Kategóriák
Uncat

A TEMPLOM NEM SEGÍT

Egy lélek sem menekülhet meg azáltal, hogy templomba jár, csak azáltal, hogy ő maga a templom.
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1Kor 6:19
(Ezért mondjuk Istennek, hogy legyen meg a te akaratod.)
„…mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” Lk 17:21
„Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” Jn 14:23

Egyetlen lélek sem menekülhet meg azáltal, hogy gyülekezetbe jár, csak azáltal, hogy ő maga a gyülekezet.
„A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.” Zsid 13:2
„A ki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; a ki pedig engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.” Jn 13:20
Egyetlen lélek sem menekülhet meg azáltal, hogy neki szolgálnak, csak azáltal, hogy ő szolgál másoknak, mint ahogy a Mindenható Isten felszolgálja az élletet az Ő gyermekeinek.
Aki önmagának szolgál, az egymaga marad. Aki pedig az embertársait szolgálja, azt szolgálja az Atya, és mindenét neki adja.
https://is.gd/rM2Lgn