Kategóriák
Uncat

MIÉRT KELLETT JÉZUSNAK MEGHALNIA?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIÉRT KELLETT JÉZUSNAK MEGHALNIA?
/

Sajnos már nem sokan érthetik meg e gondolatokat. De azokért, akik megérthetik, és akik erőt meríthetnek belőlük, mégis megszülettek…

„Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt? És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala. Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.”