Kategóriák
Uncat

HOGY LETTEM ÉN A VILÁG SZEMETE?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
HOGY LETTEM ÉN A VILÁG SZEMETE?
/

Lesújtó szembesülni azzal a ténnyel, hogy amikor azt hittem, hogy szeretnek, valójában nem is engemet szerettek, hanem azt, amit látni akartak bennem: a bajnokot, a hőst, az okost, az intelligenst, a nőcsábászt, azt, aki meg tudja mutatni, hogyan kell másokat legyőzni, a gyengéket megalázni, az okosakat megszégyeníteni, és a hatalmasoknak alázatosan hízelegni. 

Azt, akinek a Jóságos Isten elképzelt, senki sem szerette, még azok sem, akikhez áldásképp jöttem. Ha szerettek volna, nem akarták volna, hogy bajnok legyek, gladiátor, hódító, és hatalmas. Szerettek volna gyermeknek, olyan kicsinek és nagyszerűnek, amilyennek a Teremtőm gondolata elképzelt. 

Szegények nem tudtak szeretni, hisz őket is megtanították arra, hogy Isten áldása nem szeretetre méltó, és félő, hogy nem fog érvényesülni ebben a versenyszellemre épülő világban, a gladiátorok és a fenevadak paradicsomában. 

De belefáradtam abba, hogy a vadnyugat számára szerethető legyek, és abba is, hogy minél szerethetőbb voltam, a gyermekek számára annál utálatosabb lettem. Egy diplomás felnőtt, aki az ördögből érettségizett, az Antikrisztusból, mesterizett és a Sátánból doktorált. A tömegmészárlás professzora. Egy tökéletes fenevad. Uniós standard. 

Mi lesz, ha megváltozom, és nem leszek többé az, aki voltam? Semmit sem fog veszíteni a világ, hisz, ha az egyik gladiátor elvérzik, vagy kiöregedik, jön a másik helyette, amely szempillantás alatt átveszi az ő helyét. 

És azok, akik ezelőtt szerettek, elcsodálkoznak, hogy mi ez a selejt, ez a szégyenfolt? Ki ez a torzszülött? 

Megvan! Tudjuk már! Ő a világ szemete! Szemeink világának megrontója, az okosok, az erősek és a gazdagok megszomorítója. 

  

MIÉRT NEM TUDNAK KIJÖNNI AZ EMBEREK A VALLÁSBÓL?

Az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret? 

UTOLSÓ PERCEK

A SZELFI MEGBETEGÍTI, ÉS MEGÖLI AZ EMBERT

EMBEREK, AKIK AZ ÉN BŰNÖM MIATT FOGNAK ELVESZNI

A FENEVAD KÉPE AKKOR ÉS MOST

TALÁLKOZÁSOM AZ AMERIKAI ELNÖKKEL

FELMENŐID HATÁSA AZ ÉLETEDRE

MILYEN LENNE A FÖLDI MENNYORSZÁG?

ÉLET – jelentése

AMERIKÁBAN JÁRTAM – Álom vagy valóság?

TI PEDIG MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYTOK

EGY PAP MENTETTE MEG AZ ÉLETEMET – igaz történet

ATTILA CSODAORSZÁGBAN

MÉG ÉN SEM HISZEM, AMIT MONDOK

ZÁRT RENDSZEREK RABSÁGÁBAN

MIÉRT ‘KELL’ LELEPLEZNI A RENDSZERT?

GYILKOS TELEFONOK

KINEK ADOD A HATALMAD?

AZT AKARJÁK ELHITETNI, HOGY NINCS ÉRTELME BESZÉLNI

MENNYEI ÖNKIELÉGÍTÉS