéje alatt szembesült azzal az egyszerű ténnyel, hogy a sámánnal csak az idejét és élete energiáját vesztegette, szolgáltatta ki ismeretlen erők és hatalmasságok számára. Személyes meggyőződésem, hogy ilyen helyeken az történik, hogy a gyógyulni vágyók, egy kis, külsőségeken alapuló testi vagy misztikus élményért cserében tudatlanul odaadják életerejüknek egy részét annak a szellemi hatalmasságnak, amelyet a sámán, illetve a táltos képvisel. És ezen a ponton eszembe is jutnak egyedüli igaz barátom szavai:
A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10)
Utoljára hagytam az összes New Age mozgalom közül a legeslegalattomosabbat,
pünkösdista karizmatikus kereszténységet, melyről nem szándékszom most sokáig beszélni, mert korábbi írásaimban részletesen beszámoltam róla. Ez az irányzat meglátásom szerint azért a leggonoszabb, mert Krisztus neve mögé bújva hirdeti szinte ugyanazokat a hamis tanokat, amiket a keletről beáramló New Age ezotéria is hirdet. Elhiteti, hogy az emberekbe valamiféle gonosz lények bújnak bele, és gonosz cselekedeteket hajtanak végre. Ugyanakkor olyan tanokat is híresztelnek, melyek szerint a bukott angyalok és démonok emberekkel közösülve újabb démonokat hoznak létre. Ezek a doktrínák Krisztus tanításainak felületes ismeretéből születnek, és sokkal nagyobb károkat okoznak az ember lelkében, mint a kisebb tekintélyek neveihez fűződő „kisebb hazugságok”.
Erről a témáról egy nagyon jó videót készített a Reveal Hidden Reality youtube csatorna, melyet ajánlok minden igazságkereső embertársam figyelmébe. A címe: Démonok az emberekben.
A pünkösdista karizmatikus mozgalom látszólag keresztényi, de valójában a velejéig át van itatva azokkal a hazug spekulációkkal, emberi képzelgésekkel, amelyek a fent említett New Age irányzatokban is megtalálhatók.
TÉVES HIT
Sokan abban a téves hitben élnek, hogy csupán azáltal, hogy már nem járnak ezekre a kurzusokra, tanfolyamokra, már meg is szabadultak az ott szerzett információk romboló hatásaitól. Tudniuk kell, hogy ez nem lehetséges. Az ott elültetett magok, hamis információk valamilyen mértékben még mindig bennük vannak, és a tudatalattiból, mint különböző népi szokások, irányítják őket, és nagyon is meghatározzák életük útját, és annak irányát. Krisztus nem hiába mondta azt, hogy az igazság megszabadít. Az ő beszédei a világ hazugságaival szemben úgy viselkednek, mint a sav a lúggal szemben: semlegesítik azokat. Tehát aki még nem ismerte meg az igazságot, mely életre visz, biztos lehet benne, hogy a new age mozgalmak által megszerzett hazugságokat még nem semlegesítette, és a lúgos elmeprogramok hatása alatt van, melyek apró léptekben, szinte észrevehetetlenül kiviszik őt a temetőbe.

Egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy a New Age mozgalom a megtévesztés szellemétől való, az, hogy, aki benne van, annak ellenére, hogy ki szeretne jönni a rendszerből, még mélyebbre kerül annak labirintusába. Anyagi függőségei nem elapadnak, hanem egyre csak gyarapodnak.
A másik egyszerű bizonyíték az, hogy Krisztust különböző szintekre helyezik. Egyik a 8. szintre, a másik a 11. szintre, és így tovább. Tehát nagyon megoszlanak a vélekedések az ő „tudatossági szintjét” illetően, és szinte minden egyes ezo-suliban beszélnek olyan felemelkedett mesterekről, kik messze fölülmúlták őt.
Ebből látszik, hogy emberi spekuláció, képzelgés az egész. Akik szívében és elméjében bizonyságot tett a Mindenható, tudják, hogy Ő valóban a megütközés köve, melybe ha beleütközik egy hazugság, darabokra hullik, megsemmisül. Minden egyes irányzatban durva spekulációk folynak az ő személyét illetően. Egyesek azt mondják, csak próféta volt, mások azt, hogy megvilágosult mester. Egyesek azt állítják, hogy szkíta származású. Mások pedig azt, hogy zsidó. Egyesek úgy tudják, hogy Indiában járt, és Tibetben tanult. Mások azt állítják, hogy még a Kárpát-medencét is körbe sétálta. Egyesek azt hirdetik, hogy valójában meg sem halt, hanem egy, a tibetiektől tanult meditációval lelassította a légzését és a szívverését. Mások azt, hogy megnősült, megöregedett, és meghalt valahol Japánban. Egyesek azt mondják, hogy a 6. szinten van. Mások a 10. szint fölé, de más, magukat dicsérő mesterek alá helyezik őt.
Egy dolog biztos: akik az övéi, tudják, hogy ő az, akinek mondotta magát: Krisztus, a felkent, akikről a próféták jövendölései szólnak, akit feltámasztott Isten a halálból, hogy azzal bizonyságot tegyen a beszédei mellett, és lehetőséget biztosítson az igazságot éhezőknek a megigazulásra, a világ hazugságaiból való végleges megszabadulásra, az örök életre.

