Kategóriák
Uncat

SZÉKELY MIATYÁNK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
SZÉKELY MIATYÁNK
/

Miért nincs hatása az imának?

Amikor kétségbe esünk, honnan esünk oda? Vajon nem épp az egységből? Na de miféle egységből kerül az ember kétségbe kettősségbe? Vajon nem épp az Istennel való egységből? 

Tamást kettősnek hívták, mert kételkedett. Kételkedett abban, hogy Jézus, ígéretéhez híven, nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Amikor Tamás kételkedett, már nem csak az Egy Élő Istenben hitt, hanem saját magában is. A saját gondolataiban, a saját félelmeiben, a saját szemei által látottakban. Tehát, amikor kételkedett, neki már nem egy Istene volt, hanem kettő: Isten és saját maga, önmaga. Ez a kétség, a kettősség. Ez az ősi bűn, Ádám bűne, amiben él a testi ember. 

Na de mikor lehet az ember Istennel egységben, és mikor esik ki onnan? 

Jézus, amikor tanít imádkozni, azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy arra vágyjunk, hogy Isten akarata legyen meg: 

„Legyen meg a Te akaratod amint a Mennyben, úgy a Földön is”. 

És el is magyarázza, mit jelent, hogy 'Legyen meg a te akaratod!': 

1. „Szenteltessék meg a te neved!” 

Az Ő akarata, hogy számunkra legyen szent, legyen az első helyen az Ő neve, az Ő szava, az Ő törvénye, ami megvéd minden bajtól. (Zsolt 1)

2. „Jöjjön el a te országod!” 

Az Ő akarata, hogy a mennyei rend valósuljon meg mibennünk, és mi közöttünk. (A Mennyek Országa tibennetek és tiköztetek van.) 

3. „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” 

Az Ő akarata, hogy mi kérjük, és Ő megadja nekünk, a mindennapi lelki táplálékot, a mindennapi elhívást és cselekvést, ami által erősödik a lelkünk. 

4. „Bocsásd meg a mi vétkeinket”. 

Az Ő akarata, hogy mi meglássuk vétkeinket. Hogy kérjünk, és kapjunk bocsánatot a mi vétkeinkre, hogy ne cipeljük tovább bűneink súlyát, amely a pokolba taszít. 

5. „Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. 

Az Ő akarata, hogy, ha kaptunk megbocsájtást Tőle, mi is adjunk megbocsájtást az ellenünk vétkezőknek, hogy ne hordozzuk magunkban a 'nehéztelés' súlyát. 

6. „Segíts minket a kísértésben”. 

Az Ő akarata az, hogy a kísértésben, a megpróbáltatásban és a nehézségben csak Rá nézzünk, és csak Tőle várjuk a segítséget, és ne emberektől. (Zsolt 121:1) 

7. „Szabadíts meg a gonosztól!” 

Az Ő akarata, hogy megszabadítson a gonosz csapdájából, az emberi gondolkodás kelepcéjéből mindenkit, aki alázattal és gyermeki szívvel kéri Tőle. 

A tanítás első és utolsó bekezdésében pedig Jézus megindokolja, hogy miért fontos vágynunk arra, hogy az Ő akarata legyen meg.  

1. Mert ő a Mennyekben, azaz a Tökéletességben van. 

(…aki a mennyekben vagy…) 

2. Mert az Övé az ország, a hatalom és a dicsőség. 

(…mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség örökkön örökké.)

A fentiek alapján bárki megláthatta, hogy mindenki kétségben, kettősségben van, aki nincs egységben az Atyával, aki nem kívánja ismerni és cselekedni az Ő akaratát. Na de hogyan cselekedhetné bárki is az Atya akaratát, aki nem adta át neki az életét, és nem született újjá az Ő szavai által? (Jn 3:3) 

„Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” Mt 12:50 

Végezetül pedig Jézus imája a kétségbeesésre: 

„…Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben (szavad ismeretében), a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

…És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:

Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” Jn 17:11 

Itt megtudhatod, hogyan kerülhetsz vissza az egységbe:

https://is.gd/P00sY8

Egy kis segítség azoknak, akik nem értik, mit jelent az, hogy „Legyen meg a Te akaratod!”

Minden, amit gondolsz, és cselekszel, hatással lesz a gyermekeid életére, szeretteid egészségére.

Na most menj,és csinálj azt, amit akarsz!

https://is.gd/P00sY8