Kategóriák
Uncat

NINCS HALÁL – A 17-es csapdája

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
NINCS HALÁL - A 17-es csapdája
/

A valóság az, hogy sokan a haláltól való félelemükben fordulnak Istenhez. És az elején Ő ezt meg is engedi, hogy Őrá figyeljenek mielőtt teljesen megbetegedne, és eltorzulna a lelkük. De azt semmikképp nem szeretné, hogy félelemből járják ezt az utat, mert senkit nem akar, és nem is fog bekényszeríteni az Ő országába. 

Azokat, akik Őhozzá fordultak, és ragaszkodnak Krisztus szavához, meggyőzi arról, hogy ez az út annyira gyönyörűséges, hogy minden földi kincset örömmel el lehet engedni azért. Bebizonyítja számukra, hogy ezt az utat igenis lehet szerelemből járni. Sőt, valójában csak úgy érdemes. Aki nem érez rá erre a szerelemre, és nem ragaszkodik hozzá, előbb-utóbb újból a külső sötétségen találja magát, a saját emberi gondolatai útvesztőjében, még akkor is, ha korábban félelemből Istenhez fordult. Bizony a Földön sem létezik nagyobb ajándék, mint Isten, és a Krisztus szavának szeretete, amely benne tart ebben a szerelemben. Abból tudhatja az ember, hogy megkapta ezt az ajándékot, hogy kívánja azt megosztani embertársaival. 

A sötétség, a vakság, és a tévelygés rabjaiért, avagy a bűn szolgáiért vagyunk még ebben a világban. De nem azért, hogy velük egyesüljünk a halálban, hanem azért, hogy ők egyesüljenek mivelünk a Feltámadás Örömében. 

„Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Róma 12

PÉNZZEL PÉNZ NÉLKÜL

EGY NYUGDÍJAS TANÁR VALLOMÁSA

TUDOD-E, MIKOR FOGSZ MEGHALNI?

‼️VESZÉLYBEN A MAGYAR CSALÁD‼️

MEGDORGÁL ÉS MEGVIGASZTAL

KÖZELEBBRŐL EGY ‘NAGY KUTYA’ MEG FOG HALNI

ÚJBÓL KARANTÉN⁉️

AZ ÖRÖKSÉG ÁRA – figyelmeztető álom

MIÉRT NINCS EGYETÉRTÉS FÉRFI ÉS NŐ KÖZÖTT?

HIRTELEN ELHUNYT

FIGYELMEZTETÉS: A LANGYOSSÁG FUTÓTŰZKÉNT TERJED

TERVEK NÉLKÜL SZINTE LEHETETLEN LENNE MEGHALNI

MENNYIT KELL MÉG TANULNUNK?

AZOK VANNAK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN, AKIK AZT HISZIK, HISZNEK ISTENBEN

HAMAROSAN MEG FOGJÁK TILTANI, HOGY ISTENRŐL BESZÉLJÜNK

EMBEREK, AKIK MEGGAZDAGODTAK EMBERTÁRSAIK NYOMORÚSÁGÁBÓL

VEZETŐK, AKIK TÉVÚTRA VISZIK A NEMZETET – figyelmeztető álom

PUSKAPOR ÉS LÉLEK

A POSTÁS ESTE CSENGET