Kategóriák
Uncat

A TÖRVÉNY NŐ

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A TÖRVÉNY NŐ
/

A nő állandóan számon kéri a férfin azt a törvényt, amelyet a férfi hozott létre. Ekképp a férfi alárendeltjévé válik annak a törvénynek, amelyet ő maga hozott létre, amikor elfordult a teremtés istenadta rendjétől. Viszont mivel testi értelemben a nő alárendeltje a férfinak, alárendeltje a törvénynek is, amelyet számon kér a férfitól. Így hát mindketten alárendeltjei annak a törvénynek, amelyet elfordulva az élet istenadta rendjétől közös megegyezéssel (összeesküvéssel) létrehoznak, és fenntartanak. A törvény dolga pedig az, hogy megtörje őket.

„Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.” (1 Mózes 3:19)

A kérdés csupán az, hogy van-e garanciája az embernek, és ha van, mi a garanciája arra, hogy a lelke nem szenved kárt , miközben a törvény porrá zúzza az ő testét.

A fentiek alapján talán könnyebb megérteni Pál szavait:

„Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Galátzia 3:27

.. és az is, amit Jézus mond, ha újonnan nem születünk az Ő szava és Isten ereje által, és olyanok nem leszünk, mint a gyermekek, semmiképp sem láthatjuk meg Isten országát.

A törvény a válaszfal a pokol és a menny között. A pokol a törvény alatt, az élet pedig a törvény felett helyezkedik el.

LIDÉRCNYOMÁS, RÉMÁLOM, ALVÁSI PARALÍZIS OKAI

EMBEREK, AKIK ÖNKÉNT VONULNAK BÖRTÖNBE

VAKOKNAK VAK VEZETŐI

LEHET VAGY MUSZÁJ? MELYIKET VÁLASZTOD?

AZ IGAZSÁG ELLENTÉTE: A TUDATOSSÁG

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát.

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad.

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.

https://kialtoszo.hu/uzenet-a-hatalom-embereinek-durva/

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése:

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz.

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt.

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6

Üzenet a szőlőmunkásoknak:

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?