Kategóriák
Uncat

MEG LEHET-E ÉLNI A SZERELEMBŐL?

A menyasszony, ha csak azért mondja, hogy szereti a vőlegényt, mert úgy illendő, becsapja magát, és sosem lesz teljes az ő öröme. Azonban, ha azért vallja meg a szerelmét Isten és emberek előtt, mert ismeri a vőlegényt, és igazi öröme van az Ő ismeretében, akkor nem csupán igaz az ő szerelmi vallomása, hanem gyógyító is. Mert aki a menyasszonyt hallja, tudomásul veszi, hogy szabadulás van a Vőlegény szavában, az Ő hűségében, az Ő beszédében, és az Ő szerelmében.
Ezért a legfontosabb, amit a menyasszony tehet annak érdekében, hogy teljes legyen az ő öröme, az, hogy mindennél jobban kívánja megismerni a vőlegényt. Ha ez megtörténik, csordultig lesz az ő pohara, és nem fogja tudni elrejteni az ő szerelmi vallomását, ami által mások is feltámadhatnak, és szerelembe eshetnek a vőlegénnyel.
Bár azt szeretném, hogy mindenki legalább annyira kívánja megvallani, hogy kiben van a megkötözöttek szabadulása, a betegek gyógyulása és a lelki halottak feltámadása, mint én, senkitől sem várhatom el, hogy megtegye. Ha valaki nem önszántából teszi, Szabadítójával szembeni szerelemből, jobban teszi, ha hallgat, mert a Krisztussal való szövetség nem lehet kényszer, és az Atya házába való visszatérés sem kötelező. Bár ez a legnagyobb kincs, amit az ember megtalálhat, a legtöbben mégsem kaphatják meg, mert túlságosan botrányos az, hogy ingyen van. Nem annak az eredménye, amit mi tettünk érte, hanem annak a gyümölcse, amit Teremtőnk tett értünk, amikor az egyszülött fiút elküldte, hogy akik benne hisznek, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen.
Boldogok a szegények, akik nem a vagyonukban bíznak, hanem Isten gondviselésében, mert övék a Mennyeknek Országa. Boldogok a lelki szegények, akik semmi mást nem tudnak, csak azt, hogy szükségük van Istenre, és megelégednek a Tőle jövő mindennapi kenyérrel, lelki táplálékkal, mert övék a Mennyeknek Országa.
„És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok.” Mk 9:7
https://kialtoszo.hu/audio