Kategóriák
Uncat

VILÁGBAJNOK LETT A FIAM

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
VILÁGBAJNOK LETT A FIAM
/

– Mi a titka annak, hogy egy gyermekből sikeres, a világ által elismert, híres személy lesz? 

– Milyen hozzáállásra van szükség a szülő részéről, hogy az ő gyermeke meg tudja valósítani önmagát? 

– Mit tud adni a társadalomnak a gyermek azáltal, hogy eléri a csúcsot? 

Így válik 'baj-nokká' a gyermek:

A szüleitől szeretet helyett pénzt kap, és halott tárgyakat. Ekképp nem a szeretet, nem az élet szere épül be az ő személyazonosságába, hanem a halott, testi dolgok, amiket kap az anyagias, földhözragadt szülőktől és a lélektelen társadalomtól. Minél több halott dologgal van körülvéve a gyermek, annál erősebb a test tudata, annál inkább a testtel azonosul.

Miután a gyermek lelke súlyosan sérül, és felépíti ezt a hazug testi identitást, a rendszernek nem kell mást tennie, mint törvényekkel sújtani, folyton támadni ezt az hamis énképet.

Minél erősebben támadja a rendszer a gyermeket, ő annál jobban védekezik, és ‘fejleszti a testét’ a testi énképét. Így lesz egyre erősebb a testi identitása, miközben kialszik a lelkiismerete.

Végül pedig egy érzéstelen fenevaddá változik. Így születik meg a tökéletes európai polgár, a lélektelen termelő-fogyasztó biorobot, amelyben folyamatosan torzul és haldoklik a lélek. Amikor a lélek annyira eltorzul, hogy átlépi a menthetetlenség küszöbét, a test meghal, és rá rothad a lélekre. Ez a pokol tüze, a kárhozat.

Ezt mondja Jézus. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket mondottam néktek, lélek és élet.

Ki vagy te, mi vagy te? A test, vagy a lélek? Milyen a lelked állapota? Mit táplálsz? A testet, vagy a lelket?

Közoktatás címszó alatt megfosztod a gyermeket a játékosságtól, a gyermetegségtől.

A vallással hamis, babonás istenképet táplálsz a fejébe. Ezek által ő elveszíti az istenadta gyermeki identitását, értékét, és azzal együtt az élete értelmét.

Azután az eredeti, Isten által elképzelt, rend helyett létrehozol egy ‘új társadalmi rendet’, és meggyőzöd őt arról, hogy fontos és hasznos szereplője lehet annak.

Felkínálsz számára több személyazonosságot, amelyek közül választhat. Szakmák, hobbik, szenvedélyek, munkahelyek, titulusok, pozíciók.

Ha ezt elfogadja, a magára vállalt szerep által a régi, igaz énkép helyett kap egy vadonatúj hamis énképet. Ily módon az istenadta örök érték helyét átveszi az önértékelés. A szeretet helyét pedig az önszeretet.

Ezek után nem kell mást tenni, mint néha megdicsérni, néha pedig megtámadni azt az énképet, amit tőled kapott. Ha megdicséred a hazug énképet, amivel azonosul, értékesebbnek fogja gondolni magát. Ha pedig megtámadod a hamis énképet, megvédi azt.

Így elérted, hogy foggal-körömmel ragaszkodjon a tőled kapott énképhez és a dicséretekből táplálkozó önértékeléshez, amely benne tartja őt ebben az erkölcstelen, önpusztító rendszerben; abban mesterségesen létrehozott gépezetben, amely száz százalékig kiszipolyozza az ő lelkét, felemészti az élete idejét és energiáját.

Közben sokasodik is, hogy amikor végleg lemerül az ő lelke, legyen helyette utánpótlás, akit szintén meg lehet fosztani az istenadta identitásától, és fel lehet ruházni egy hamis identitással, amelyet élete végéig védelmezni fog, mígnem ugyanarra a sorsra jut, mint az ő elődje, és eltemetik.

Kívánom, hogy a Jóságos Isten adjon megértést mindenkinek, aki ezt olvassa.

