Kategóriák
Uncat

MIÉRT SZÉGYELLIK AZ EMBEREK ISTENT?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIÉRT SZÉGYELLIK AZ EMBEREK ISTENT?
/

Lehetséges, hogy Isten adja az embereknek, hogy szégyelljék Őt? Na de miért akarná Isten, hogy bárki is szégyellje Őt? 

Ha Isten az élet, és Jézus az élet szava, aki őt szégyelli, az életet szégyelli. Aki pedig az életet szégyelli, annak nem lehet közössége az élettel, mert a halált választotta. Na de mi az oka annak, hogy az emberek szégyellik Istent, az életet, miközben azokat a dolgokat, amelyek halált hoznak, nem szégyellik? 

Mint tudjuk, mindenki szeretne megmenekülni a veszélyből, a betegségből, de megváltozni, avagy elszakadni azoktól a dolgoktól, amelyek veszélyt hoznak, senki sem akar. 

Amennyiben az ember nem kíván elszakadni azoktól a dolgoktól, amelyek veszélybe sodorják az életét, jobb, ha szégyelli Istent. Ugyanis ha nem szégyellné, egy hazug istenképet mutatna embertársainak, és azzal sokkal többet árt mind magának, mind másnak, mint azzal, hogy szégyelli azt, aki meggyógyította a betegségből, és megmentette az ő életét. 

Ezért az, hogy valaki beszélhet Istenről, szintén ajándék azok számára, akik nem csak megmenekülni akartak, hanem megváltozni, újjászületni is az Ő szava, Jézus Krisztus által. 

„Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.

Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; 

A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” Jn 3:19

AZ ELSŐ SZERELMEM

A VILÁG LEGERŐSEBB KUTYÁJA

A SZTÁROK MIÉRT KÖSZÖNIK MEG A FIGYELMET?

LIDÉRCNYOMÁS, RÉMÁLOM, ALVÁSI PARALÍZIS OKAI

EMBEREK, AKIK ÖNKÉNT VONULNAK BÖRTÖNBE

VAKOKNAK VAK VEZETŐI

LEHET VAGY MUSZÁJ? MELYIKET VÁLASZTOD?

AZ IGAZSÁG ELLENTÉTE: A TUDATOSSÁG

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?