Kategóriák
Uncat

KINEK VAN JOBB DOLGA?

Kinek van jobb dolga?
Annak, akinek sok bűne volt, de minden bűne meg lett bocsájtva, vagy pedig annak, akinek kevés bűne van, amelyek nincsenek megbocsájtva?
Akinek sok bűne volt, de őszintén megbánta azokat, és belátta, hogy hatalmas szüksége van Isten irgalmára, megbocsájtó könyörületére, annak Isten az összes bűnét eltörölte, és új életet ajándékozott neki.
Viszont akinek kevés bűne van, és úgy gondolja magáról, hogy másokhoz képest jó ember, annak megmaradnak a bűnei, amelyek tovább gyilkolják az ő lelkét és az ő környezetét.
„Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.” Mk 10 31
Ki van tehát biztonságban?
Az, aki Isten kezébe helyezte életét, az Ő szavában, az Ő bölcsességében és az Ő erejében bízik? Vagy pedig az, aki emberek szavára, saját jóságára, saját értelmére és saját erejére támaszkodik Isten jósága, bölcsessége és ereje helyett?
Tudnod kell, hogy bárhogy éltél, bármit cselekedtél, ha kérsz látást a szemeidre, belátod, és őszintén megbánod bűneidet, Isten leveszi azok terhét rólad, és az újjászületés által ad neked új esélyt. Viszont, ha tagadod bűneidet, és másokra hárítasz, fokozott erővel fordulnak ellened a saját vétkeid, és az önpusztításba taszítanak téged.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne (az ő szavában), el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében (szavában).
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” 3:16

https://is.gd/RWsO3X