Kategóriák
Uncat

AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG
/

AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG

Egyre többen kapnak álmokat és látásokat arról, hogy nemsokára óriási csapások jönnek Amerikára. Sokan zokogva mondják el álmaikat figyelmeztetve az amerikai népet, hogy mentsék, ami menthető.

Ezt mondja Jézus ezekről az időkről:

„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.  

Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Mt 24:6

„És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”

Jel 18: 2

„És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Mt 10:28

https://kialtoszo.hu/amerika-egni-fog/

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

ÍGY ÍTÉLTE MAGÁT HALÁLRA MAGYARORSZÁG