Kategóriák
Uncat

VAN PÉNZ BŐVEN

Van pénz bőven. Ráadásul még a nap is kisütött. Mindenki siet, hogy azt a sok fontos dolgot elvégezze. De Isten azt mutatja, hogy fekete fellegek közelegnek, és sokaknak már késő lesz fedezékbe vonulni, mielőtt azok ideérnek, mert nem éltek, hanem visszaéltek az Úristen kegyelmével és türelmével.
Ha itt és most nem vágysz arra, hogy azt cselekedd, amit Isten mond neked, és amire Ő adja az örömöt és a lelki békét, a tested halála után ez mitől változna meg hirtelen?

Ez nem akkor volt, hanem most van:
„Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe…” Mt 22:2
Mindenki azokért a dolgokért dolgozik, amiket ő gondol fontosnak, és nem azokért a dolgokért, amiket Isten gondol fontosnak. Ezért az utolsó órában a legtöbb embernek nem lesz semmilyen kapaszkodója, és a feneketlen szakadékba fog zuhanni a lelke.
Vigyázz, mert az elméd azt mondja, hogy még sok van addig az óráig. De Jézus szava szerint úgy jön el az az óra, mint éjjel a tolvaj. Ezért a legtöbben nem lesznek rá felkészülve.
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” Mt 25:41
Az okos szüzeknek pedig bőségesen van olaj a lámpásukban. Ezért a sötétség órájában nem lesznek sötétségben.