Kategóriák
Uncat

KI TUD IGAZÁN ÖRÜLNI A FÖLDI DOLGOKNAK?

A mulandó dolgokban is csak azok lelik örömüket, akik nem a mulandóhoz, hanem az Örökkévalóhoz ragaszkodnak, mert ők a földi kincseket is ajándékba kapják Istentől. (Mt 6:8)
Aki megdolgozik a mulandó kincsekért, ragaszkodik azokhoz, ezért rabjává válik azoknak. Aki pedig ajándékba kapja, ajándékba tudja adni azokat. Ekképp a mulandó kincsek nem tudják megfosztani őt istenadta szabadságától.
„Mert az embernek, a ki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcseséget és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, a ki jó az Isten előtt. ” Pred 2.27
https://is.gd/VfxE9x