Adja meg neked azt a kegyelmet, hogy a büszkeséget félretéve gyermeki alázattal tudj fohászkodni, hogy megláthasd, miben és miért éltél mostanig, merre tart az életed, és hogyan nyerheted vissza azt a tiszta, gyermeki identitást, amelyet Teremtőd, az Élő Isten elképzelt!

Akinek fontosabb az emberek dicsérete és a büszkesége, mint Isten dicsérete (a lelki béke), nem értheti meg e szavakat. „Aki pedig keres, az talál, aki kér, annak adatik. Boldog, aki éhezi, és szomjazza az igazságot, mert meg fogja ismerni azt, és szabaddá válik általa.” (Jézus)

December 31. után szinte lehetetlen lesz az életet választani. A növekvő nyomás hatására az emberek pánikba esnek, és mindenki a testét akarja majd megmenteni. A látható veszedelem miatt, amely fenyegetettséget jelent a test számára, mindenki a láthatókat akarja majd menteni. Ezért még kevésbé fogják hallani a Lélek hangját. 

Ezt mondja az Úristen. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt. Aki pedig elengedi az életét Jézus Krisztus szaváért, örökre megtarthatja azt. Mt 16:25

Ő tudta, milyen nagy a tétje a földi életnek, annak, hogy az emberek az Ő szava mellett döntsenek, ami megmentheti őket. Tudta, és elmondta, mi lesz velük, ha továbbra is saját magukban, emberi értelemben, és emberi erőben bíznak, földi vezetőket és 'jó barátokat' követnek. 

Szinte könyörgött nekik, hogy ha másért nem, legalább az ő cselekedeteiért, az általa tett csodákért higgyenek az ő szavának, hogy megmenekülhessenek. Akik hittek neki, meg is menekültek, és már testben láthatták a mennyet, mint István. Azokat, akik nem hittek, bedarálta a rendszer, az emberek által létrehozott vallási és politikai rendszerek. 

Éppen úgy, mint a COVID időszak alatt, amikor is a vallási és a politikai vezetők más elöljárókkal és hírességekkel karöltve egyetértettek abban, hogy a vakcina az egyedüli megoldás, és meggyőzték az embereket erről, akik közül a rossz döntés miatt rengetegen megbetegedtek és elvesztek. 

Eközben sokan azok közül, akik az Élő Isten szavának hittek, még csak megfázási tüneteket sem produkáltak, nem teszteltettek, nem oltattak. Ahelyett arról beszéltek, hogy Jézus szava által ma is meg lehet gyógyulni, és oltalmat lehet nyerni mindenféle betegséggel, és emberek által létrehozott vírusokkal, mérgekkel szemben. 

Egyesek, akik hallgatták a beszédüket, és örömmel fogadták, minden betegségből meggyógyultak. Mások pedig az oltás mellékhatásaiból kaptak gyógyulást annak bizonyságául, hogy amit hallhattak, élő igazság. 

Ugyanez a történet fog ismétlődni újból, de sokkal erőteljesebben. Sokan, akik nem válaszolnak erre a hívó szóra, nem fordulnak személyesen Istenhez látásért, és a bűneik bocsánatáért, és nem ismerik meg Jézus beszédét, nem fogják hallani Isten figyelmeztetését. Ezért amikor jön a veszedelem, kénytelenek lesznek földi vezetőket követni, földi szeretteiknek hinni, vagy a saját értelmükben bízni, és el fognak veszni. 

Számodra talán ez volt az utolsó figyelmeztetés, miszerint, aki Isten szava helyett emberek szavára fog hallgatni, el fog veszni. 

Ezt mondja Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” 

Ne emberekre, vallási, és politikai vezetőkre figyelj, ne 'a jó barátok' véleményére adj, és ne a saját értelmedre támaszkodj, mert elveszel. 

Válaszd inkább az életet ma, amíg még megteheted. Te e szavak által a Mindenható Isten kegyelméből egy újabb (talán egy utolsó) hívást és esélyt kaptál az életre. 

Ha megértetted, küld el ismerőseidnek ezt a figyelmeztetést, hogy mások is esélyt kapjanak a megmenekülésre és az életre. 

„Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!” Mt 10.8

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Ezt mondja az Úristen, az Ég és a Föld Teremtője: 

Azok a férfiak, akik a 'maguk módján' szeretik feleségüket és gyermekeiket, és a 'maguk módján' tisztelik Istent, nemsokára el lesznek szakítva a családjuktól, és a legtöbben sosem fogják viszontlátni szeretteiket. 

