Kategóriák
Uncat

VÉRHÓLYAG A GYERMEK HÁTÁN – tanító álmok

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
VÉRHÓLYAG A GYERMEK HÁTÁN - tanító álmok
/

A szülők mindenféle orvosi beavatkozás nélkül meg tudnák szüntetni a gyermekeik fájdalmát, ha megértenék ezt az egyszerű igazságot.

Borzalmas idők következnek. Jézus szavai szerint sokan a félelembe fognak belehalni. Isten segít(-ene), de akik most nem akarják hallani az Ő szavát, akkor sem fogják tudni meghallani, amikor már a küszöbön lesz a veszedelem. Ezért nem fogják tudni elfogadni az Ő segítségét.

Aki nem éhezi, nem szomjazza az igazságot, megmarad abban, amit eddig életnek hitt. Nincs ahogy meglássa az élet világosságát, mert a szabad akarat azt jelenti, hogy Isten felkínálja számunkra a világosságot, de nem fogja ránk erőltetni azt.

A rendszer azokat fogja a leghamarabb megölni, akik hisznek benne, függetlenül a státuszól és a hatalmi pozíciótól. Akik nem ismerték meg az igazságot, automatikusan hisznek a rendszerben. Sokan úgy hisznek benne, hogy gyűlölik azt. Mindenki hisz a rendszerben, aki nem ismerte meg Isten szavát. Ugyanis minden, ami Isten szaván kívül van, az élet rendjén kívül van, a rendszerhez tartozik.

Isten szava nem a Biblia! A Biblia, legfőképp Jézus szavai (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma) megmutatják, mit jelent az újjászületés, és mit jelent személyesen hallani Isten szavát, ami a mindennapi kenyér a lélek számára.

Aki nem hallja az Ő szavát, nincs újjászületve, az ilyent nem tudja vezetni Isten. Az ilyent a rendszer vezeti a valláson, a politikán, a médián és a testi gondolkodáson keresztül. Viszont ezek közül a legtöbben azt hiszik, hogy a saját akaratukat cselekszik, nekik senki sem parancsol. Mégis a rendszer az, aki megszámolja, számon tartja, és számon kéri őket. Ha megromlik az egészségük, szintén a rendszerhez fordulnak segítségért.

Az a bizonyítéka annak, hogy valaki hallja Isten szavát, hogy nem tudja elhallgatni azt. Amit Istentől hall, továbbadja embertársainak, hogy minél több emberhez eljusson az élet világossága.

Csak azokat tudja, és fogja megvédeni Isten, akik kapják Tőle a mindennapi lelki kenyeret, hallják, és továbbadják az Ő szavát, és azt cselekszik, amit Ő mond nekik. Csak így tudja oltalmazni és megvédeni a Mindenható Isten az Ő gyermekeit.

Az álom címe: Utolsó lehetőség:

A LEGNAGYOBB IGAZSÁG a világon nem az, amit tőlem hallasz, hanem az, amelyet a te ajkaid által szól Isten. Csak azáltal lehetsz teljesen szabad.

„A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.”

„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.”

A HÉT ANGYAL KITÖLTI POHARÁT AZ EMBERISÉGRE, KEZDETÉT VESZI A VÉGÍTÉLET.

Mindenki meg fogja látni, hogy a tudomány emberei, a vallási és a politikai vezetők átverték őt. De mivel nem kereste, és nem ismerte meg személyesen az igazságot, nem fogja tudni, hogyan védheti meg magát a csapásokkal szemben, és elvesz.

AZ IGAZI TÜKÖR a környezetünk, a családunk, amely valóságosan mutatja, milyen a lelkünk. A hamis tükör a világháló, a szórakoztató ipar, amely azonnal szép és jó dolgokat ad nekünk anélkül, hogy változnánk. Amikor meghalunk, az igaz tükröt magunkkal visszük, mert az bennünk van. A hamis tükör pedig a halálunk után elvétetik, mert az csak kint volt, és ami kint van, elmúlik. Marad a semmi, a belső üresség, a pokol. Ki a családod?

“Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim? És kinyujtván kezét az õ tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nõtestvérem és anyám.” Mt 12:48

A FORGATÓKÖNY

Az amerikai világmédia elkápráztatta, megbabonázta, és médiafüggővé tette Magyarországot. Ekképp az emberek figyelmét, idejét és életerejét arra irányítja, amire akarja. Jelen esetben a háborúra. A háborút lehetetlen lenne kirobbantani az emberektől a médiapropaganda által ravasz módon ellopott életerő nélkül.

Tehát a magyar emberek életenergiájából, és az ő egyetértésükkel lesz megszervezve a magyarországi tömegmészárlás, amiben mindenki el fog veszni, aki minden figyelmeztető szó ellenére is a média hazugságait választotta. A vezetők, a hamis tanítók, az egészségügyi dolgozók és a média dolgozói, akik figyelmen kívül hagyva Isten figyelmeztetését, részt vettek a nemzet legyilkolásában a háborús bűnösök sorsára jutnak, éppen úgy, ahogy a nürnbergi per esetén történt.

Boldog az a fül, amely meghallja ezt a figyelmeztetést, és az a lélek, amely ennek hatására Istenhez fordul, és megmenekül!