Kategóriák
Uncat

VISSZATÉRÉS – fontos figyelmeztetés

Ha leveszi tekintetét az igazságról, mindenki abba az állapotba tér vissza, amiben volt, mielőtt Isten kegyelme megérintette őt.
Aki alkoholista volt, visszamegy az alkoholizmusba, de rosszabb lesz az állapota.
Aki mozgáskorlátozott volt, mielőtt Isten meggyógyította őt, visszaesik ugyanabba a betegségbe, de rosszabb lesz az állapota.
Aki az öngyilkosság előtt állt, amikor Isten megszólította őt, visszamegy ugyanabba az állapotba, és végre is fogja hajtani az öngyilkosságot.
Aki vak volt, amikor Isten megszólította, vissza fog esni a vakságba, de rosszabb lesz az állapota.
Aki depresszióban, lelki halálban volt, mielőtt Isten megszólította, vissza fog térni a lelki halálba, de rosszabb lesz az állapota, és fennáll a veszélye, hogy örökre benne marad a lelki halálban.

A ki velem nincs, ellenem van; és a ki velem nem takar, tékozol.
Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem.
És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt.
Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél.

Lk 11:23-26