Kategóriák
Uncat

A TERMODINAMIKA ÖRVÉNYE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A TERMODINAMIKA ÖRVÉNYE
/

A termodinamika első törvénye szerint, amit úgy is neveznek, hogy az energiamegmaradás törvénye, az energia nem vész el, csak átalakul. Ha úgy tekintünk az emberre, mint egy energiahalmazra, akkor a termodinamika első törvénye szerint minden kétséget kizáróan kijelenthetjük, hogy az ember nem hal meg, csak átalakul. Magyarul nem létezik halál, csak pozitív, illetve negatív irányú átalakulás. Biblia fogalmakkal élve: menny, vagy pokol, ami a legtöbb ember számára már a földi életben elkezdődik.

Ugyanez másképp: 

A semmi nem létezik, csak a valami. A valami, ami létezik, képtelen semmivé lenni, megsemmisülni. Viszont képes átalakulni. A valami annak következtében alakul át, hogy külső hatás éri. A külső hatás nem más, mint egy minta, egy sablon, amely energiatöltettel rendelkezik. Pl. egy divathullám, egy zenesláger, egy vallás, egy politikai ideológia. Ezt a külső hatást nevezzük logosznak, avagy igének, amihez erő társul, és ami képes átformálni a létező valamit. 

A létező valami jelen esetben az ember. Tehát valaki. Az emberek külső hatásra, szemmel láthatóan megváltoznak. Hogy milyen irányba változnak, attól függ, hogy kívülről milyen hatás, milyen logosz, milyen ige éri őket. Az igazság igéje, vagy a hazugság igéje. Aki az igazság igéjét fog-adja, mennyeivé formálódik. Aki a hazugság logoszát fogyasztja, pokoli lénnyé változik. A test halála pedig nem jelenti a lélek halálát, csak annak torzulását. Más szóval a lélek (a léttudat) nem szűnik meg, hanem megdicsőül, vagy eltorzul. Angyalivá, mennyeivé változik, vagy pedig pokolivá válik, elkárhozik. 

Mindezt bárki nyomon követhetné a valóságban, de mivelhogy a legtöbb embernek a figyelme már túlságosan meg van kötözve a hazug logosszal, avagy a médiával, már nem veszi észre, hogyan torzulnak el az emberek körülötte. És aki nem veszi észre, hogyan torzulnak az emberek körülötte, ő maga is részese ennek a torzulásnak, amely nem ér véget a test halálával, (merthogy az energia nem vész el, csak átalakul). Az ember lelke (létezés tudata) sem vész el, csak átalakul. Mennyeivé, vagy pokolivá válik. 

Biblia nyelvezettel élve: Isten nem teremtett halált, csak életet. És amit Ő nem teremtett, nem létezik. 

'Krisztus azt tanította, hogy az igazság élet. Tehát a hazugság halál. Viszont a hazugság tárgya nem létezik, noha maga a hazugság igen. Ekképpen a halál tárgya (a megsemmisülés) sem létezik. Így az az ember, akiben nem Krisztus szava, nem az igazság lakozik, az a test halála után a kárhozat (torzulás) kínjára jut.' (beszelokovek.hu: Honnan tudhatjuk, hogy van pokol?) 

Konklúzió: 

A média szava, a politikai propaganda, a tudományos köntösbe öltöztetett emberi okoskodás, a vallási dogmák, babonák, egy szóval a hazugság = pokol, kárhozat, örök szenvedés. 

Jézus Krisztus szava, bizonyítottan az élet igéje = üdvösség, menny, örök élet. 

Melyiket választottad? 

Az emberek azért nem hisznek Istenben, mert úgy vélik, hogy az, amit Isten szavának mondanak, nem logikus, és nem értelemszerű. Viszont, amikor valaki rámutat az Ő szavában lévő logikára és értelemre, akkor hirtelen józan parasztok akarnak lenni, akik nem akarják túlagyalni és túlkomplikálni az életet. És elvesznek. 

'És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.' Mt 11: 17

KIK ÖLTÉK MEG JÉZUST VALÓJÁBAN (János 19)

FÖLDÖNKÍVÜLIEK SZÉKELYFÖLDÖN

MIÉRT NEM TUDSZ BESZÉLNI ISTENRŐL?

VAKCINA ÉS SZEX

A PÉNZ ELVÉTETIK – figyelmeztető álom

LÁTTAM A HÁBORÚT – figyelmeztető álom

OVERDOSE – Egy szúnyog üzenete

TWISTED SISTER – TOPELLA