Kategóriák
Uncat

15 ÉVIG VOLTAM BEZÁRVA

Hatalmas szolgálatot tett érted a földi családod.

…mert bizony sokan vannak, akiknek nem voltak családi problémáik, és a ‘barátaikban’ sem csalódtak. Ezért még mindig hisznek az Ádám és Éva illúzióban, és semmi okuk nincs arra, hogy keressék, és megismerjék az életet adó igazságot.

Ideig óráig jobb, ha van bennünk ellenszenv a régiekkel szemben, mint hogy minduntalan összevegyüljünk azokkal. De még ennél is jobb, ha tudunk őszintén imádkozni értük, hogy azt a kincset, amit megad a Magasságos Isten a megtört szívűeknek, valamikképp ők is megkaphassák.

„Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.” Mt 5:44

„Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.” Mk 10:29

Forrás: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093568816730