Kategóriák
Uncat

MIT JELENT LÁTNI A LÁTHATATLANT?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIT JELENT LÁTNI A LÁTHATATLANT?
/

A találkozások elkerülhetetlenek. Minden találkozás alkalmával elkezdődik egy interakció, egy információcsere. Ha két ember találkozik egymással, az egyik automatikusan felveszi a domináns (irányító) szerepet, a másik pedig automatikusan recesszívvé (követővé, befogadóvá) válik. Lelki értelemben egy közösülés, és megtermékenyítés történik, amelyben a domináns, uralkodó személy megtermékenyíti a recesszív, alárendelt személyt az ő szavaival, lelkületével. Ezáltal megváltoztatja a recesszív személy gondolkodását, belső világát. 

Ezek a folyamatok jelen vannak, és működnek minden találkozás alkalmával, akkor is, ha tudomásul vesszük, akkor is, ha nem. Akkor is, ha elfogadjuk, akkor is, ha tagadjuk azok létezését. 

Ezért mondja Isten az ő gyermekének, hogy ne te térj meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. 

Miért is? Hogy leuralja azokat, akikkel interakciót folytat? Vagy inkább azért, mert ő megismerte az élet szavát, amely által feltámadt az ő lelke, és azok lelke is feltámadhat, akik hallgatnak rá?  

Ha ő nem szól, azok fognak szólni, akik nem tudnak másról beszélni, mint a halott és mulandó dolgokról, amelyek megölik a lelket. 

A hébereket Mózes azért hordozta a pusztában negyven éven keresztül, hogy a halott dolgokról szóló fölösleges beszédek, gondolati és viselkedési sémák, bűnök lemorzsolódjanak róluk, és a lelkük hozzászokjon az élet szavához. Jézus azért töltött negyven napot a pusztában, hogy megerősödjön az élet beszédében. Azután pedig visszajött a világba, és bár folyamatosan provokálták őt, sosem rendelte alá magát a halott dolgokról való beszédeknek, a testi gondolkodásnak, hanem az élet szavaival lefegyverezte azt. Ennek következtében meggyógyultak, akik hallgatták őt.  

Amikor te találkozol emberekkel, ki irányítja a beszélgetést? Ki termékenyít meg kit? Isten lelke irányítja az interakciót az ő életet adó szava által, vagy a hangoskodó testi emberek irányítják azt a halott dolgokról való fecsegés által, amelyekkel megölik benned is az élet szavát, megbetegítve a lelked és a tested? 

Kértél-e, kaptál-e védelmet a halott dolgokról szóló gyilkos beszédekkel szemben? Megismerted-e az élet szavát, amelyek visszahozták Jézus testét a halálból? Kívántad-e, hogy megtisztulhass, és megerősödj azáltal? Kívántad-e, hogy világosság lehess azok számára, akik le vannak uralva, és meg vannak betegítve a halott dolgokról szóló beszédek által? 

NÉMETH SÁNDOR ÉS ORBÁN VIKTOR TALÁLKOZÁSA

MIÉRT A FÁJDALOM ÉS AZ ELMÚLÁS KÉPEI JÖNNEK SZEMBE VELED?

AZT AKARJÁK ELHITETNI, HOGY NINCS ÉRTELME BESZÉLNI

GYILKOS TELEFONOK

KINEK ADOD A HATALMAD?

https://szabadulas.github.io/a-tuzzel-jatszunk/

AZT AKARJÁK ELHITETNI, HOGY NINCS ÉRTELME BESZÉLNI

MIÉRT A FÁJDALOM ÉS AZ ELMÚLÁS KÉPEI JÖNNEK SZEMBE VELED?

Ezért gondolkodsz úgy, ahogy gondolkodsz: 

Amikor a külső, emberek által előállított képekre figyelünk, figyelmen kívül hagyjuk a belső, Lélek által adott képeket. Eközben a külső képek manipulálnak, formálják az életünket, alakítják az értékítéletünket. Benne tartanak a tér és az idő fogságában.  

Míg a belső képek, amelyeket Isten ad nekünk, táplálnak, életet adnak nekünk, a külső, emberek által előállított képek elszívják tőlünk az Istentől kapott életerőt. Azt az életerőt, és életidőt, amit arra kaptunk, hogy vissza találjunk Őhozzá, az Ő „házába”. 

