Kategóriák
Uncat

FELNYITOTTÁK A NEGYEDIK PECSÉTET MAGYARORSZÁGON

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FELNYITOTTÁK A NEGYEDIK PECSÉTET MAGYARORSZÁGON
/

És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, a mely ezt mondja vala: Jőjj és lásd.
És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Jel 6:7

A PÁPALÁTOGATÁSNAK KÖZE VAN VÁGÓ ISTVÁN HALÁLÁHOZ