Kategóriák
Uncat

AKIK A SZEMÜKNEK HISZNEK, EL FOGNAK VESZNI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AKIK A SZEMÜKNEK HISZNEK, EL FOGNAK VESZNI
/

Minden, amit a képernyőkön látunk, a (mesterségesen) irányított valóságot tükrözi. Azt a valóságot, amely elmúlásra, halálra van ítélve. Aki az elbukott emberi gondolkodás által irányított valóságot szemléli, az elbukott emberi gondolkodás által van irányítva anélkül, hogy tudna arról. Milyen irányba? Az elmúlás, a romlás, a fájdalom és a halál irányába. Mindenki azt hiszi, hogy ő csak a jó dolgokat nézi a képernyőn. Mindenki meg van győződve arról, hogy meg tudja ítélni, mi a helyes, és mi a helytelen. Mindenki azt reméli, hogy külön tudja választani a jót a rossztól. Viszont a gyümölcsök, a lelki békétlenség, és a testi fájdalom ennek ellenkezőjét igazolják. Szembesítenek azzal, hogy becsaptuk magunkat, amikor azt gondoltuk, hogy mi jól látjuk a dolgokat. Lehetetlen a dolgokat jól látni. Hisz a dolgok elmúlnak. És amikor azt, hisszük jól látjuk a dolgokat, a mulandót gondoljuk örök érvényűnek, örökkévalónak, és elveszünk. Csak a lelket lehetséges jól látni. Azt is csak akkor, ha megadja Isten. De hogyan adhatná meg Isten a jól látást, ha mi folyton a testi szemeink látványát akarjuk élezni, azáltal, hogy a láthatókra nézünk, és nem a Láthatatlanra?

„Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Jelenések 13

„Menj a szemed világába!” Ezt mondják egymásnak, és a legtöbben örömmel teljesítik ezt a parancsot. A szemeink világa Jézus szavai szerint a külső sötétség, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás.
Tamás Jézussal volt éveken keresztül. Hallotta a szavait, látta a csodákat, amiket cselekedett. Mivel a mester mellett volt, meg volt győződve arról, hogy sínen van az ő élete, érti már a Teremtő szavát. De mégis, amikor Jézust elfogták, megkínozták, és megölték, megijedett, és a barátaival együtt elrejtőzött az emberek elől. Együtt rettegett a többi tanítvánnyal, mert azt a személyt, akiben hittek, megölték. Hirtelen már nem Jézus szavainak hittek, hanem annak, amit a testi szemeikkel láttak.
Amikor Jézus feltámadt, egyes tanítványok előbb találkoztak vele, mint Tamás, és újságolták neki, hogy a mester, ahogy azt előre megmondta, feltámadt, él.
Tamás ezt mondta: Amíg nem látom a kezein a szegek helyeit, és nem tehetem be az ujjamat a szegek helyébe, és a kezemet be nem tehetem az ő oldalába, semmikképp el nem hiszem.
Nyolc nap múlva együtt volt Tamás is a többi tanítvánnyal azon a helyen. Noha az ajtó be volt zárva, bement Jézus abba a helységbe, és ezt mondta Tamásnak: Jöjj, és tedd bele az ujjadat az én sebeimbe, és ne légy hitetlen, hanem hívő.
Erre Tamás: Én Uram, Én Istenem!
Jézus ezt mondta: Mivelhogy láttál, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
Tanulság: Tamás három éven keresztül nem Istenben hitt, és nem Jézus szavának, hanem a saját szemeinek, mint én, a több milliárd én.
Ugyanúgy vannak ezzel nagyon sokan. Azt hiszik, hogy hisznek Istenben, de valójában csak a szemüknek hisznek, vagy még annak sem. És amikor jön a próba, megijednek, és nem Jézus szavába kapaszkodnak, hanem az emberek szavába, és emiatt elvesznek.
Tanulság 2: A legtöbben a saját szemeikkel látják a sok csodát maguk körül, mint Tamás, de mégsem hisznek. És vannak olyanok, akik nem látnak csodákat, de mégis hisznek. És amikor jön a baj, nem emberekhez fordulnak segítségért, hanem az Élő Istenhez.
A hit tehát nem az, hogy hisszük, amit a szemeink látnak, hanem az, hogy hisszük, amit Isten mondott, mert a látszat csal, és megsebez, Isten szava pedig igaz, és gyógyítja a sebeinket.

MIÉRT NEM TUDNAK IGAZAT MONDANI A VEZETŐK?

AZ ÉLETÉRE TÖRTEK, MIUTÁN KI AKART LÉPNI AZ EGYHÁZBÓL

SÁRGA ZÁSZLÓ JELENTÉSE

VÁGÓ ISTVÁN HALÁLÁNAK OKA

‘KÖZELEBBRŐL MAGYARORSZÁGON EGY NAGYON ISMERT SZEMÉLY MEG FOG HALNI’

GYERMEKEKET VÉGEZTEK KI EGY OKKULT SZERTARTÁS KERETÉN BELÜL MAGYARORSZÁGON

⚠️A MAGYAROK NEM TUDJÁK, MI ÁLL A MÁSODIK PÁPALÁTOGATÁS MÖGÖTT⚠️

MAGYAR CELEBEK, AKIK HISZNEK ISTENBEN (részlet)

MAGYARORSZÁG LEGVESZÉLYESEBB HITRENDSZERE

A MAGYAR SZÜLŐK MENTESÜLNEK AZ IGAZSÁG FELVÁLLALÁSÁNAK TERHE ALÓL!

MAGYAR VÉRRE SZOMJAZIK A PÁPA

EMBEREK, AKIK NEM ÉREZNEK FÁJDALMAT

EGY ALMAFA ÜZENETE

AMERIKA EL FOGJA ÁRULNI MAGYARORSZÁGOT

A PÁPALÁTOGATÁS MEGPECSÉTELI MAGYARORSZÁG SORSÁT

BÖRTÖNBE ZÁRTÁK MAGYARORSZÁG PRÓFÉTÁIT

HÁBORÚ KÖZELEG. A PIROSAK EL FOGNAK VESZNI.

A PÁPALÁTOGATÁS VALÓDI OKA

MEGVERT ISTEN

A PÁPA ELVÉTETIK – figyelmeztető álom

EMBERT ÖLT A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK JELENTÉSE

Már a templomban van az antikrisztus!

TŰZBEN MEGPRÓBÁLT ARANY – VALÓSÁG VAGY SZIMULÁCIÓ?

EZÉRT HISZNEK AZ ORVOSOKNAK AZ EMBEREK

A RÁK NEM VÉGZETES!