A torz nem tudja magáról, hogy torz, mert fokozatosan torzult el, és hozzászokott a torzuláshoz. 

Azért mondja az Úristen, hogy Őt kérjük, hogy mutassa meg, mi van a szívünkben, mert a szívünkkel együtt a szemünk látása is eltorzult, és képtelen megítélni saját magát. 

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” 

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Mostantól, kb. 3.5 éven keresztül, egyre növekedni fog a nyomás az emberiségen. (Jel 14:19) 

Az apokalipszis lovai hozzád is el fognak jönni: 

Fehér ló – betegség, egészségi problémák, fájdalom. Vörös ló – veszekedés, háborúság, lelki békétlenség, depresszió. Fekete ló – nélkülözés, szegénység, éhínség. Sárga ló – halál. 

Ha nem ismerted meg az igazságot, amit az Úristen kijelentett Jézus szavai által, nem fogod megérteni, mi történik körülötted. Ha nem születtél újjá, és nem hallod Teremtőd szavát, amikor jön a veszély, kénytelen leszel embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmedre támaszkodni. És elveszel. 

A vallási és a spirituális vezetők, a politikusok, a tudományos szaktekintélyek, és a celebek, mivel ők maguk sem ismerték meg az igazságot, a feneketlen szakadék felé fogják terelni a tömeget, mint ahogy tették a COVID időszak alatt is. Az emberkövetés mindenkit a halálba visz!! (Jer 17:5, Mt 15:14, Jel 18:4)

Az Úristen megtartó szavának ismerete és ereje nélkül senki sem fogja túlélni a veszedelmet, amely hirtelen, és váratlanul fog jönni erre a nemzedékre. (1Thess 5:3)

Az értetlenség helytelen döntések sorozatát fogja eredményezni, ami még több problémához, és fájdalomhoz vezet. A média hazugságai és a tudatlanság hiábavaló küzdelmet, és félelemet fog szülni benned, ami miatt eltorzul, és kárba vész a lelked. (Lk 21:26) 

A fenti sorok célja nem az, hogy rád olvassa a végzetet, hanem az, hogy arra ösztönözzön, hogy kérj látást a szemeidre Istentől, amíg megteheted, hogy megmenekülhess mind te, mind a te családod. 

Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és (meg-)találtok. A látás és az igazság ingyen van. Ajándék a Mindenható Istentől, az Ég és a Föld Teremtőjétől azok számára, akik személyesen Hozzá fordulnak. Nincs szükség semmilyen vallásra, emberi közbenjárókra, csak újjászületésre és személyes kapcsolatra Isten lelkével. (Jn 3)

Viszont, aki nem kéri, és nem keresi az Ő szavát, nem fogja megkapni a tisztánlátást, és el fog veszni az emberi gondolatok labirintusában, amely felemészti az ő lelkét. 

Bizonyságot teszek az Ég és a Föld Teremtője előtt, hogy te a mai napon, e szavak által figyelmeztetve voltál, és döntöttél. Aki azt mondja, hogy nem döntött, az is döntött, hisz bár tudomást szerzett az igazságról, a megmenekülés egyetlen lehetőségéről, úgy határozott, hogy marad azon az úton, amin eddig is járt, ami a széles út, a tömegek útja, és amely a pusztulásba visz. 

Azt mondja az apostol, hogy az igazság, a keresztről való beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek, viszont a szelídek és az alázatos szívűek számára Isten megtartó ereje. 

Te mit gondolsz? Bolondság, amit a fentiekben olvastál, vagy az Úristen féltő figyelmeztetése? 

Ezt mondja az Ég és a Föld Teremtője: 

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” Jer 33:3

A fenevad bélyegének jelentése: 

https://is.gd/n5sgH6

Ebben a hangos üzenetben bővebben ki van fejtve, mi is a fenevad bélyege, és hogyan veszik azt fel az emberek magukra anélkül, hogy tudnák mit cselekednek. 

FIGYELMEZTETÉS PÉTERNEK – A fenevad bélyegének jelentése

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

http://kialtoszo.go.ro