Kategóriák
Uncat

MIÉRT HALLGATNAK AZ IGAZSÁGRÓL?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIÉRT HALLGATNAK AZ IGAZSÁGRÓL?
/

Ha igaz, hogy az igazság tesz szabaddá, miként válhatna szabaddá a nemzet, ha mindenki hallgat az igazságról? 

Ha el ‘kell’ mondani az igazságot, valójában nem kell elmondani azt. Az igazságot csak akkor érdemes elmondani, ha már nem tudod magadban tartani.

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”

Gyönyörű kijelentés és bizonyság ez, ha az ember kéri az Élő Isten kijelentését, és nem elégszik meg azzal, amit az internet, a hagyományok, és a vallások tanítanak róla, hanem óhajtja az Igazságot megismerni…az Igazságot megismerni pedig egyedül csak az Egyetlen Élő Isten lelke által lehetséges.

Bennem is felvetődött a kérdés Atyánk felé, hogy mi a Pünkösd. A tanítás azzal kezdődött, hogy megmutatta először, mi a bennem meglévő tudás ezzel kapcsolatban. Így eszembe jutottak a következő dolgok: Szentlélek kiáradása, tűz, galamb, pünkösdi búcsú, Csíksomlyó, körmenet, varázslatos betöltekezés. Ezek azok a dolgok, amelyen az én értelmemben el voltak tárolva, amelyeket a világból megtanultam.

Aztán megmutatta a Biblia sorait, azt a részt, amikor kiáradt a Szentlélek az apostolokra. És igen, az értelmemben az van elültetve, amit pl. az új modern karizmatikus kereszténység is tanít, hogy néhány parancsszóra jön valami szellem, és megszáll, és betölt, majd pedig mindenféle értelmetlen nyelven halandzsázok Istennek. Nem megvetéssel írom ezeket, hanem úgy, mint aki mindezt gyakorolta.

Majd következett az Igazság, amit Jó Atyánk kinyilatkoztatott az imént. És nem, nem kezdett el fújni a szél, nem jelentek meg lángnyelvek a fejem fölött, nem szállt meg semmilyen entitás, nem is kellett parancsoljak vagy hívjam Isten szent szellemét. Itt, éppen takarítás közben történt.

A Pünkösd az gyermekem, amikor a sivár, puszta szívedben megfogan a kívánság, ás egyáltalán kíváncsi vagy az Én véleményemre, és nem a világéra, nem a magadéra, hanem van bátorságod Engem kérdezni. És én örömmel válaszolok minden kérdésedre…

A Pünkösd az, amikor a megfogant kívánság után hallgatsz, és várod a választ Tőlem.

A Pünkösd az, amikor kijelentem neked az Igazságot, és ami által a Te Lelked és az Én Lelkem egyek lesznek.

A Pünkösd az, amikor megmutatom neked az igazságot, és benned a hazugság falai, a babonák, a hagyományok , a vallásos dogmák leomlanak. Mert az Igazság lerombolja ezeket a falakat.

A Pünkösd az, amikor érzed a szívedben, hogy örülsz annak amit kijelentettem neked, és szinte megrészegedsz az Igazság örömétől. ( „Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg ” Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak;.” Csel2:13-18)

A pünkösd az, amikor az értelmed is felfogja azt, amit a Lelkedben kijelentettem.

Amikor az Igazság tüze, a Jelenlétem tüze lángra lobban a szívedben! (Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Csel.2:3)

A Pünkösd az, amikor halkan, mint a szellő a Lelkedbe súgom az Igazságot. („Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. „Csel.2:2)

A Pünkösd az, amikor nem bírod ki azt, hogy ne kiabáld ezt a háztetőkről, és ne add tovább embertársaidnak.

A Pünkösd az, amikor példázatokban, képekben, hasonlatokban beszélsz te is, azaz új nyelveken szólalsz meg…kinek-kinek a saját nyelvén, a világ nyelvén, amikben szintén beszélek Hozzád, pl egy virágban, a madarak viselkedésében, a kerti munkán keresztül, a takarításon keresztül…. („Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.” Csel.2:6-13)

A Pünkösd az gyermekem, amikor megértesz egy-egy részt a Krisztus beszédeiből, és értelmet nyer az életed az Élet beszédei által, amiket mondok neked, és ez lesz az életed értelme hogy ezeket sorra elmond embertársaidnak, és újra kívánni és óhajtani fogod ezt, a mindennapi kenyeret, a mindennapi kijelentéseket, szomjazni fogod az Igazságot és a Velem való közösséget.

Most van neked Pünkösd….és tegnap is az volt…és holnap is az lesz…az idők végezetéig minden pillanatban, amikor Velem vagy. 

Forrás: https://www.youtube.com/@egytalentum5027