Miért hajlandók az emberek hatalmas összegeket áldozni a New Age tanokra, mikor az élet tudománya teljesen ingyen elérhető mindenki számára?
A legnyomósabb oka annak, hogy az emberek képesek hatalmas összegeket áldozni a részigazságokért, a spirituális tanokért, az, hogy az a tudomány, melyet pénzért lehet adni-venni, megengedi számukra, hogy megmaradjanak dédelgetett hazugságaikban.
A pénzen vásárolt „tudomány” ugyanis NEM közli a tanoncokkal, hogy csak két út van, középút nincsen. És azt sem jelenti ki, hogy a hazugság halált nemz. Ekképp mindenki megmarad az ő féltve őrzött hazugságaiban, és nem szerez tudomást arról, hogy létezik egy olyan igazság, amelyért megéri elhagyni a hazugságokat, amiben olyan élet van, amilyent emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és mely olyan békét kínál, melyet emberi szív nem érzett.

Aki egy picit is ismeri az Ő beszédeit, ismeri az igazság megismerésének módját. Tudja, hogy pénzzel, embertársaitól az égadta világon senki nem veheti meg sem a megvilágosodását, sem a lelki üdvét. Krisztus azt mondja, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. Aki éhezi, és szomjúhozza az igazságot, annak az Úristen, ki „a szívek és a vesék vizsgálója”, kijelenti azt. Ezért mondja, hogy a legfőbb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te istenedet teljes Szíveddel, teljes Elméddel, teljes Erőddel. Ki az Úr, a mi istenünk? Az életet adó igazság, mely tökéletesen megjelentetett Krisztus urunk által, ki még élete árán is vállalta, hogy nem köt kompromisszumot a világ urával, a varázslók és az okoskodó írástudók tudományaival.

Az a közös tehát valamennyi New Age mozgalomban, hogy tudatossági szintekben gondolkodnak. Megfigyeléseim szerint a tudatossági szintek száma, és jellege iskolánként változik… Már olyan „mesterrel” is találkoztam, ki a 32 tudatossági szintből Sai Babat a 36. tudatossági szintre helyezte, Eminescut a 8-ra, Krisztust pedig a 11-re.
Egy ilyen bevezető után nyilván már szinte senki nem érez késztetést, hogy megismerkedjen az evangéliumokkal, mert amit az iskola kínál a pénzéért, sokkal magasabb szintű tudomány, mint, amivel az evangéliumokban találkozhatna. Főképp miután azt is megtanították neki, hogy azokat a pápa már sokszor „átírta”.
Egyszerűen őrültség, ami végbemegy az ezotériában. Az a legszomorúbb benne, hogy annak, aki elkötelezte magát valamelyik irányzat mellett, valamiféle felavatást, beavatást, kitüntetést kapott, nincs egy külső rálátása erre a jelenségre. Nem látja, hogy, ami folyik a szomszédos iskolában, nagyjából ugyanaz a doktrína, mint amit ő is képvisel, egy másik jelmezbe bujtatva.

Drága olvasó, fáj a lelkem, amikor ezeket a sorokat rovom. Sírni és kiáltani tudnék, hogy ne tegyétek, mert az életeteket kockáztatjátok ezzel! Forduljatok meg, amíg még nem késő! Az a tudat vigasztal, hogy az élő Isten látja, kinek mi van a szívében. Megszólítja az övéit, és kivezeti őket abból a lelki útvesztőből, melybe ezen “értékes tudományok” révén bele menekült, a világ hazugságai elől.

Egy másik közös nevezője ezeknek az iskoláknak az, hogy olyan istenséget tisztelnek, mely egyetért a tanoncokkal mindenben, és nem igényli azt, hogy megismerjék és megcselekedjék az ő igazságait, mint ahogy a Krisztus Jézus megismerte és megcselekedte az Ő atyjának az akaratát. Azt állítják, hogy nincsen jó, és nincsen rossz. Ezért a tanoncoknak a saját bőrükön, sokszor kemény fizikai és lelki gyötrelmek révén kell megtapasztalniuk, hogy ez nem igaz.
A legmegtévesztőbb eleme ezeknek a spirituális mozgalmaknak talán az, hogy működnek! Az összes képes arra, hogy ideiglenes örömöt, megnyugvást kölcsönözzön a léleknek. Épp ezért függőséget is okoznak. Követői folyton vissza kell menjenek ugyanarra a helyre, ugyanabba az állapotba, ugyanarra a kurzusra, ugyanabba a meditációs pózba. Folyton ki kell adják azt a bizonyos összeget, hogy “továbbfejlődjenek”. Ekképp a pénzért való robotolást sem hagyhatják abba. A legszomorúbb az, hogy a kurzusokon a szabadság illúzióját veszik magukhoz, melyet sokan életük végéig lízingelnek (részletre fizetnek). Szinte olyan ez számukra, mint a kábeltévé, vagy az internetes előfizetés, mely révén a rendszeresen befizetett összeg fejében megszakítás nélkül megy tovább az öröm-szolgáltatás.
Viszont tényleges szabadságot senki sem szerez. Megmaradnak a banki adósságok, a testápoló szerek, a Lenkei vitaminok és a bioboltos termékek, az ingák, a kristályok, a mágnesek, a szimbólumok, a rózsafüzérek és a babonák. Megmarad az összes tárgyi eszköz, függőséget okozó testi és spirituális gyakorlat, melyek nélkül a legtöbben szinte instant módon elveszítenék boldogságukat. Pál apostol nagyon találó szavaival fejezném be ezt a bekezdést:

