Kategóriák
Minden

HÁBORÚS HÍREK: GYŐZÖTT AZ IGAZSÁG

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
HÁBORÚS HÍREK: GYŐZÖTT AZ IGAZSÁG
/

Bevallom, tegnap az utolsó élő adást úgy készítettem, hogy azt éreztem, ennyi volt, nincs tovább, elfogyott a benzin, kár ezt erőltetni. Talán érződött is a hangomon a reménytelenség, hogy már nem látom értelmét a kimondott szónak, nem tudok hinni abban, hogy van még, aki meghallhatja. Este lefekvés előtt csak annyit kaptam Istentől, hogy nem kell erőlködnöm, bőségesen elég nekem, hogy Ő tökéletes.

Az a szomorú helyzet, hogy harc közben sokszor elfelejtünk egy nagyon fontos dolgot, ami a vesztünket okozhatja. Nevezetesen azt, hogy nem kell győzzünk. Az igazi harcosnak nem az a dolga, hogy megnyerje a csatát, hanem az, hogy sose felejtse el, hogy a csata már meg van nyerve: a győzelem ELVÉGEZTETETT. Isten tökéletes, életet adó szava, Jézus Krisztus már kétezer évvel ezelőtt megnyerte azt a háborút, amiben mi most benne vagyunk, és a mi dolgunk nem az, hogy győzzünk, hanem az, hogy bemenjünk abba a győzelembe, amely elő van készítve a számunkra, amely Isten Szentje által ELVÉGEZTETETT. Csak ezzel a meggyőződéssel válhatunk mi magunk is az Istentől ajándékba kapott győzelem eszközévé azok számára, akik még megmenekülhetnek. Csak úgy lehetünk fegyver az Ő kezében, ha mindig szem előtt tartjuk azt az egyszerű tényt, hogy a csata, amelyben részt veszünk, már meg van nyerve, és még csak amiatt sem aggódhatunk, hogy elfogy az üzemanyag, mert mindig teletölti a tartályunkat Valaki. Ráadásul ingyen…

A WHO MEG AKARJA TILTANI, HOGY IMÁDKOZZUNK

PRÓFÉCIA ORBÁN VIKTORRÓL

DÁNIEL PRÓFÉTA A JELENLEGI HELYZETRŐL

ŐSZTŐL EGY ÚJABB ERŐSZAKOS OLTÁSHULLÁM VESZI KEZDETÉT

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

Ha élni akarsz, tudd, hogy ebből a háborúból csupán egyetlen fegyver segítségével kerülhetsz ki győztesként. És ez a fegyver nem más, mint a kétélű éles kard, amely Teremtőnk, Jézus Krisztus által kijelentett beszéde, amelyet, ha megismersz, és beveszel a szívedbe, az Ég és a Föld Teremtőjének tökéletes védelmében fogsz részesülni. (91. Zsoltár)

Ezt se feledd: A második világháború előtt Isten figyelmeztette Európa lakóit a közelgő veszedelemre, de ugyanúgy, mint most, a legtöbben kiröhögték, és kigúnyolták azokat, akik az Ő nevében szóltak, és a híreket követve a halál útját választották.

Ezt mondja Jézus ezekről az időkről:

„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.  

Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Mt 24:6

„És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”

Jel 18: 2

„És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Mt 10:28

A FÖLDALATTI VÁROS LAKÓI – figyelmeztető álom

MAGYARORSZÁG UKRAJNA SORSÁRA FOG JUTNI

A KORMÁNY JÓVÁHAGYTA: MEGSZŰNIK AZ OLTOTTAK ÉS AZ OLTATLANOK KÖZTI KÜLÖNBSÉG

AZ OROSZOK TÁMADTAK, AMERIKA ÉGNI FOG