A modern társadalomban szinte minden, amit a szemeinkkel látunk, az emberek életerejéből van előállítva. Abból az életerőből, amelyet azáltal kapunk, hogy a belső, Istentől kapott képekre figyelünk. 

Amikor az ember a külső képekre figyel, azokkal azonosul anélkül, hogy tudatosulna benne ez a folyamat. Azonban a külső, emberek által előállított képek, nem élők, hanem halottak, élősködők. Ahogy Jézus mondja, gyilkos és rabló, hisz az emberek életerejéből és idejéből vannak létrehozva, és fenntartva az emberek elkápráztatása céljából, hogy ők továbbra is a külső, halott képekre figyeljenek, azzal azonosítsák magukat a belső, Isten által vetített képek helyett. Ekképp elvesznek, mert Isten nem adja az életerőt az emberek által létrehozott hamis képekre, mert azok folyton konfliktusokat szülnek, gyilkolást eredményeznek. 

Ezért, akik annak ellenére, hogy hallják az Ő hívását, továbbra is a külső, kívülről bevetített halott képekre figyelnek, önként kiszolgáltatják az életük idejét és az életük erejét a halott képeknek, és élettelenné válnak. Elveszítik kapcsolatukat az Isten lelkével, és a megmaradt életidejüket és életerejüket önként odaadják a külső képeknek, a televízió és a telefonok képernyőinek a fenevad képének, és elvesznek. 

Jelenések könyve 19:20

A LEGFONTOSABB DOLOG, AMIT EGY EMBER KÉRHET ISTENTŐL

De előbb jöjjön egy képes beszéd: 

Az égő házból kevesen fognak megmenekülni. 

Ennek jelentése: 

Az omladozó, égő ház nem más, mint az öregedő, betegedő emberi test. Egyesek a test fájdalmaiban Istenhez fordulnak, és megmenekülnek. Mások pedig a testi fájdalmakat, orv-megoldásokkal akarják orv-osolni, azáltal elkerülve a szembesülést, az Igazság Lelkével való találkozás lehetőségét. Így bent rekednek az égő házban, a betegedő, öregedő testben. Így a testtel való azonosulás nem szűnik meg, nem vétetik el, nem cserélődik le az új azonosságra, amelyet Isten ad Jézus szavai által. Nem tudnak elváltozni, mivelhogy nem engedték Istennek, hogy hozzá férkőzzön az ő lelkükhöz, és megtisztítsa azt, elvegye a testi azonosságot, és odaadja a krisztusi, isten gyermeki azonosságot. 

Ekképp a test meghal, de a lélek testi azonossága megmarad. A lélek továbbra is élni fog úgy, hogy nem fogja tudni ki ő valójában. Szenvedni fog, emésztődni a saját tüzében. Ezt hívja Jézus a gyehenna tüzének. 

Az omladozó, égő házból nem sokan fognak megmenekülni. Avagy egyesek, akik megvárják a betegséget és az öregedést, a test romlásának hatására be fognak keményedni, és bent rekednek a testben, a tesi azonosságban, és abban maradnak akkor is, amikor már nem lesz testük. 

A Jelenések könyvében ezt mondja Jézus: 

„A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.” Jelenések 3:5 

Te tudod-e, ki vagy? Megkaptad-e az új személyazonosságot? Kaptál-e fehér ruhát? Kérted-e Istentől? 

https://is.gd/60WDEk

Látás:

A vakoknak nincs szükségük bibliára, annak tanításaira, mert ragaszkodnak a sötétséghez. Aki nem ragaszkodik a sötétséghez, kér, és kap látást. 

Aki nem lát, mert vak, úgy gyilkol, hogy nem is tud róla. Gyilkosokkal rázunk kezet nap mint nap, gyilkosoknak mosolygunk, gyilkosokkal ölelkezünk, gyilkosokkal örvendezünk, akikkel egyetértünk abban, hogy az ellenség odaát van, valahol az óperenciás tengeren is túl, és a televíziók képernyőjén is túl. 

Na de ki az, aki rendszeresen ölelkezik a gyilkosokkal, ki az, aki mosolyog nekik, és ki az, aki ünnepel velük? Hát nem egy másik gyilkos? 

A látás bizony kellemetlen, és fájdalmas, de azok számára, akik már ettek a tudás fájáról, szükségszerű, mert látás nélkül az ember fütyörészve gyilkol, miközben azt hiszi, hogy a rosszhoz, a halálhoz, amit a környezetében lát, semmi köze nincsen. Sőt, úgy gondolja, hogy fel kell kutatni, és el kell pusztítani a gyilkosokat. És ráadásul még igaza is van, mert valóban ez a teendő. Meg kell találni, le kell leplezni, és el kell pusztítani a gyilkost. Saját magunkban. 

