Kategóriák
Uncat

SZABADULÁS A TERHEKTŐL

Aki nem adta át terheit Istennek, szeretteire rakja azokat úgy, hogy közben azt hiszi, segít rajtuk.
Amikor ezt az ember meglátja, vagy öngyilkos lesz, vagy segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus nevét, akinek van hatalma elvenni az ő terheit, és megmenteni az ő lelkét. Ezért mondja Ő:
„Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11:25

„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy õ az Istennel egyenlõ,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
… és nincsen senkiben másban idvesség (menekülés, szabadulás): mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk…. És aki segítségül hívja a Jézus Krisztus nevét, megtartatik.”
kialtoszo.hu/audio