Kategóriák
Uncat

HÁZSZENTELÉS 2024 – Gyergyószentmiklós

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
HÁZSZENTELÉS 2024 - Gyergyószentmiklós
/

Noha 2023 utolsó napján Isten megszentelte a hajlékomat az Ő gyermeke által, úgy volt kedves neki, hogy a katolikus házszentelőket is beengedjem.

A katolikus egyház és szövetségesei, az intézményesített keresztény vallási szervezetek az elmúlt években emberek sokaságát küldték a halálba. Tették ezt lelki értelemben az általuk terjesztett hazug tanokkal, és babonákkal, Krisztus beszédének felhígításával, az újjászületés fontosságának elhallgatásával; testi értelemben pedig azáltal, hogy a Mindenható Isten oltalma helyett híveiknek a vírus hatalmát, és az oltás fontosságát hirdették. 

Ezért ítélet alatt vannak. De nem csak ők, hanem minden egyes ember, aki a történtek után továbbra is elutasítja Krisztus életre hívó szavát, és az ő beszédükre hallgat. 

Nemsokára be fog teljesedni rajtuk az Élő Isten szava, aki ezt mondja: 

»Menjetek ki onnan, én népem, hogy részesei ne legyetek az ő gonoszságainak, és ne legyen részetek az őt érő csapásokban, mert bűnei az égig hatoltak, és Isten megemlékezett gonoszságairól. (Jer 51,9) Fizessetek neki vissza, mint ahogy ő is megfizetett nektek, és kétszeresen viszonozzátok cselekedeteit; a pohárba, amelybe ő töltött, töltsetek neki kétannyit! Amennyire dicsőítette önmagát és gyönyörűségben volt, annyi gyötrelmet és gyászt adjatok neki, mert így szól szívében: ‘Mint királyné, ülök a trónon, és nem vagyok özvegy, gyászt nem fogok látni!’ Ezért egy napon jönnek rá a csapások, a halál, gyász és éhség, és tűz fogja megégetni; mert erős az Isten, aki őt megítéli!«” 

Jelenések 18:4

Aki hallja, és érti e szavakat, meneküljön ezekről a helyekről, hogy elkerülje azokat a csapásokat, amelyekkel lesújt rájuk az Élő Isten az emberiség ellen elkövetett bűneikért. »Bizony, bizony mondom neked: aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát.« Jn 3:3  

A MAGYAROK LEVÁLTOTTÁK ISTENT

MEZÍTELEN PAPBÁCSI

MIT HOZ 2024? – Ellenségből barát, barátból ellenség