Kategóriák
Uncat

A VILÁGPOLITIKA LEGBEFOLYÁSOSABB SZEMÉLYEI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A VILÁGPOLITIKA LEGBEFOLYÁSOSABB SZEMÉLYEI
/

Szerinted kik azok a személyek, akik a legnagyobb befolyással vannak a világpolitikára, és az emberiség sorsának alakulására? 

Ezt mondja a költő:

„Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,

Te sem vagy még szabad, te is csak…

Gyáva rab vagy.”

Ezért gondolkodsz úgy, ahogy gondolkodsz: 

Amikor a külső, emberek által előállított képekre figyelünk, figyelmen kívül hagyjuk a belső, Lélek által adott képeket. Eközben a külső képek manipulálnak, formálják az életünket, alakítják az értékítéletünket. Benne tartanak a tér és az idő fogságában.  

Míg a belső képek, amelyeket Isten ad nekünk, táplálnak, életet adnak nekünk, a külső, emberek által előállított képek elszívják tőlünk az Istentől kapott életerőt. Azt az életerőt, és életidőt, amit arra kaptunk, hogy vissza találjunk Őhozzá, az Ő „házába”. 

A modern társadalomban szinte minden, amit a szemeinkkel látunk, az emberek életerejéből van előállítva. Abból az életerőből, amelyet azáltal kapunk, hogy a belső, Istentől kapott képekre figyelünk. 

Amikor az ember a külső képekre figyel, azokkal azonosul anélkül, hogy tudatosulna benne ez a folyamat. Azonban a külső, emberek által előállított képek, nem élők, hanem halottak, élősködők. Ahogy Jézus mondja, gyilkos és rabló, hisz az emberek életerejéből és idejéből vannak létrehozva, és fenntartva az emberek elkápráztatása céljából, hogy ők továbbra is a külső, halott képekre figyeljenek, azzal azonosítsák magukat a belső, Isten által vetített képek helyett. Ekképp elvesznek, mert Isten nem adja az életerőt az emberek által létrehozott hamis képekre, mert azok folyton konfliktusokat szülnek, gyilkolást eredményeznek. 

Ezért, akik annak ellenére, hogy hallják az Ő hívását, továbbra is a külső, kívülről bevetített halott képekre figyelnek, önként kiszolgáltatják az életük idejét és az életük erejét a halott képeknek, és élettelenné válnak. Elveszítik kapcsolatukat az Isten lelkével, és a megmaradt életidejüket és életerejüket önként odaadják a külső képeknek, a televízió és a telefonok képernyőinek a fenevad képének, és elvesznek. 

Jelenések könyve 19:20

De előbb jöjjön egy képes beszéd: 

Az égő házból kevesen fognak megmenekülni. 

Ennek jelentése: 

Az omladozó, égő ház nem más, mint az öregedő, betegedő emberi test. Egyesek a test fájdalmaiban Istenhez fordulnak, és megmenekülnek. Mások pedig a testi fájdalmakat, orv-megoldásokkal akarják orv-osolni, azáltal elkerülve a szembesülést, az Igazság Lelkével való találkozás lehetőségét. Így bent rekednek az égő házban, a betegedő, öregedő testben. Így a testtel való azonosulás nem szűnik meg, nem vétetik el, nem cserélődik le az új azonosságra, amelyet Isten ad Jézus szavai által. Nem tudnak elváltozni, mivelhogy nem engedték Istennek, hogy hozzá férkőzzön az ő lelkükhöz, és megtisztítsa azt, elvegye a testi azonosságot, és odaadja a krisztusi, isten gyermeki azonosságot. 

Ekképp a test meghal, de a lélek testi azonossága megmarad. A lélek továbbra is élni fog úgy, hogy nem fogja tudni ki ő valójában. Szenvedni fog, emésztődni a saját tüzében. Ezt hívja Jézus a gyehenna tüzének. 

Az omladozó, égő házból nem sokan fognak megmenekülni. Avagy egyesek, akik megvárják a betegséget és az öregedést, a test romlásának hatására be fognak keményedni, és bent rekednek a testben, a tesi azonosságban, és abban maradnak akkor is, amikor már nem lesz testük. 

A Jelenések könyvében ezt mondja Jézus: 

„A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.” Jelenések 3:5 

Te tudod-e, ki vagy? Megkaptad-e az új személyazonosságot? Kaptál-e fehér ruhát? Kérted-e Istentől? 

https://is.gd/60WDEk

Látás:

A vakoknak nincs szükségük bibliára, annak tanításaira, mert ragaszkodnak a sötétséghez. Aki nem ragaszkodik a sötétséghez, kér, és kap látást. 

Aki nem lát, mert vak, úgy gyilkol, hogy nem is tud róla. Gyilkosokkal rázunk kezet nap mint nap, gyilkosoknak mosolygunk, gyilkosokkal ölelkezünk, gyilkosokkal örvendezünk, akikkel egyetértünk abban, hogy az ellenség odaát van, valahol az óperenciás tengeren is túl, és a televíziók képernyőjén is túl. 

Na de ki az, aki rendszeresen ölelkezik a gyilkosokkal, ki az, aki mosolyog nekik, és ki az, aki ünnepel velük? Hát nem egy másik gyilkos? 

A látás bizony kellemetlen, és fájdalmas, de azok számára, akik már ettek a tudás fájáról, szükségszerű, mert látás nélkül az ember fütyörészve gyilkol, miközben azt hiszi, hogy a rosszhoz, a halálhoz, amit a környezetében lát, semmi köze nincsen. Sőt, úgy gondolja, hogy fel kell kutatni, és el kell pusztítani a gyilkosokat. És ráadásul még igaza is van, mert valóban ez a teendő. Meg kell találni, le kell leplezni, és el kell pusztítani a gyilkost. Saját magunkban. 

A látás tehát kellemetlen, de anélkül, nem lehet abbahagyni a gyilkolást. Viszont a látás a Bibliában leírtak ismerete nélkül egy olyan hatalmas teher, amely öngyilkosságba taszítja az embereket. Szerinted Júdás azért ölte meg magát, mert fogalma sem volt arról, mi történik körülötte, vagy inkább azért, mert tökéletesen látta, mi történt, de már túlságosan el volt távolodva Jézustól, az élet szavától, amibe megkapaszkodhatott volna?  

Látás nélkül senki sem szabadulhat meg a tudás fájának gyümölcsétől, ami a gyilkosság, és a halál. 

Te most épp mit csinálsz? Magadon kívül gyilkolsz másokat, és haladsz a feneketlen szakadék irányába? Vagy gyilkolod magadat, és haladsz a feneketlen szakadék irányába? 

…vagy látsz, és engeded, hogy Krisztus beszéde elpusztítsa szívedben a gyilkost, hogy a te szemeid ne lássanak halált soha örökké? 

Előbb-utóbb mindenki látni fog, és bizony jobb előbb, mint utóbb. 

Adja a Magasságos Isten, hogy láss, de csak vele, mert a látás nélküle mindenkit a Júdás sorsára juttat. 

„Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki annak házát.” Márk 3:27