Kategóriák
Uncat

AZ ELSŐ SZERELMEM

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ ELSŐ SZERELMEM
/

Régebb úgy beszéltem, mintha semmi más érték nem lenne ezen a világon, mint az a beszéd, amely által élhettem. És bár kemény szavak jöttek ki ajkaimon, volt békességem, mert azokban a szavakban benne volt a Krisztus békessége.

Meggyőződésem, hogy ezekről a dolgokról csak úgy van értelme beszélni, ahogy régebb beszélhettem, teljes szerelemben, mintha ezeken a szavakon kívül semmi más nem létezne. Merthogy valójában nem is létezik semmi más ezen a világon, csak a Krisztus beszéde, amely azt mondja, hogy az Ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Teljes szívemből kívánom, hogy életem végéig úgy tudjak megnyilvánulni, ahogy az első szerelemben tettem, mert csak ebben a szerelemben van benne a gyógyulás, a feltámadás és az élet ereje. Ha valamiért ez nem menne már nekem, adja az Ég és a Föld Teremtője, hogy mielőbb véget érjen a földi életem, mert a Krisztus szerelmének tüze nélkül az élet nem élet, hanem egy giccs, egy életutánzat, amely csak arra elegendő, hogy megbetegítse, eltorzítsa, és a kárhozatba taszítsa a lelket.

Inkább töltsek még egy kevés időt a Krisztus szavának szerelemében, mint sok évet az általunk életnek nevezett giccsben, a lélek gyötrelmében!

A VILÁG LEGERŐSEBB KUTYÁJA

A SZTÁROK MIÉRT KÖSZÖNIK MEG A FIGYELMET?

LIDÉRCNYOMÁS, RÉMÁLOM, ALVÁSI PARALÍZIS OKAI

EMBEREK, AKIK ÖNKÉNT VONULNAK BÖRTÖNBE

VAKOKNAK VAK VEZETŐI

LEHET VAGY MUSZÁJ? MELYIKET VÁLASZTOD?

AZ IGAZSÁG ELLENTÉTE: A TUDATOSSÁG

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát.

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad.

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.

ÜZENET A HATALOM EMBEREINEK ‼DURVA‼

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése:

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz.

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt.

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6

Üzenet a szőlőmunkásoknak:

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?