Kategóriák
Uncat

EZÉRT NEM TUDSZ MEGGYÓGYULNI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
EZÉRT NEM TUDSZ MEGGYÓGYULNI
/

Senki sem gyógyulhat meg, aki a bajok és a betegségek okát a látható világban keresi. Aki figyelmen kívül hagyja, hogy egy hatalmas harc folyik a láthatatlanban, vagy aki a látható harcokkal engedi elterelni figyelmét a lényegről, automatikusan a vesztesek közé sorolta magát.
Isten figyelmeztet:
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Ef 6:12
Tehát a valódi harc nem Ukrajna és Oroszország között zajlik, nem a kelet és a nyugat között, nem hús-vér emberek között, hanem a sötétség és a világosság igéi és erői között. Ekképp mindenki harcban van. Az is, aki tud róla, és az is, aki nem.
Na de hogy zajlik a lélek szüntelen harca, a hit nemes harca a gyakorlatban?
Pontosan úgy, ahogy azt Jézus, a próféták és az apostolok bemutatták. Bármit mondott nekik a világ, ők nem annak hittek, hanem annak, amit az Isten mondott: „Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2Kor 4:18
Ahogy reggel kinyitjuk a szemünket, a külvilág, avagy a külső sötétség képei elkezdenek győzködni bennünket, hogy az az igaz, amit a földi szemeink látnak. Azokat az embereket, akik nem ismerték meg Isten szavát, a külvilág képei hatalmukba kerítik, a félelem által leuralják, és megölik.
Viszont azok, akik megismerték Jézus Krisztus beszédét, minden hazug képre azokkal a szavakkal válaszolnak, amiket Isten kijelentett a próféták és Jézus Krisztus által, ekképp lefegyverezve a kívülről betolakodó hazugságokat, amelyek próbálják rabul ejteni és kizsákmányolni a lelket.
Jézus szavai szerint az ördögnek úgy van ereje, hogy hazug gondolatok révén megtéveszti az embereket, akik önként kiszolgáltatják neki életidejüket és életerejüket. Így történik meg, hogy sokan az ördög által létrehozott halott dolgokra, az úgynevezett infrastruktúrára irányítják a figyelmüket. Azon keresztül pedig az életük energiáját. A magyar nyelv azt mondja erre, hogy benne tartja a lelkét.
Teljesen egyértelmű, tehát, hogy aki a halott dolgokra irányítja figyelmét, ekképp azokban tartja a lelkét, nem szabadulhat meg a rothadás, a romlás és a halál fogságából. És mindenki, aki Isten szavai által nem fegyverezi le a kívülről bejövő tolvaj gondolatokat, rabjává válik a Sátán által épített világnak, amely hamis ígéretek révén magára irányítja az emberek figyelmét, azáltal valósággal kiszipolyozva az ő lelküket. Amikor egy lélek annyira meggyengült, hogy használhatatlanná válik számára, elteszi láb alól.
A legegyszerűbb, és sajnos még mindig aktuális példa a vakcinázások. Az Élő Isten folyamatosan szólt az emberekhez az ő gyermekei által, figyelmeztetve őket arra, hogy a vakcina méreg. De a legtöbben nem az Ő szavára, nem az Ő igéjére hallgattak, hanem a képernyőkön megjelenő hazug igékre. És ennek eredményeképp sokan elvesztek.
Jézus a külvilágot, a szemeink világát külső sötétségnek nevezi. És azt mondja, hogy aki nem ismerte meg azt a világosságot, amelyet ő a szavai által beleolt az emberek szívébe, kivettetik a külső sötétségre, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez azt jelenti, hogy azokat a személyeket, akikben nem él az ő szava, könnyen megtéveszthetik, és megölhetik a külső képek, amelyek nagy része a képernyőkön keresztül jut be az ő szívükbe. Viszont ezek a képek akár álomban is jöhetnek az emberi elme tárházából. Ezért amennyiben a lélek nincs megtelve az élő Isten szavával, nincs amivel megvédje magát, és könnyen bekerül egy hamis gondolat, akár egy hamis álomkép fogságába, amely rátapadva az ő lelkére, kiszívja belőle az életet.
Ezt a harcot az embernek élete végéig kell vívnia. Úgy igazából épp e harc által tisztul meg a lélek. Minél több támadás éri a lelket az ördög részéről, annál többször kell előrántania a Lélek fegyverét, ami nem más, mint a kétélű kard, Jézus Krisztus beszéde. És minél többször használja az ő szavait az emberi lélek, annál inkább rögzülnek azok a szavak őbenne, míg végül szerves részévé válnak az ő identitásának. Az Ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. – mondja Jézus.
Ekképp egyértelműen kijelenthetjük, hogy aki ezt a harcot elkerüli, annak lelke nincs ahogy megtisztuljon. És ha tisztátalan marad a lélek, nem mehet be Isten országába.
„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok (hazugok) nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.” 1Kor 6:9
„A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál.” Jel 21:8
Tehát, aki nem vesz tudomást a lelkekért folyó harcról, már eleve a vesztesek közé sorolta magát. Aki pedig tudomást szerez arról, de nem kíván részt venni ebben a harcban, elveti magától lelke megtisztulásának lehetőségét, és azáltal az örök élet ajándékát.
„Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Mk 8:38

https://is.gd/UBBZPL