Kategóriák
Uncat

LILITH

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
LILITH
/

Ki volt Lilit? Mit tett ő? És most hol van?

Amit az ember tudásnak nevez, valójában nem tudás, csak a múltbeli információk összegzése, variálása és kombinálása. Magyarul számítástechnika.
A tudomány egyik jelképe a bagoly. Könyvkiadók használják a bagolyfejet, mint szimbólumot. Iskolai kellékeken, tanszereken is gyakran rajta van. A bagoly egy okkult szimbólum, mert az emberi tudást dicsőíti, magasztalja, ami halál. Épp annak köszönhető, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, hogy a tudásunkat istenítettük: az elbukott világról való tudásunkat, és az Istenről alkotott tudásunkat, a gnózist (teozófia, filozófia, teológia, antropozófia stb).
De amit az ember tudásnak nevez, valójában nem tudás, csak a múltbeli információk összegzése, másolása, variálása, kombinálása, ismételgetése.
Isten pedig azt mondja, amely napon eszünk a tudás(-unk) fájának gyümölcséből, meghalunk. Bekerülünk a lelki halálba. Kialszik a lelkünk. Elveszítjük az Isten lelkével való kapcsolatunkat. Ez az első halál. A test halála a második.)
Magyarul, amikor azokra az információkra kezdünk építeni, amit bevettünk a fejünkbe, amiket az agyunkban, a tudásunk fáján tároltunk, meghalunk, mert akkor már nem Istenben, az Ő szavában, a Szent Lélek jelenlétében, és vezetésében bízunk, hanem a fejünkben tárolt múltbeli információhalmazokban, amelyek összekötnek bennünket a múlttal, ami halott, mert már nincs. Ekképp mi is meghalunk.
A gyermek halhatatlan. A halandóságot pedig úgy kapja el, hogy eltanulja azt a felnőttektől, akik már benne vannak az első halálban, a lelki halálban. Ezért van az, hogy a gyermeket felnevelik, felnőtté teszik ahelyett, hogy ők is gyermekké válnának.
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” Jn 11:25
Ez akkor van, amikor az ember újonnan születik. Jézus szavai által a mi Atyánk megmutatta, hogy felnőttként, hogyan születhetünk újjá, hogyan lehetünk újból gyermekek.
– Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, semmikképp nem mentek be Isten országába. – mondja Jézus.
Viszont ehhez fontos megtagadnunk a tudást, amit annyira megszerettünk, és istenítünk. A tudás fájának gyümölcsét, az agyunk tartalmát, mert az agy folyton, múltbeli információkkal, precedensekkel, halott gnózissal akarja kezelni az aktuális helyzetet, azáltal visszahúzva bennünket (bensőnket) a múltba, ami halott, mert már nincs. Így válunk újból lelki halottakká, halandókká.
Ezért, aki gyermek, nem az agyában, nem a saját értelmében bízik, hanem Krisztus szavára hallgatva, Isten élő jelenlétében, a Szent Lélek élő tudományában és erejében. Ekképp nem a múltbeli precedensek szerint reagál az új élethelyzetekre, hanem az Isten Élő jelenlétéből. Ezért a Sátán nem tudja legyőzni őt. Ugyanis neki mindig olyan válasza van, amit a fenevad, avagy a rendszer nem tud kiszámítani. A gyermek nem egy megkövesedett, régi séma szerint reagál a dolgokra, amit a Sátán is ismer, hanem az Élő Isten, a Szent Lélek jelenlétéből, amihez a Sátánnak, a fenevadnak, a mesterséges intelligenciának, az emberi tudománynak nincs hozzáférése. Viszont ez újjászületés nélkül lehetetlen.
Ha az ember mindig a betanult sémák szerint reagál az aktuális élethelyzetekre, akkor ugyanazt teszi, amit a gép, amit a fenevad.
Az én számítógépem is betanult sémák, programok szerint reagál a külső ingerekre. Ugyanezt teszik a saját elméjük tartalmában, tudásukban bizakodó emberek is, akik jelképesen (még mindig) a sátán fiai, a tévelygés gyermekei, mert testi gondolkodásban, más szóval az első halál állapotában vannak. Mindenki a Sátán gyermeke, aki a saját értelmében bízik. (Ez 28:4, Jer 17:5)
Boldog, akiben nincs emberi értelem (lelki szegény), vagy ha van is, nem abban bízik. (Mt 5:3, Péld 30:2)
Isten gyermeke, nem a precedensek alapján dönt, hanem a Szent Lélek sugallata által. Ezért Ő szabad. Nincs lekötelezve a Sátánnak, a Fenevadnak, amely a precedensek alapján, a felhalmozott gnózisra, tudáshalmazra építi birodalmát.
Ezt mondja az Úr Jézus: „Ami testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.” Jn 3:6
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” Jn 11:25
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 2Kor 5.17
Boldog az a szív, mely felfoghatja ezeket a dolgokat.
Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

https://kialtoszo.hu/honnan-szarmazik-a-testi-vagy/

https://kialtoszo.hu/reakcioemberek-bolygoja/

https://kialtoszo.hu/ongyilkossagba-kergeti-a-fiatalokat-a-kormany/