Kategóriák
Uncat

AZ EMBER NEM TUD SZERETNI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ EMBER NEM TUD SZERETNI
/

Pontosabban mondva, csak az tud szeretni, aki tudja, hogy nem tud szeretni. Avagy csak az válhat a szeretet eszközévé, aki tudatában van annak, amit Pál apostol is megértett, miszerint az ő tagjaiban semmi jó nincsen, nemhogy szeretet. Az emberi test Isten lelke nélkül képtelen bármi jót cselekedni. Sőt, állandóan csak a rosszra törekszik.

Azért öregszik meg, és múlik ki a világból az ember, mert azt hiszi, hogy tud szeretni. 

Péter azt mondta Jézusnak, akkor sem tagadja meg őt, ha meg kell halnia vele. Még aznap éjjel háromszor tagadta meg a mesterét. Hogy lehetséges ez?

Az ember senkit sem tud szeretni. Sem Istent, sem embert. Max. saját magát, de az sem segít rajta. 

Ha ezt korábban tudtuk volna, nem akartunk volna a magunk kitalált módján szeretni, hanem engedtük volna, hogy Teremtőnk lelke szeressen mibennünk. 

Mivel ezt nem tudtuk, nem engedtük Istennek kimunkálni bennünk a szeretetet, a saját kútfőnkből szerettünk, és erre ráment a földi életünk. Megöregedtünk, megkeményedtünk, a halál felé meneteltünk.

Ha tudtuk volna, hogy az ember önmagában semmire sem képes, engedtük volna Isten lelkét, hogy szerrel etessen, és cselekedjen általunk. Ekképp lágyak és gyermekek maradhattunk volna, feloldódtunk volna az Ő szeretetében, etető szerében. Nem az elmúlás, az elhidegülés, a megkeményedés és a halál felé haladtunk volna, hanem az Ég felé. A testet sem kellene eltemetni, mert az is feloldódna Isten szerében, mint ahogy Énok, Illés és Jézus esetében történt.

Mivel az ember nem tudja, hogy nem tudsz szeretni, amikor szeretni próbál, gúnyt űz Istenből, elhitetvén magával és embertársaival, hogy van az ő tagjaiban szeretet. Olyan dolgot próbál adni, ami neki nincs. Így csalóvá, tolvajjá válik. Ha ad valamit, a saját kútfőjéből adja, de mivel Istentől nem kaphat, embertársaitól lopja a szert mígnem lesújt rá az ítélet…

Így halad az emberiség a kárhozat felé a szeretet nevében.

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGDIKTATÚRA – FIGYELMEZTETÉS

A WHO MEG AKARJA TILTANI, HOGY IMÁDKOZZUNK

Kik hallhatják Istent? – János evangéliuma – 14. fejezet – beszélgetés

SZENT HELYEK SZÉKELYFÖLDÖN

AZ AJTÓK ZÁRÓDNAK

AZ ORVOS, AKIT KAINNAK HÍVTAK – beszélgetés

KÓDOLT ÜZENETEK A BIBLIÁBAN

ŐSZTŐL EGY ÚJABB ERŐSZAKOS OLTÁSHULLÁM VESZI KEZDETÉT

EGY MAGYAR KISFIÚ LELEPLEZTE A KORMÁNYT

KÉRDÉS A KERESZTÉNYEKHEZ

MIRE ÉPÜL A VALLÁS ÉS A POLITIKA BARÁTSÁGA?

UKRAJNA ÉS AMERIKA CÍMERÉNEK ÜZENETE

A NEMZET, AMELY ÉLVE MEGSÜTI A GYERMEKEIT – figyelmeztető álmok

EZT TESZI VELED AZ ORVOSTUDOMÁNY – Ezért nem tudsz teljesen meggyógyulni

MIÉRT LETT ÉRVÉNYTELEN A GYERMEKVÉDELMI NÉPSZAVAZÁS??

A FORGATÓKÖNYV:

Az amerikai világmédia, elkápráztatta, megbabonázta, és médiafüggővé tette Magyarországot. Ekképp az emberek figyelmét, idejét és életerejét arra irányítja, amire akarja. Jelen esetben a háborúra. A háborút lehetetlen lenne kirobbantani az emberektől a médiapropaganda által ravasz módon ellopott életerő nélkül. 

Tehát a magyar emberek életenergiájából és az ő egyetértésükkel lesz megszervezve a magyarországi tömegmészárlás, amiben mindenki el fog veszni, aki minden figyelmeztető szó ellenére is a média hazugságait választotta. A vezetők, a hamis tanítók, az egészségügyi dolgozók és a média dolgozói, akik figyelmen kívül hagyva Isten figyelmeztetését, részt vettek a nemzet legyilkolásában a háborús bűnösök sorsára jutnak, éppen úgy, ahogy a nürnbergi per után történt.  

Boldog az a fül, amely meghallja ezt a figyelmeztetést, és az a lélek, amely ennek hatására Istenhez fordul, és megmenekül!

UKRAJNÁBÓL INDUL AZ ÚJ VILÁGJÁRVÁNY

A WHO MEG AKARJA TILTANI, HOGY IMÁDKOZZUNK

PRÓFÉCIA ORBÁN VIKTORRÓL

DÁNIEL PRÓFÉTA A JELENLEGI HELYZETRŐL

ŐSZTŐL EGY ÚJABB ERŐSZAKOS OLTÁSHULLÁM VESZI KEZDETÉT

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

Ha élni akarsz, tudd, hogy ebből a háborúból csupán egyetlen fegyver segítségével kerülhetsz ki győztesként. És ez a fegyver nem más, mint a kétélű éles kard, amely Teremtőnk, Jézus Krisztus által kijelentett beszéde, amelyet, ha megismersz, és beveszel a szívedbe, az Ég és a Föld Teremtőjének tökéletes védelmében fogsz részesülni. (91. Zsoltár)

Ezt se feledd: A második világháború előtt Isten figyelmeztette Európa lakóit a közelgő veszedelemre, de ugyanúgy, mint most, a legtöbben kiröhögték, és kigúnyolták azokat, akik az Ő nevében szóltak, és a híreket követve a halál útját választották.

Ezt mondja Jézus ezekről az időkről:

„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.  

Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Mt 24:6

„És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”

Jel 18: 2

„És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Mt 10:28

A FÖLDALATTI VÁROS LAKÓI – figyelmeztető álom

MAGYARORSZÁG UKRAJNA SORSÁRA FOG JUTNI

A KORMÁNY JÓVÁHAGYTA: MEGSZŰNIK AZ OLTOTTAK ÉS AZ OLTATLANOK KÖZTI KÜLÖNBSÉG

AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG