Kategóriák
Uncat

AZ EMBEREK MŰANYAG BÁBOKKÁ VÁLTOZNAK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ EMBEREK MŰANYAG BÁBOKKÁ VÁLTOZNAK
/

Az emberiséget hét hónapon keresztül fogja főzni a média. Azután pedig kezdetét veszi egy intenzív átalakítás, amelynek során az emberek teljesen elszakadnak a lelküktől, a lelkiismeretüktől, Istentől. Ezáltal tökéletesen használható eszközzé válnak az Antikrisztus tervének kivitelezésében.

– Aki továbbra is a médiát fogja követni, nem kerülheti el hogy áldozatává váljon ennek a tervnek.

– A legtöbben azt gondolják, nincs rájuk hatással a média, mert nem interneteznek, nem facebookoznak. Valójában pedig az is a propaganda részét képezi, hogy az ember túlbecsülje a saját intelligenciáját, és azt higgye, hogy ő mentes ettől a manipulációtól.

– A valóságban pedig a média még azokra is erőteljes hatást gyakorol, akik már megismerték Krisztus tanítását, de nem cselekszik, amit Ő mondott.

– Teljes védelmet a médiafertőzéssel szemben csak az kap, aki személyesen kapja a tanítást Istentől, és csak azt forgatja magában, azt osztja meg embertársaival, amit Tőle kap mindennapi lelki kenyér formájában.

A WHO MEG AKARJA TILTANI, HOGY IMÁDKOZZUNK

PRÓFÉCIA ORBÁN VIKTORRÓL

DÁNIEL PRÓFÉTA A JELENLEGI HELYZETRŐL

ŐSZTŐL EGY ÚJABB ERŐSZAKOS OLTÁSHULLÁM VESZI KEZDETÉT

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

Ha élni akarsz, tudd, hogy ebből a háborúból csupán egyetlen fegyver segítségével kerülhetsz ki győztesként. És ez a fegyver nem más, mint a kétélű éles kard, amely Teremtőnk, Jézus Krisztus által kijelentett beszéde, amelyet, ha megismersz, és beveszel a szívedbe, az Ég és a Föld Teremtőjének tökéletes védelmében fogsz részesülni. (91. Zsoltár)

Ezt se feledd: A második világháború előtt Isten figyelmeztette Európa lakóit a közelgő veszedelemre, de ugyanúgy, mint most, a legtöbben kiröhögték, és kigúnyolták azokat, akik az Ő nevében szóltak, és a híreket követve a halál útját választották.

Ezt mondja Jézus ezekről az időkről:

„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.  

Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Mt 24:6

„És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”

Jel 18: 2

„És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Mt 10:28

A FÖLDALATTI VÁROS LAKÓI – figyelmeztető álom

MAGYARORSZÁG UKRAJNA SORSÁRA FOG JUTNI

A KORMÁNY JÓVÁHAGYTA: MEGSZŰNIK AZ OLTOTTAK ÉS AZ OLTATLANOK KÖZTI KÜLÖNBSÉG

AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG