Kategóriák
Uncat

AKI LEGYŐZTE A TEST KÍVÁNSÁGÁT, LEGYŐZTE A HALÁLT

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AKI LEGYŐZTE A TEST KÍVÁNSÁGÁT, LEGYŐZTE A HALÁLT
/

Aki legyőzte a test kívánságát, legyőzte a halált.
Na de mi által lehetséges ez? Azáltal, hogy megértjük azt, hogy ez embernél lehetetlen.
Amikor Jézus azt mondta, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába, a tanítványok azt kérdezték, ha ez így van, ki üdvözülhet. Ő pedig azt mondta, embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Na de mit jelent ez a gyakorlatban?
A mester azt mondja, aki utána akar menni, vegye fel a maga keresztjét, és úgy kövesse őt. (Mt 16:24)
Ennek jelentése az, hogy nekünk is meg kell feszítenünk a testet, – ráadásul önként – különben elveszünk, mert ahogy Isten gyermeke mondja, a test kívánsága a halálba visz. (Rm 8:6)
Na de hogy feszíthetné meg az ember a saját testét, amikor még Jézusnak is nehéz volt önként átadni magát a szenvedésnek?
Úgy, hogy a testet a Lélek szavának cselekvésére használja a test kívánságának cselekvése helyett. (Rm 8:13)
„A ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma.” (1Kor 6:19)
„Legyen meg a te akaratod!” Mt 6:10
Ennek jelentése pedig az, hogy a Mindenható Isten végzi el az üdvösséget az emberben, amennyiben ő komolyan gondolja, és őszintén kívánja, hogy Isten akarata nyilvánuljon meg az ő teste által. Tehát egyedüli módja annak, hogy az ember elkerülje a bűnt, ami megöli őt, az, hogy Isten akaratát cselekszi minden percben. „Szüntelenül imádkozzatok!” (Lélekben legyetek!) Mt 26:41, 1Thess 5:17)
Magyarul: a testet úgy feszítjük meg, hogy a Lélek kívánságának cselekvése által elvesszük az alkalmat a testtől, hogy a saját akaratát cselekedje, amit ez az eltorzult világ táplált bele.
„Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” 1Jn 2:15
Aki tehát Isten akaratát hallja, és cselekszi, mint ahogy Jézus is tette, legyőzte a test kívánságát, és legyőzte a halált.
A test kívánságát pedig csak a Lélek kívánságának cselekvésével és a Lélek erejével győzheti le az ember, mint ahogy Isten megmutatta. Jézus Krisztus személyében. Aki pedig nem úgy teszi, az még mindig testi erőből próbálja legyőzni a testet, ami nem csupán lehetetlen, hanem még növeli is a test uralmát a lélek felett. És ezt teszik a vallások és a New Age spiritualitás.
Azáltal, hogy testi módszereket kínálnak a test kívánságának legyőzésére, Isten nevében tartják benne a test rabságában az embereket. Ez az egyszerű bizonyítéka annak, hogy az intézményesített vallások a Sátánt szolgálják.
Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! Mt 10:8
https://is.gd/UBBZPL

Ne csapjátok be magatokat! A jóléti társadalomban törvény által lehetetlen legyőzni a test uralmát a lélek felett.