Kategóriák
Uncat

SENKI SEM ISMER, SENKIT SEM ISMEREK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
SENKI SEM ISMER, SENKIT SEM ISMEREK
/

Sokan azért tévelyegnek, mert azt hiszik ismernek. Egy, az én személyemről az elméjükben kialakított, képpel küszködnek, és erre a hiábavaló harcra fordítják az értékes életidőt és életerőt, amit arra kaptak a Magasságos Istentől, hogy visszataláljanak az Ő házába. Az ajándékba kapott lehetőséget arra kellene fordítaniuk, hogy a Krisztus tökéletes tükrében meglássák, mi rejlik elsősorban a saját szívükben, ami elválasztja őket a Teremtőjüktől, és megszabaduljanak minden hazug magaslattól. De inkább a mások szálkáit fürkészik anélkül, hogy a kicsi ujjukkal is érintenék Krisztus beszédét.

„Biztos vagyok abban, hogy olykor-olykor még a tanítványok is kritizálták magukban Jézust azért, amit mondott, vagy cselekedett, ugyanis az elme minden fertelmességre képes.

Azért kellett Jézusnak eltávoznia, hogy a tanítványok is éljék meg a Lélek általi vezetést, és értsék meg, mi a különbség az elme és a Lélek valósága között.

Talán azért kellett Péter akkorát bukjon, hogy háromszor tagadta meg Jézust, mert az emberi akarat és az elme hamis világa benne volt a legerőteljesebben kialakulva. Miután háromszor tagadott, ami szükséges volt, értette meg Péter, hogy sokkal többet gondolt magáról, mint aki valójában volt.

Ez ma is így van. Hallgatunk innen is, onnan is, ezt is, azt is, és összerakjuk a fejükben a hallottakat. Saját elképzelésre egy újabb elképzelést építünk, és íme egy újabb vallás jött létre.

A vallást, a vallásos gondolkodást, a vallásos elképzelést, egyedül Krisztus megelevenítő Lelke tudja bennünk lerombolni, és csakis Ő tudja megmutatni a Lélek és az élet valóságát, aminek világosságában lepleződik az elme ténykedése, amely rabságban tartja a lelket.”

KIK ÖLTÉK MEG ISTEN PRÓFÉTÁIT?

MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN, HOGY VÁDOLJANAK?

https://kialtoszo.hu/qr-kod-a-halal-belyege/ 

ŐSZTŐL NEM LESZ VÁLASZTÁSOD

AKIK LÁZADNAK A RENDSZER ELLEN, ELVESZNEK

EGYETLEN MAGYAR EMBEREN MÚLIK AZ EGÉSZ VILÁG SORSA

FEJBE VERTEK A BIBLIÁVAL – igaz történet

TASZÍTJUK MAGUNK ELŐTT A MENNYET

GONDOLATOK A HARAG ÉS A NEHEZTELÉS BÖRTÖNÉBŐL

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGDIKTATÚRA – FIGYELMEZTETÉS

ŐSZTŐL EGY ÚJABB ERŐSZAKOS OLTÁSHULLÁM VESZI KEZDETÉT

HOGYAN GYŐZTE LE A HALÁLT

A LEGBUTÁBB EMBEREK AZOK, AKIK SOKAT TUDNAK

A LEGVESZÉLYESEBB DOLOG ISTENBEN

SEM AZ ANYÁK, SEM AZ Ő FIAIK NEM LÁTHATJÁK MEG ISTEN ORSZÁGÁT

A TÖRVÉNY SZOLGÁI ELVESZNEK

A WHO MEG AKARJA TILTANI, HOGY IMÁDKOZZUNK

Kik hallhatják Istent? – János evangéliuma – 14. fejezet – beszélgetés

SZENT HELYEK SZÉKELYFÖLDÖN

AZ AJTÓK ZÁRÓDNAK

AZ ORVOS, AKIT KAINNAK HÍVTAK – beszélgetés

KÓDOLT ÜZENETEK A BIBLIÁBAN

EGY MAGYAR KISFIÚ LELEPLEZTE A KORMÁNYT

KÉRDÉS A KERESZTÉNYEKHEZ

MIRE ÉPÜL A VALLÁS ÉS A POLITIKA BARÁTSÁGA?

UKRAJNA ÉS AMERIKA CÍMERÉNEK ÜZENETE

A NEMZET, AMELY ÉLVE MEGSÜTI A GYERMEKEIT – figyelmeztető álmok

EZT TESZI VELED AZ ORVOSTUDOMÁNY – Ezért nem tudsz teljesen meggyógyulni

MIÉRT LETT ÉRVÉNYTELEN A GYERMEKVÉDELMI NÉPSZAVAZÁS??

A FORGATÓKÖNYV:

Az amerikai világmédia, elkápráztatta, megbabonázta, és médiafüggővé tette Magyarországot. Ekképp az emberek figyelmét, idejét és életerejét arra irányítja, amire akarja. Jelen esetben a háborúra. A háborút lehetetlen lenne kirobbantani az emberektől a médiapropaganda által ravasz módon ellopott életerő nélkül. 

Tehát a magyar emberek életenergiájából és az ő egyetértésükkel lesz megszervezve a magyarországi tömegmészárlás, amiben mindenki el fog veszni, aki minden figyelmeztető szó ellenére is a média hazugságait választotta. A vezetők, a hamis tanítók, az egészségügyi dolgozók és a média dolgozói, akik figyelmen kívül hagyva Isten figyelmeztetését, részt vettek a nemzet legyilkolásában a háborús bűnösök sorsára jutnak, éppen úgy, ahogy a nürnbergi per után történt.  

Boldog az a fül, amely meghallja ezt a figyelmeztetést, és az a lélek, amely ennek hatására Istenhez fordul, és megmenekül!

UKRAJNÁBÓL INDUL AZ ÚJ VILÁGJÁRVÁNY

A WHO MEG AKARJA TILTANI, HOGY IMÁDKOZZUNK

PRÓFÉCIA ORBÁN VIKTORRÓL

DÁNIEL PRÓFÉTA A JELENLEGI HELYZETRŐL

ŐSZTŐL EGY ÚJABB ERŐSZAKOS OLTÁSHULLÁM VESZI KEZDETÉT

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

Ha élni akarsz, tudd, hogy ebből a háborúból csupán egyetlen fegyver segítségével kerülhetsz ki győztesként. És ez a fegyver nem más, mint a kétélű éles kard, amely Teremtőnk, Jézus Krisztus által kijelentett beszéde, amelyet, ha megismersz, és beveszel a szívedbe, az Ég és a Föld Teremtőjének tökéletes védelmében fogsz részesülni. (91. Zsoltár)

Ezt se feledd: A második világháború előtt Isten figyelmeztette Európa lakóit a közelgő veszedelemre, de ugyanúgy, mint most, a legtöbben kiröhögték, és kigúnyolták azokat, akik az Ő nevében szóltak, és a híreket követve a halál útját választották.

Ezt mondja Jézus ezekről az időkről:

„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.  

Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Mt 24:6

„És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”

Jel 18: 2

„És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Mt 10:28

A FÖLDALATTI VÁROS LAKÓI – figyelmeztető álom

MAGYARORSZÁG UKRAJNA SORSÁRA FOG JUTNI

A KORMÁNY JÓVÁHAGYTA: MEGSZŰNIK AZ OLTOTTAK ÉS AZ OLTATLANOK KÖZTI KÜLÖNBSÉG

AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG