Kategóriák
Uncat

A MAGYAROK LEVÁLTOTTÁK ISTENT

A magyarság azt tette Istennel, amit egy rossz földi vezetővel szokás. Közös megegyezés alapján leváltotta, lecserélte Őt egy olyan istenségre, amely azt ígérte neki, hogy eleget tesz az ő kívánságainak. 

Ilyen módon jött létre a magyarok számára a katolikus isten, az amerikai keresztény megújulás isten, a fidesz isten, az uniós pénzek istene, a keresztény fesztiválok istene, az önmegvalósítás istene, a földi jólét és kényelem istene, és az összes többi olyan istenség, amelyet közös összefogással, és közmegegyezéssel hoztunk létre azzal a céllal, hogy kielégítése földi/testi igényeinket. Azokat az igényeket, amelyeket szintén közös tanácskozással és megegyezéssel teremtettünk, és ültettünk bele gyermekeink szívébe, hogy élvezhetőbbé tegyük az édenen kívüli állapotot ahova lázadásunknak és bűneinknek köszönhetően kerültünk. 

Csupán egyetlen gond van ezekkel az istenekkel, amelyekre lecseréltük az Élő Istent, Jézus Atyját, az Ég és a Föld Teremtőjét. Nevezetesen az, hogy mivel nem valóságosak, hanem a mi elménk szüleményei, nem az életre visznek, hanem a betegségbe, a fájdalomba és a lélek kárhozatába. Arra a helyre ahova mindenki igyekszik annak ellenére, hogy senki sem kívánkozik. 

Sajnos sokan ezt amire megértik, már túlságosan késő lesz, hogy teljes szívükből kimondják: Uram vétkeztem ellened és az élet ellen, könyörülj rajtam az Úr Jézus nevéért és véréért. Hogy miért lesz túl késő? Azért, mert ahhoz, hogy teljes szívvel tudjanak fohászkodni, tudniuk, és érteniük kéne, mi történt a kereszten. Amikor megtudhatták volna, túlságosan el voltak foglalva az ő nagyon fontos dolgaikkal, és amikor meg akarnák tudni, már nem lesz, aki elmondja nekik, hogy miben segíthet nekik az, amit Jézus Krisztus önként vállalt a kereszten. 

Számodra talán még nem késő, ha ebben a momentumban gyermeki alázattal kéred, hogy megláthasd, mi van a szívedben, ami téged elválaszt, és egyre távolabb visz az élettől. És ha megkapod a látás ajándékát, bár fájni fog, amit az élet ellen tettél, ha őszintén megbánod, és a Feltámadt kezébe helyezed az életedet, feloldozást nyersz minden teher alól, amely lefelé húzza a lelkedet. 

Ezt mondja Jézus:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál.  Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11:28

https://is.gd/rM2Lgn