Kategóriák
Uncat

HARAPÓS BÉKE

Akiknek csak addig kellett Isten, amíg oltalmazta őket a nehézség idején, lassan, de biztosan vissza fognak menni a világba, hogy a világ sorsát örököljék, amiben hittek, amiért éltek, amit életidejükkel és életerejükkel támogattak. Akik pedig őszintén vágytak arra, hogy az Ő országa jöjjön el, és az Ő akarata legyen meg még a földi életükben is, megtartatnak örökre, hogy miután lejár az idő, korlátlan és örök érvényű hozzáférést kapjanak mindenhez, amit Isten teremtett.

A COVID utáni álnyugalom és hamis béke is a szétválasztódás része. A célja az, hogy az a konkoly, amely méltatlanul került a búzába, visszakerüljön a helyére.

Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Lk 10:2

Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Jn 4:35

Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Jn 4:38
https://is.gd/3D1sr1