Ne áltassátok magatokat, Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (életünk hasonló a föld megműveléséhez. A gazdálkodó is annak a termését aratja le, aminek a magját elvetette.)
Aki azért vet, hogy kielégítse bűnös természetének kívánságait, annak ez a bűnös természet örök halált terem, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Lélek tetszésére vet, az a Szent Lélekből arat örök életet.”

Az élet, és annak tudománya, drága olvasó, AJÁNDÉK ISTENTŐL, melyet a legtökéletesebben Krisztus jelleme, szellemisége, tanításai és cselekedetei által jelenített meg a Mindenható. Nem lehet sem megvásárolni, sem eladni azt! Az alázatos szívűek, a szelídek, az igazságot éhezők és szomjazók díjmentesen megkapják. Az önteltek, a tudálékosok, a kevélyek, akik elfogadták a világi kitüntetéseket, az emberek dicséretét, elszalasztják azt.
Minden egyes ember valamilyen mértékig szellemi vakságban van, ami azt jelenti, hogy úgy hazudik magának és embertársainak, hogy még ő sem tud róla. A hazugság és a tudatlanság, mint látjuk, halált nemz. A szellemi vakságot hangzatos emberi elméletekkel, spekulációkkal NEM LEHET semlegesíteni, mert épp ezekkel az eszközökkel hoztuk létre azt. Egyedül Isten ereje és Krisztus bölcsessége képes az embert szembesíteni azzal a valósággal, melyről világi vágyait kergetve, képtelen volt tudomást szerezni.
Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. De nem a kötelező út, nem a kötelező igazság és nem a kötelező élet, hanem a szabadon választható lehetőség az életre, az örökön tartó megújulásra. Aki ismeri az ő beszédeit, annak beszédeit ismeri, aki őt elküldte. Aki cselekszi az ő beszédeit, annak örök élete van.

Az ő szeretete és bölcsessége világítsa meg az utat minden lépted előtt!

P.S.
Fontosnak tartom ismételten kijelenteni, hogy ezzel az írással nem az volt a célom, hogy megbántsam azokat a személyeket, kik még mindig benne vannak a fent említett iskolákban, szellemiségben, gyakorlatokban. Nem az a lényeg, hogy én megmondjam a tutit bárkinek is, hanem az, az Élő Isten és Krisztus tudománya által minél többen megszabaduljanak fizikai és szellemi betegségeiktől megkötözöttségüktől.

Ha tetszenek az itt megjelenített gondolatok, nyugodtan megoszthatod őket barátaiddal, ismerőseiddel. Főképp azokkal, akikről tudod, hogy sokat szenvedtek már a világ hazugságai miatt.
Ha szeretnél értesítést kapni az ezután következő, Krisztus tanításait ismertető és népszerűsítő bejegyzésekről, feliratkozhatsz a hírlevélre a jobb oldali sávban található lehetőséget használva.
Bár van a blognak egy facebook oldala is, nem szívesen népszerűsítem azt, mert a facebook egyre önkényesebben kezeli azokat a tartalmakat, melyek nem felelnek meg a jelenlegi világ-paradigmának. Tehát nincs semmi garancia arra, hogy a facebook oldalunk sokáig fog működni.
www.youtube.com/szabadgondolat csatornára olyan videó- és hanganyagokat töltünk fel, melyek ugyanúgy, mint ez a blog, abban segítenek az útkeresőknek, hogy minél jobban megismerjék és a hétköznapokban is alkalmazni tudják Krisztus, életről szóló tanításait.
A következő bejegyzésekben az Írás alapján megvizsgáljuk, hogy mit jelentenek azok a tanítások, melyeket a szövegkörnyezetből kiragadva a New Age ezotériában, mint marketing fogásokat használnak:
– Ti is Istenek vagytok!
– Mustármagnyi hittel hegyeket mozdíthattok!
– Bármit kértek, megadatik!
– Isten bennetek lakik.
– Ne ítélj, hogy ne ítéljenek! Stb.)