Kategóriák
Uncat

KÖZELEBBRŐL EGY ‘NAGY KUTYA’ MEG FOG HALNI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
KÖZELEBBRŐL EGY 'NAGY KUTYA' MEG FOG HALNI
/

De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Jn 16:13 

Vágó István halála előtt is kaptunk figyelmeztetést, amit a tragédia bekövetkezte előtt megoszthattunk azokkal, akik szavainkat hallgatták. Na de mi értelme volt annak, hogy Isten előre megmutatta, hogy mi fog történni? Hisz nem tettünk semmit annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tragédia. Noha kaptunk figyelmeztetést, hogy a magyar híresség halálának köze lesz a pápalátogatáshoz, és nagyon sok magyar fiatal halálához, nem akadályozhattuk meg Vágó István halálát. És bár kaptunk figyelmeztetést, hogy 125 nap múlva rengeteg ember el fog veszni, ami órára pontosan meg is történt, nem akadályozhattuk meg a törökországi földrengést. Ha semmit sem tehettünk annak érdekében, hogy ezek az események elkerülhetők legyenek, miért kaptuk ezeket a képeket? 

A válasz egyszerű: Azért, hogy ne kételkedjünk Annak szavában, Aki feltámasztott a lelki halálból, és azóta is folyamatosan tisztítja lelkünket, tanít, és figyelmeztet bennünket, hogy az ő féltő szeretete által mi is figyelmeztessük embertársainkat; felhívjuk figyelmüket a közelgő veszedelemre, és arra hogy óriási tétje van a földi életnek. 

A Vágó István halálával kapcsolatos figyelmeztetéssel Vágó István halálát nem akadályozhattuk meg. Viszont az üzenetekkel, amiket közzé tettünk, hozzájárultunk ahhoz, hogy sok magyar fiatal halála elkerülhető legyen. 

A törökországi földrengéssel kapcsolatos figyelmeztetéssel a törökországi földrengést nem akadályozhattuk meg. Viszont felhívhattuk a magyarok figyelmét arra, hogy ami Törökországban történt, az Magyarországon is megtörténhet. 

Ezt mondja Jézus, akinek a nevét, és szavát szégyelli a magyar nép, és akinek a beszédeit lecseréli emberek (politikusok, vallási vezetők, celebek, guruk) beszédeire: 

„Gondoljátok-é, hogy a törökök bűnösebbek voltak a magyaroknál, mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek.” Mt 13:2 

Az elhangzó figyelmeztetés: 

a Vágó Istvánnal kapcsolatos figyelmeztetések: 

https://kialtoszo.hu/?s=vago+istvan

A törökországi földrengéssel kapcsolatos figyelmeztetések: 

https://kialtoszo.hu/?s=125