Kategóriák
Uncat

KI VALÓJÁBAN A CSÍKSOMLYÓI SZŰZ MÁRIA?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
KI VALÓJÁBAN A CSÍKSOMLYÓI SZŰZ MÁRIA?
/

Ki valójában a csíksomlyói és a medjugorjei Szűzmária? 

Ő az általunk elképzelt Jézus édesanyja. 

Miért mondom ezt? 

Azért, mert a csíksomlyói és a medjugorjei szűzmária mindig emberi elképzelések szerint üzen az embereknek. Éppen úgy beszél, mint a politikusok és a vallási vezetők. 

Jézus Krisztus édesanyja pedig csak egy dolgot mondott: „Tegyétek azt, amit Jézus mond!” Jn 2:5 

A másik tény, ami alapján biztosra vehető, hogy a csíksomlyói és a medjugorjei szűzmáriának semmi köze nincs Krisztus édesanyjához, az, hogy a csíksomlyói és a medjugorjei szobor tisztelői nem ismerik Jézus beszédeit, és nem is akarják megismerni azokat. 

Kérdés: Ha nem ismerik Jézus beszédeit, hogyan cselekedhetnék azt, amit Ő mondott?  

A csíksomlyói és a medjugorjei szobor tisztelői nem tudják, hogy Jézus egymásután háromszor mondta Nikodémusznak, hogy fontos az embernek újonnan születni, különben nem láthatja Isten országát. 

A csíksomlyói és a medjugorjei szűzanya, mindig olyan üzeneteket mond az embereknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy benne maradjanak a hazugságban, és azáltal a mókuskerékben, hogy továbbra is a földi kincsekért robotoljanak addig, amíg meghalnak. Ezért nem arra biztatja követőit, hogy megismerjék Isten jóságát, és megszabaduljanak általa, hanem arra, hogy legyenek jók (mert jónak lenni jó). Ekképp követői nem Isten jóságában, erejében és szavában bíznak, ami élet, hanem az emberi jóságban, ami megöli őket. 

Ezt mondja Jézus: 

„Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.” Mt 19:17 

A csíksomlyói és a medjugorjei szűzmária egy emberek által elképzelt személy. Magyarul bálvány, megtévesztés. Arámi nyelven sátán. Ezért nem a feltámadt Krisztus követésére biztat, ami élet, hanem az emberek, vallási vezetők követésében tart, ami halál. Ez az oka annak, hogy az ő tisztelői nem tudnak megszabadulni bűneiktől, még csak meg sem látják azokat. Ebből az következik, hogy a csíksomlyói és medjugorjei szűzanya nem az életre, hanem a kárhozatra visz. 

Ezt mondja Mária, a feltámadt Krisztus édesanyja: 

„Amit mond néktek, megtegyétek.” Jn 2:5 

Jézus pedig ezt mondja: Szükséges az embernek újjá születni víz és Lélek által. Más szóval az Ő szava, és az Élő Isten ereje által. Különben nem láthatja Isten országát. (Jn 3:3) 

„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63 

„Az Ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.” Mk 13:31 

Ez pedig az örömhír: 

„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne (az Ő szavában), el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16 

 

Ez a tartalom a forrás megjelölése nélkül is szabadon terjeszthető. Másolható, nyomtatható, kézbesíthető. Továbbküldhető ismerősök, plébániák, vallási intézmények email címére azzal az őszinte reménységgel, hogy szabadulást és gyógyulást hoz a hazugságok és bűnök által megbetegített lelkek számára. 

„Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!” Mt 10:8 

AKI EZER ÉVE SZÍVJA A MAGYAROK VÉRÉT

https://kialtoszo.hu/aki-ezer-eve-szivja-a-magyarok-veret/

https://kialtoszo.hu/a-legnagyobb-baj-szekelyfoldon/