Kategóriák
Minden

VALLOMÁS

Kedves embertársak! Szeretnék egy rövid vallomást tenni annak érdekében, hogy a jövőben elejét vehessük az esetleges félreértéseknek, meddő vitáknak.
Senkivel sem kívánok kevélyen, netán lenézően viselkedni. Főképp az alázatos, gyermeteg szívűekkel, az igazságot éhező emberekkel nem. Viszont az sem célom, hogy képmutató udvariaskodással semmitmondóvá tegyem ezen kiírásomat.

Igen, találkoztam Isten kegyelmével, az Ő gondviselő erejével.
Igen, hiszem, hogy Jézus az élő Isten tökéletes kijelentése, aki megmutatta az élethez visszavezető utat számunkra.

DE!! Nem vagyok keresztény. 2012-ben kiléptem a katolikus szervezetből, mivelhogy meggyőződésemmé vált, hogy az többet árt az embereknek, mint amennyit használ.
Nem hiszek semmiféle keresztény mozgalomban, felekezetben, gyülekezetben. Meggyőződésem, hogy a kereszténység, mivel Isten és Jézus nevét használja, az emberek félrevezetésének a legalattomosabb és a legkifinomultabb formája. És ezzel nem állítom, hogy a kereszténységen belül nincsenek olyan emberek, akik szívük szándéka és cselekedeteik szerint közelebb állnak Isten országához, mint én.
A fenti ok miatt megvetem a vallásos rendszereket, de teljes szívemből kívánom, hogy akiket rabul ejtett ez a szellemiség, személyes bizonyosságot szerezzenek afelől, hogy Isten él, és személyesen kijelenti magát (még Biblia nélkül is) minden igazságot kereső, gyermeteg lelkületű ember számára.
Nem hiszem, hogy a Biblia Isten szava! Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy azt propagálja a kereszténység. Sőt, azt látom, hogy a Biblia bálványozása, annak istenítése még súlyosabb károkat okoz az emberek életében, mint a kereszténység maga.
Hiszem, hogy a Bibliában található bizonyságok, mint ahogy Jézus maga mondta, képesek ráirányítani az ember tekintetét az élet törvényeire. Mindazonáltal szükséges mindenkinek személyesen találkozni az élő igazsággal, a feltámadás erejével, különben farizeussá válik, aki abban a hiedelemben fogja eltölteni a hátralévő éveit, hogy ismeri Isten, miközben csak a róla szóló történeteket ismerte meg, de nincs saját bizonyossága az Ő létezéséről.

A fenti oknál fogva, mivel nekem is csak 24 óra áll rendelkezésemre naponta, azokat a személyeket, akik ismételten teológiai vitára provokálnak, figyelmen kívül fogom hagyni.
A világ hálója bőségesen kínál lehetőséget a meddő/romboló bibliai vitákra. Ezért hiszem, hogy aki abban látja az igazságot, és az élete értelmét, hogy Mózes pálcájával a kezében ítélőbírót játszik embertársai üzenőfalán, bőven talál magának alkalmat szenvedélye kiélésére, azután is, hogy letiltom a hozzászólásait az én üzenőfalamról.

Kioktatás nélkül is teljesen biztos vagyok abban, hogy rengeteg dolog van, amit nem értek, vagy amit homályosan látok. Ennek ellenére örömömet lelem a felfedezésben, a nekem adatott igazságmorzsák megjelenítésében, amelyek inspirálhatnak, bátoríthatnak más igazságszerető személyeket is, hogy személyesen vágyakozzanak megismerni az igazságot.

Meggyőződésem, hogy fogytán az idő, és mindenki életében eljön az az óra, amikor elvétetik tőle a lehetőség, és az addig összegyűjtött kincsekkel át kell lépne a földi lét küszöbét. Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy az Élet Szerzőjének kezéből és jókedvéből szerezzen elhívást, hogy igazi örömöt leljen a lélek dolgainak megcselekvésében!

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?