A látás tehát kellemetlen, de anélkül, nem lehet abbahagyni a gyilkolást. Viszont a látás a Bibliában leírtak ismerete nélkül egy olyan hatalmas teher, amely öngyilkosságba taszítja az embereket. Szerinted Júdás azért ölte meg magát, mert fogalma sem volt arról, mi történik körülötte, vagy inkább azért, mert tökéletesen látta, mi történt, de már túlságosan el volt távolodva Jézustól, az élet szavától, amibe megkapaszkodhatott volna?  

Látás nélkül senki sem szabadulhat meg a tudás fájának gyümölcsétől, ami a gyilkosság, és a halál. 

Te most épp mit csinálsz? Magadon kívül gyilkolsz másokat, és haladsz a feneketlen szakadék irányába? Vagy gyilkolod magadat, és haladsz a feneketlen szakadék irányába? 

…vagy látsz, és engeded, hogy Krisztus beszéde elpusztítsa szívedben a gyilkost, hogy a te szemeid ne lássanak halált soha örökké? 

Előbb-utóbb mindenki látni fog, és bizony jobb előbb, mint utóbb. 

Adja a Magasságos Isten, hogy láss, de csak vele, mert a látás nélküle mindenkit a Júdás sorsára juttat. 

„Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki annak házát.” Márk 3:27 

LÁTÁS

ELKEZDŐDÖTT A VILÁGHATALOM LEBUKTATÁSA

TŰZVESZÉLYES MODERN ÉPÜLETEK – beszélgetés

TŰZBEN ÉGŐ HUNGAROCELLÁK

A FEJ BEFÖDÉSÉNEK JELENTÉSE

A HÁBORÚ GYERMEKE

MIT TENNÉL, HA RAJTAD MÚLNA, HOGY KI FOG-E ROBBANNI A HÁBORÚ?

KIKET FOG LEGELŐSZÖR ELVINNI A KÖVETKEZŐ HULLÁM?

GYÓGYÍTÓ KÉRDÉSEK

MI JUT ESZEDBE A BAJBAN?

ÁRTATLANSÁG ELVESZTÉSE

MIKOR, ÉS HOL FOG KITÖRNI A VILÁGHÁBORÚ?

LEGO ÉS KOKAIN

LEGO ÉS KOKAIN 2

ÓRIÁS TINTAHALAK MAGYARORSZÁGON

HOGY LEHETNE A FELNŐTT GYERMEK?

MIÉRT NEM HISZNEK A CELEBEK ISTENBEN?

ISTEN CELEBEK ÁLTAL FIGYELMEZTET

MAGYAR CELEBEK, AKIK HISZNEK ISTENBEN (részlet)

AZ EMBEREK KÖZÖTT NAGYOBB KÍNOKAT ÉLT MEG, MINT A KERESZTEN

MESTERSÉGES SZENTMISE NÉMETORSZÁGBAN

KI TUDJA, MILYEN ALAKJA VAN A FÖLDNEK?

AZ ÖRDÖG VALÓDI NEVE

KI TUDJA, MILYEN ALAKJA VAN A FÖLDNEK?

ALÁZAT ÉS ALÁZATOSKODÁS A GYAKORLATBAN

AKIKET NEM KONTROLLÁL SENKI

EGY GYILKOS MEGMENTÉSE

ROSSZ TÁRSASÁG

AZ VAGYOK, AKI VAN

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

AMIT BÖJTE CSABA ELHALLGAT AZ EMBEREK ELŐL

DIPLOMÁCIA EREJE: MÉSZÁRLÁS

BOLDOGOK A VAKOK

NOÉ BÁRKÁJA VÍZÖZÖN, HOLLÓ, GALAMB, LÓ, DISZNÓ KUTYA JELENTÉSE

ÍGY HÍVJA KI GYERMEKEIT A TEMPLOMBÓL

ERŐ

SZELLEMIDÉZÉS, HALOTTLÁTÁS, JÓSLÁS, ENERGIAGYÓGYÁSZAT

MIÉRT TUD LEHÚZNI MÁSOK VÉLEMÉNYE?

MIÉRT HALLGATNAK AZ IGAZSÁGRÓL?